معرفی کتاب Microsoft System Center Data Protection Manager

downlaod System Center Data book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Microsoft System Center Data . این کتاب بر مفاهیم مدیریت و مانیتورینگ سیسستم مرکزی تمرکز کرده است .

در مورد این کتاب :

System Center Data Protection Manager (SCDPM) یک سیستم پشتیبان گیری و بازیابی سازمانی قوی است که با تسهیل پشتیبان گیری و بازیابی داده های سازمانی به استراتژی BCDR شما کمک می کند با افزایش مشکلات بازیابی اطلاعات و حفاظت در سازمان ها ، حفظ امنیت و بازیابی داده ها اهمیت پیدا کرده است . این کتاب حاوی دستور العمل هایی است که به شما کمک می کند تا به SCDPM ارتقا دهید و ویژگی های پیشرفته و عملکرد SCDPM را پوشش می دهد .

نصب و ارتقاء DPM
وظایف پس از نصب و مدیریت DPM
محافظت از ماشین های مجازی Hyper-V
نظارت بر DPM و پیکربندی دسترسی مبتنی بر نقش
محافظت از بارهای کاری مایکروسافت با DPM
ایمن سازی ویندوز کلاینت با DPM
محافظت از Microsoft Azure Stack با DPM
محافظت از گروه های کاری و دامنه های غیرقابل اعتماد
بازیابی اطلاعات از پشتیبان گیری
یکپارچه سازی DPM با پشتیبان گیری Azure

این کتاب به شما در نصب SCDPM و در نتیجه به ادامه نصب و مدیریت می پردازد و با دستور العمل های مفید زیادی روبرو خواهید شد که به شما کمک می کند VMware و Hyper-V VM های خود را بازیابی کنید . همچنین نکاتی را برای نظارت بر SCDPM در سناریوهای مختلف راهنمایی می کند . در مرحله بعد ، این کتاب همچنین بینش هایی را در مورد محافظت از حجم کاری ویندوز و به دنبال آن بهترین شیوه ها در SCDPM ارائه می دهد . همچنین یاد خواهید گرفت که با استفاده از Azure Backup از Azure Stack Infrastructure خود نسخه پشتیبان تهیه کنید و همچنین با بازیابی اطلاعات از پشتیبان گیری و اجرای بازیابی فاجعه آشنا خواهید شد . در نهایت ، این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه گروه‌های حفاظتی را برای فعال کردن محافظت آنلاین و عیب‌یابی Microsoft Azure Backup Agent پیکربندی کنید .

در این فصل به دستور العمل های زیر می پردازیم :

برنامه ریزی استقرار DPM
آماده سازی استقرار DPM
نصب SQL Server برای پایگاه داده DPM
فعال کردن پروتکل Transport Layer Security 1.2 برای DPM
نصب DPM
نصب خودکار DPM
ارتقا به آخرین نسخه DPM
انتقال حافظه قدیمی به حافظه پشتیبان مدرن
نصب عوامل DPM
به روز رسانی عوامل DPM


 با ما همراه باشید.

About this book

System Center Data Protection Manager (SCDPM) is a robust enterprise backup and recovery system that contributes to your BCDR strategy by facilitating the backup and recovery of enterprise data. With an increase in data recovery and protection problems faced in organizations, it has become important to keep data safe and recoverable. This book contains recipes that will help you upgrade to SCDPM and it covers the advanced features and functionality of SCDPM.

Installing and Upgrading DPM
DPM Post-Installation and Management Tasks
Protecting Hyper-V VMs
Monitoring DPM and Configuring Role-Based Access
Protecting Microsoft Workloads with DPM
Securing Windows Client with DPM
Protecting Microsoft Azure Stack with DPM
Protecting Workgroups and Untrusted Domains
Recovering Data from Backup
Integrating DPM with Azure Backup

This book starts by helping you install SCDPM and then moves on to post-installation and management tasks. You will come across a lot of useful recipes that will help you recover your VMware and Hyper-V VMs. It will also walk you through tips for monitoring SCDPM in different scenarios. Next, the book will also offer insights into protecting windows workloads followed by best practices on SCDPM. You will also learn to back up your Azure Stack Infrastructure using Azure Backup. You will also learn about recovering data from backup and implementing disaster recovery. Finally, the book will show you how to configure the protection groups to enable online protection and troubleshoot Microsoft Azure Backup Agent.

In this chapter, we will cover the following recipes:

Planning your DPM deployment
Preparing your DPM deployment
Installing SQL Server for the DPM database
Enabling the Transport Layer Security 1.2 protocol for DPM
Installing DPM
Automating the installation of DPM
Upgrading to the latest release of DPM
Migrating legacy storage to Modern Backup Storage
Installing the DPM agents
Upgrading the DPM agents