معرفی کتاب MCSA Windows Server 2016 Study Guide: Exam 70-742

MCSA Windows Server 2016 book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب MCSA Windows Server 2016 . این کتاب بر مفاهیم دوره MCSA و آزمون 70-742 تمرکز کرده است.

راهنمای مطالعه MCSA Windows Server 2016 :

آزمون 70-742 منبع آمادگی نهایی برای سومین و آخرین آزمون MCSA است. این راهنما که کاملاً متمرکز و بسیار مرتبط است، همه چیزهایی را که برای رفتن به امتحان نیاز دارید را کاملاً آماده ارائه می دهد . پوشش تخصصی همه اهداف امتحان به اطمینان از درک جامع کمک می کند و صدها سؤال تمرینی به شما کمک می کند پیشرفت خود را پیگیری کنید و زمینه هایی را که بیشتر نیاز به بررسی دارند اولویت بندی کنید . تمرین‌های عملی مهارت‌های عملی شما را آزمایش می‌کنند ، در حالی که سناریوهای دنیای واقعی پیش‌نمایشی از نحوه استفاده از مهارت‌ها و مفاهیم MCSA در محل کار به شما می‌دهند .
Windows Server 2016 شامل پیشرفت‌هایی در Hyper-V، Storage Spaces، و Active Directory، به همراه بسیاری از ویژگی‌های کاملاً جدید و به‌روز شده است که همه آنها در آخرین امتحان منعکس شده‌اند .

اهداف دوره :

مطالعه 100 درصد از اهداف امتحان 70-742، به روز شده برای Windows Server 2016
مهارت های خود را با تمرینات عملی در دنیای واقعی تمرین کنید
از هر جایی که به کمک های مطالعه آنلاین دسترسی دارید ، مرور کنید
آمادگی خود را با امتحانات تمرینی چالش برانگیز ارزیابی کنید . 

 

برای مشاهده تمامی کتاب های زبان اصلی بر روی لینک کلیک کنید . 

با ما همراه باشید.

Description

Comprehensive preparation for the final MCSA exam, updated for Windows Server 2016

MCSA Windows Server 2016 Study Guide: Exam 70-742 is the ultimate preparation resource for the third and final MCSA exam. Tightly focused and highly relevant, this guide provides everything you need to go into the exam fully prepared; expert coverage of all exam objectives helps ensure comprehensive understanding, and hundreds of practice questions help you track your progress and prioritize areas most in need of review. Access to online study aids allows you to study on the go, with electronic flashcards, practice tests, and a glossary to help you get the most out of your preparation plan. Hands-on exercises test your practical skills, while real-world scenarios give you a preview of how MCSA skills and concepts are applied in the workplace.

Bestselling author and four-time Microsoft MVP, William Panek, covers server deployment, maintenance, and management; file and print server configuration; network services and access; Active Directory; Group Policy; server infrastructure and more, this book is your comprehensive companion for the latest exam.

  • Study 100 percent of Exam 70-742 objectives, updated for Windows Server 2016
  • Practice your skills with real-world hands-on exercises
  • Review from anywhere with access to online study aids
  • Assess your readiness with challenging practice exams

Windows Server 2016 includes enhancements to Hyper-V, Storage Spaces, and Active Directory, along with many brand new and updated features—all of which are reflected in the latest exam. To ensure complete readiness and avoid exam-day surprises, it is critical that your study resources be up-to-date and comprehensive in scope; MCSA Windows Server 2016 Study Guide: Exam 70-742 covers everything you need to know, with a practical approach that promotes true understanding.