معرفی کتاب Microsoft System Center 2016 Service Manager Cookbook

System Center 2016 book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Microsoft System Center 2016 Service Manager . این کتاب بر مفاهیم راهکار SCSMتمرکز کرده است.

ویژگی های کلیدی :

قابلیت های Microsoft System Center 2016 Service Manager
به مهارت های پیکربندی، استقرار، مدیریت راهنمای عملیات و عیب یابی Service Manager 2016 خود مسلط شوید
حاوی دستور العمل های عملی است که از ویژگی ها و عملکردهای کلیدی و جدید اضافه شده Microsoft System Center 2016 Service Manager استفاده می کند .

توضیحات کتاب :

System Center Service Manager (SCSM) یک پلتفرم یکپارچه است که با اجرای بهترین شیوه‌ها مانند مدیریت رخداد ، درخواست خدمات و کنترل تغییر برای دستیابی به ارائه خدمات کارآمد در سراسر سازمان ، تجربه مدیریت مرکز داده ساده‌ای را ارائه می‌دهد . این کتاب به شما دستور العمل‌هایی در دنیای واقعی و بلافاصله قابل استفاده ارائه می‌کند که نحوه پیکربندی و مدیریت SCSM 2016 را به شما نشان می‌دهد . همچنین خواهید فهمید که چگونه مشکلات و سناریوهای خاص را برای پیشبرد بیشتر این ابزار حل کنید . شما از طریق دستور العمل های پیاده سازی عملی چارچوب ها و فرآیندهای ITSM ، مدیریت خدمات Microsoft System Center 2016 ، نحوه پیکربندی قراردادهای سطح سرویس (SLA) کار خواهید کرد و همچنین ویژگی‌های جدید اضافه شده به پورتال Self-Service HTML 5 Service Manager ، مدیریت حوادث و مشکلات، طراحی مدیریت تغییر و انتشار و همچنین پیاده‌سازی و ویرایش نقش‌های امنیتی را پوشش می‌دهیم .

آنچه خواهید آموخت :

اجرای عملی چارچوب و فرآیندهای ITSM بر اساس ITIL را مشاهده کنید
نحوه شخصی سازی مدیریت Service Manager 2016 را بدانید
قراردادهای سطح سرویس را پیکربندی کنید
پورتال جدید سرویس HTML 5 Self-Service Manager را مستقر و پیکربندی کنید
نحوه ساخت پایگاه داده مدیریت پیکربندی رامشاهده کنید
ایجاد طراحی مدیریت حادثه، مشکل و تغییر
طراحی و پیکربندی کاتالوگ خدمات ساخت
با شخصی سازی پیشرفته مدیریت خدمات آشنا شوید
Automate Service Manager 2016
نحوه کار با Service Manager Data Warehouse را بدانید
اجرای نقش های امنیتی

در پایان کتاب، ما به موضوعات پیشرفته‌ای مانند ارائه انبوه اطلاعات ذخیره‌شده در انبار داده مدیر خدمات، استانداردسازی استقرار SCSM و پیاده‌سازی اتوماسیون نگاه خواهیم کرد .

 با ما همراه باشید.

Key Features

Unleash the capabilities of Microsoft System Center 2016 Service Manager
Master the skills of configuring, deploying, managing operations guide and troubleshooting your Service Manager 2016
Contains practical recipes that leverage the key and newly added features and functionalities of Microsoft System Center 2016 Service Manager

Book Description

System Center Service Manager (SCSM) is an integrated platform that offers a simplified data center management experience by implementing best practices such as Incident Management, Service Request, and Change control to achieve efficient service delivery across your organization.

This book provides you with real-world, immediately usable recipes that will show you how to configure and administer SCSM 2016. You ll also find out how to solve particular problems and scenarios to take this tool further. You ll work through recipes on the practical implementation of ITSM frameworks and processes, Microsoft System Center 2016 Service Manager administration, how to configure Service Level Agreements (SLAs). We also cover the newly added features to the Service Manager HTML 5 Self-Service Portal, Incident and Problem Management, the design of change and release management as well as implementing and editing security roles.

Toward the end of the book, we ll look at across advanced topics, such as presenting the wealth of information stored within the Service Manager Data Warehouse, standardizing SCSM deployments, and implementing automation.

What you will learn

See a practical implementation of the ITSM framework and processes based on ITIL
Know how to personalize Service Manager 2016 administration
Configure Service Level Agreements
Deploy and configure the new Service Manager HTML 5 Self-Service Portal
See how to build the Configuration Management Database
Make Incident, Problem, and Change Management Design
Build Service Catalog design and configuration
Get to know Advanced Personalization of Service Manager
Automate Service Manager 2016
Know how to work with the Service Manager Data Warehouse
Implement Security Roles

 
  •