معرفی کتاب Microsoft SQL Server 2019: A Beginner’s Guide, 7th Edition

downlaod Microsoft SQL Server 2019:7th Edition book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم  با کتاب SQL Server 2019 . این کتاب بر مفاهیم سیستم بانک اطلاعاتی تمرکز کرده است.

هدف کتاب :

با کمک این منبع عملی ، در کمترین زمان با Microsoft SQL Server 2019 کار کنید .

معرفی کتاب :

مایکروسافت SQL Server 2019: A Beginner’s Guide ، در نسخه هفتم ، از مثال‌های دنیای واقعی و تمرین‌های عملی با توضیح مفاهیم بنیادی سیستم پایگاه داده رابطه‌ای شروع می‌شود . که نحوه نوشتن دستورات Transact-SQL، اجرای پرس و جو های پایگاه داده ساده و پیچیده ، مدیریت سیستم و امنیت ، استفاده از ابزارهای قدرتمند تجزیه و تحلیل ، دریافت گزارش را خواهید آموخت . موضوعات جدیدی مانند پشتیبانی از SQL و JSON ، پایگاه داده های گراف ، پشتیبانی از یادگیری ماشین و Python را در این آموزش ارائه شده است .

راهنمای مبتدی Microsoft SQL Server 2019 :

• Microsoft SQL Server 2019 را نصب و پیکربندی کنید
• اشیاء پایگاه داده را با دستورات Transact-SQL ایجاد و اصلاح کنید
• رویه های ذخیره شده و توابع تعریف شده توسط کاربر را بنویسید
• پشتیبان گیری و بازیابی را انجام دهید و وظایف اداری را خودکار کنید
• سیستم پایگاه داده خود را برای دسترسی بهینه و قابلیت اطمینان تنظیم کنید
• سیستم خود را با استفاده از احراز هویت ، رمزگذاری و مجوز ایمن کنید
• با SQL Server Analysis Services، Reporting Services و سایر ابزارهای BI کار کنید
• کسب دانش ذخیره سازی رابطه ای ، ارائه و بازیابی داده های ذخیره شده در قالب JSON
• مدیریت نمودارها با استفاده از پایگاه های داده گراف سرور SQL
• درک مفاهیم پشتیبانی یادگیری ماشین و Python

فهرست مطالب

بخش 1 : مفاهیم اساسی

  فصل 1 : سیستم های پایگاه داده رابطه ای: مقدمه
  فصل 2 : ​​نصب SQL Server
  فصل 3 : سیستم های فرانت اند SQL Server

بخش 2 : زبان Transact-SQL

  فصل 4 : اجزای SQL
  فصل 5 : زبان تعریف داده ها
  فصل 6 : پرسش‌ها
  فصل 7 : اصلاح محتویات جدول
  فصل 8 : رویه های ذخیره شده و توابع تعریف شده توسط کاربر
  فصل 9 : کاتالوگ سیستم
  فصل 10 : شاخص ها
  فصل 11 : دیدگاه ها
  فصل 12 : سیستم امنیتی موتور پایگاه داده
  فصل 13 : کنترل همزمانی
  فصل 14 : محرک ها

بخش 3 : مدیریت سیستم

  فصل 15 : محیط سیستم موتور (Environment) پایگاه داده
  فصل 16 : پشتیبان گیری ، بازیابی و در دسترس بودن سیستم
  فصل 17 : مدیریت خودکار سیستم
  فصل 18 : تکثیر داده ها
  فصل 19:Query Optimizer
  فصل 20 : تنظیم عملکرد
  فصل 21:OLTP در حافظه

بخش 4 : هوش تجاری

  فصل 22 : هوش تجاری
  فصل 23 : خدمات تجزیه و تحلیل سرور SQL
  فصل 24 : هوش تجاری و تراکنش SQL
  فصل 25 : خدمات گزارش سرور SQL
  فصل 26 : تکنیک های بهینه سازی برای ROLAP
  فصل 27 : شاخص های Columnstore
  فصل 28 : پردازش هوشمند پرس و جو

بخش 5: داده های رابطه ای

  فصل 29 : پشتیبانی SQL/JSON
  فصل 30 : داده های مکانی و زمانی
  فصل 31 : پایگاه داده های نموداری

بخش 6: یادگیری ماشینی

  فصل 31 : پشتیبانی از R
  فصل 32 : پشتیبانی از زبان پایتون

 

برای مشاهده تمامی کتاب های زبان اصلی بر روی لینک کلیک کنید . 

با ما همراه باشید.

Get Up to Speed on Microsoft® SQL Server® 2019 Quickly and Easily

Start working with Microsoft SQL Server 2019 in no time with help from this thoroughly revised, practical resource. Filled with real-world examples and hands-on exercises, Microsoft SQL Server 2019: A Beginner’s Guide, Seventh Edition starts by explaining fundamental relational database system concepts. From there, you’ll learn how to write Transact-SQL statements, execute simple and complex database queries, handle system administration and security, and use powerful analysis and reporting tools. New topics such as SQL and JSON support, graph databases, and support for machine learning with R and Python are also covered in this step-by-step tutorial.

Microsoft SQL Server 2019: A Beginner’s Guide

• Install, configure, and customize Microsoft SQL Server 2019
• Create and modify database objects with Transact-SQL statements
• Write stored procedures and user-defined functions
• Handle backup and recovery, and automate administrative tasks
• Tune your database system for optimal availability and reliability
• Secure your system using authentication, encryption, and authorization
• Work with SQL Server Analysis Services, Reporting Services, and other BI tools
• Gain knowledge of relational storage, presentation, and retrieval of data stored in the JSON format
• Manage graphs using SQL Server Graph Databases
• Learn about machine learning support for R and Python

Table of contents

PART 1: Basic Concepts
Chapter 1: Relational Database Systems: An Introduction
Chapter 2: Installation of SQL Server
Chapter 3: Front-end Systems of SQL Server

PART 2: Transact-SQL Language
Chapter 4: SQL Components
Chapter 5: Data Definition Language
Chapter 6: Queries
Chapter 7: Modification of a Table’s Contents
Chapter 8: Stored Procedures and User-Defined Functions
Chapter 9: System Catalog
Chapter 10: Indices
Chapter 11: Views
Chapter 12: Security System of the Database Engine
Chapter 13: Concurrency Control
Chapter 14: Triggers

PART 3: System Administration
Chapter 15: System Environment of the Database Engine
Chapter 16: Backup, Recovery and System Availability
Chapter 17: Automating System Administration
Chapter 18: Data Replication
Chapter 19: Query Optimizer
Chapter 20: Performance Tuning
Chapter 21: In-Memory OLTP

PART 4: Business Intelligence
Chapter 22: Business Intelligence: An Introduction
Chapter 23: SQL Server Analysis Services
Chapter 24: Business Intelligence and Transact-SQL
Chapter 25: SQL Server Reporting Services
Chapter 26: Optimizing Techniques for ROLAP
Chapter 27: Columnstore Indices
Chapter 28: Intelligent Query Processing

PART 5: Beyond Relational Data
Chapter 29: SQL/JSON Support
Chapter 30: Spatial and Temporal Data
Chapter 31: Graph Databases

PART 6: Machine Learning
Chapter 31: Support for R
Chapter 32: Support for the Python Language