معرفی کتاب MCSA Windows Server 2016 Complete Study Guide: Exam 70-740, Exam 70-741, Exam 70-742, And Exam 70-743

MCSA Windows Server

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Windows Server 2016 . این کتاب بر مفاهیم آزمون MCSA تمرکز کرده است.

معرفي کتاب :

مطالعه MCSA Windows Server 2016 راهنماي کامل در مسير کسب گواهينامه MCSA Windows Server 2016 است که با پوشش کامل از مفاهيم و مهارت هاي MCSA ارائه مي دهد که مطالب سه کتاب در يک کتاب گنجانده شده است و به عنوان جامع ترين کتاب براي آزمون MCSA ماکروسافت (742-70 , 741-70 , 740-70) در اختيار کاربران قرار داده شده است . نسخه جديد براي آخرين نسخه هاي امتحاني MCSA Windows Server 2016 به روز شده است که شامل پوشش همه دامنه هاي هدف است. امتحانات MCSA دانش و مهارت کاربران را در نصب ، پيکربندي ، استقرار و مديريت با استفاده از ابزارهاي مختلف شبکه آزمايش مي کند .

فهرست مطالب :

فصل 1 نصب ویندوز سرور 2016
فصل 2 نصب Enterprise
فصل 3 پیکربندی Storage و Replication
فصل 4 درک مفهوم Hyper-V
فصل 5 پیکربندی دسترسی بالا
فصل 6 درک خوشه بندی (Clustering)
فصل 7 پیکربندی Windows Containers
فصل 8 نگهداری ویندوز سرور
فصل 9 پیکربندی TCP/IP
فصل 10 پیکربندی DNS
فصل 11 پیکربندی DHCP
فصل 12 پیاده سازی مدیریت آدرس IP
فصل 13 پیکربندی دسترسی به شبکه
فصل 14 درک File Services
فصل 15 پیکربندی High Availability
فصل 16 پیاده سازی نرم افزار تعریف شده شبکه
فصل 17 نصب اکتیو دایرکتوری
فصل 18 مدیریت اکتیو دایرکتوری
فصل 19 نگهداری اکتیو دایرکتوری
فصل 20 پیاده سازی GPOs


براي مشاهده تمامي کتاب هاي زبان اصلي بر روي لينک کليک کنيد .

 با ما همراه باشید.

MCSA Windows Server 2016 Complete Study Guide is your ultimate companion on the journey to earning the MCSA Windows Server 2016 certification. Covering required Exams 70-740, 70-741, and 70-742, plus preparing you to take the composite upgrade Exam 70-743 (not covered separately in this book), this Study Guide walks you through 100 percent of all exam objectives to help you achieve complete readiness. Hands-on exercises strengthen your practical skills, and real-world scenarios help you understand how these skills are used on the job.

Over 500 practice questions allow you to test your understanding along the way, and the online test bank gives you access to electronic flashcards, practice exams, and over an hour of expert video demonstrations. From basic networking concepts and services to Active Directory and Hyper-V, this guide provides full coverage of critical MCSA concepts and skills. This new edition has been updated for the latest MCSA Windows Server 2016 exam releases, featuring coverage of all the objective domains.

Table of Contents

Introduction xxxvii
Assessment Test lv
Chapter 1 Installing Windows Server 2016 1
Chapter 2 Installing in the Enterprise 45
Chapter 3 Configuring Storage and Replication 85
Chapter 4 Understanding Hyper-V 137
Chapter 5 Configuring High Availability 187
Chapter 6 Understanding Clustering 215
Chapter 7 Configuring Windows Containers 251
Chapter 8 Maintaining Windows Server 277
Chapter 9 Understanding Monitoring 319
Chapter 10 Configuring TCP/IP 351
Chapter 11 Configuring DNS 401
Chapter 12 Configuring DHCP 467
Chapter 13 Implement IP Address Management 515
Chapter 14 Configuring Network Access 557
Chapter 15 Understanding File Services 627
Chapter 16 Configuring High Availability 667
Chapter 17 Implementing Software Defined Networking 729
Chapter 18 Installing Active Directory 783
Chapter 19 Administer Active Directory 825
Chapter 20 Maintaining Active Directory 885
Chapter 21 Implementing GPOs 961
Chapter 22 Understanding Certificates 1025
Chapter 23 Configure Access and Information Protection Solutions 1055
Appendix Answers to the Review Questions 1097