معرفی کتاب Microsoft Office 365 Administration Inside Out, 2nd Edition

Office 365 Administration book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Office 365 Administration . این کتاب بر مفاهیم  شبکه اجتماعی سازمانی در قالب ویرایش میزبانی تمرکز کرده است .

در Microsoft Office 365 Administration تمام آن چیزی که برای برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و اجرای Microsoft Office 365 در هر محیطی نیاز دارید در این نسخه دوم کاملاً اصلاح‌شده، یک تیم نویسنده جدید به طور کامل ابزارها و قابلیت‌های مدیریت موجود در آخرین نسخه‌های Microsoft Office 365 را بررسی می‌کند و همچنین پوشش جدیدی از خدمات ابری Azure و SharePoint اضافه می‌کند .

آنچه خواهید آموخت :

نصب ، سفارشی کردن و استفاده از پورتال ، داشبورد و مراکز مدیریت آفیس 365
تصمیمات بهینه در مورد اجاره ، صدور مجوز ، زیرساخت و گزینه های ترکیبی بگیرید
محیط خود را برای فضای ابری آماده کنید
مدیریت هویت و دسترسی Office 365 از طریق خدمات فدراسیون ، همگام سازی رمز عبور و فهرست ، احراز هویت و AAD Connect
اجرای هشدارها و مدیریت تهدید در مرکز امنیت و انطباق
طبقه بندی داده های Office 365، برنامه های پیشگیری از ضرر و حکومت را ایجاد کنید
محیط داخلی خود را برای ارتباط با Exchange Online آماده کنید
انواع منابع ، صدور صورت‌حساب و مجوز، گزارش‌دهی سلامت خدمات و پشتیبانی را مدیریت کنید
صندوق‌های پستی را از طریق انتقال‌های قطع ، مرحله‌ای و اکسپرس به Exchange Online منتقل کنید
محیط های ترکیبی را با Office 365 Hybrid Configuration Wizard ایجاد کنید
Exchange Online را مدیریت کنید ، از گیرند گان و حمل و نقل گرفته تا فیلتر کردن بدافزار
اسکایپ برای کسب و کار آنلاین را درک ، برنامه ریزی و استقرار دهید

فهرست مطالب :

بخش اول : برنامه ریزی، آماده سازی و استقرار Office 365

فصل 1 : نقاط عطف استقرار Office 365
فصل 2 : آماده سازی محیط جهت Cloud

بخش دوم : آفیس 365 هویت و دسترسی

فصل 3 : خدمات فدراسیون و احراز هویت
فصل 4 : اصول همگام سازی دایرکتوری
فصل 5 : نصب Azure AD Connect

قسمت سوم : داخل پورتال مدیریت آفیس 365


فصل 6 : پورتال ، داشبورد و مراکز مدیریت آفیس 365
فصل 7 : در داخل مرکز امنیت و انطباق: هشدار، مدیریت تهدید، و گزارش
فصل 8 : در مرکز امنیت و انطباق: طبقه بندی داده ها، پیشگیری از ضرر، حاکمیت و کشف
فصل 9 : گزارش و پشتیبانی خدمات سلامت آفیس 365

بخش چهارم : پیکربندی و مدیریت تبادل آنلاین

فصل 10 : آماده سازی یک محیط داخلی برای اتصال به Exchange Online
فصل 11 : آشنایی با انواع منابع Office 365
فصل 12 : انواع Mailbox Migration
فصل 13 : تبادل آنلاین هیبریدی
فصل 14 : مدیریت تبادل آنلاین

بخش پنجم : اسکایپ برای تجارت آنلاین

فصل 15 : اسکایپ برای کسب و کار آنلاین مفاهیم و برنامه ریزی
فصل 16 : استقرار و مدیریت Skype برای تجارت آنلاین

قسمت ششم : SharePoint آنلاین


فصل 17 :SharePoint آنلاین
فصل 18 :SharePoint آنلاین هیبرید
فصل 19: OneDrive برای تجارت
فصل 20 : یامر (Yammer)

علاوه بر این، این کتاب بخشی از سرویس کتاب فعلی Microsoft Press است. کتاب‌های این برنامه به‌روزرسانی‌های دوره‌ای را دریافت می‌کنند تا تغییرات قابل توجه نرم‌افزار را برای 12 تا 18 ماه پس از تاریخ انتشار اصلی از طریق یک نسخه وب رایگان بررسی کنند . در https://www.microsoftpressstore.com/cbs بیشتر بیاموزید .

با ما همراه باشید.

Title: Microsoft Office 365 Administration Inside Out, 2nd Edition
Author: Aaron Guilmette, Darryl Kegg, Ed Fisher, Lou Mandich
Length: 1040 pages
Edition: 2
Language: English
Publisher: Microsoft Press
Publication Date: 2017-11-26
ISBN-10: 1509304673
ISBN-13: 9781509304677

Dive into Microsoft Office 365 Administration–and really put your Office 365 expertise to work. This supremely organized reference packs hundreds of timesaving solutions, tips, and workarounds–all you need to plan, implement, and operate Microsoft Office 365 in any environment. In this completely revamped Second Edition, a new author team thoroughly reviews the administration tools and capabilities available in the latest versions of Microsoft Office 365, and also adds extensive new coverage of Azure cloud services and SharePoint. Discover how experts tackle today’s essential tasks–and challenge yourself to new levels of mastery.

Install, customize, and use Office 365’s portal, dashboard, and admin centers
Make optimal decisions about tenancy, licensing, infrastructure, and hybrid options
Prepare your environment for the cloud
Manage Office 365 identity and access via federation services, password and directory synchronization, authentication, and AAD Connect
Implement alerts and threat management in the Security & Compliance Center
Establish Office 365 data classifications, loss prevention plans, and governance
Prepare your on-premises environment to connect with Exchange Online
Manage resource types, billing and licensing, service health reporting, and support
Move mailboxes to Exchange Online via cutover, staged, and express migrations
Establish hybrid environments with the Office 365 Hybrid Configuration Wizard
Administer Exchange Online, from recipients and transport to malware filtering
Understand, plan, and deploy Skype for Business Online

Current Book Service

In addition, this book is part of the Current Book Service from Microsoft Press. Books in this program receive periodic updates to address significant software changes for 12 to 18 months following the original publication date via a free Web Edition. Learn more at https://www.microsoftpressstore.com/cbs.

Table of Contents

Part I: Planning, Preparing and Deploying Office 365
CHAPTER 1 Office 365 deployment milestones
CHAPTER 2 Preparing your environment for the cloud

Part II: Office 365 Identity and Access
CHAPTER 3 Federation services and authentication
CHAPTER 4 Directory synchronization basics
CHAPTER 5 Installing Azure AD Connect

Part III: Inside the Office 365 Admin Portal
CHAPTER 6 The Office 365 portal, dashboard, and admin centers
CHAPTER 7 Inside the Security & Compliance Center: Alerting, threat management, and reporting
CHAPTER 8 Inside the Security & Compliance Center: Data classifications, loss prevention, governance, and discovery
CHAPTER 9 Office 365 service health reporting and support

Part IV: Exchange Online Configuration and Management
CHAPTER 10 Preparing an on-premises environment to connect to Exchange Online
CHAPTER 11 Understanding the Office 365 resource types
CHAPTER 12 Mailbox Migration Types
CHAPTER 13 Exchange Online hybrid
CHAPTER 14 Managing Exchange Online

Part V: Skype for Business Online
CHAPTER 15 Skype for Business Online Concepts and Planning
CHAPTER 16 Deploying and administering Skype for Business Online

Part VI: SharePoint Online
CHAPTER 17 SharePoint Online
CHAPTER 18 SharePoint Online Hybrid
CHAPTER 19 OneDrive for Business
CHAPTER 20 Yammer