دانلود کتاب Microsoft Word 2016 Step by Step

در کتاب Microsoft Word 2016 Step by Step یادگیری آسان است. با Word 2016 کارهای بیشتری را سریع انجام دهید. به هر کجا که به پاسخ نیاز دارید بپرید — درس های سریع و تصاویر رنگارنگ به شما نشان می دهد دقیقاً چه کاری را گام به گام انجام دهید.

 

+ از یک استاد متخصص مایکروسافت آفیس خبره، راهنمایی آسان برای دنبال کردن را دریافت کنید.

+ هنگام کار با محتوای نمونه، مهارت های جدید را بیاموزید و تمرین کنید، یا رویه های خاص را جستجو کنید.

+ اسناد بصری جذاب برای مدرسه، تجارت، جامعه یا اهداف شخصی ایجاد کنید.

+ از ابزارهای داخلی برای ضبط و ویرایش گرافیک استفاده کنید.

+ ارائه داده ها در جداول، نمودارها و نمودارها

+ ردیابی و گردآوری مطالب مرجع

+ همکاری و بررسی اسناد را مدیریت کنید.

+ مسائل مربوط به حریم خصوصی، دسترسی و سازگاری را برطرف کنید.

+ با ایجاد سبک‌ها، تم‌ها و قالب‌های سفارشی، کارایی خود را افزایش دهید.

 

 

This is learning made easy. Get more done quickly with Word 2016. Jump in wherever you need answers–brisk lessons and colorful screenshots show you exactly what to do, step by step.

Get easy-to-follow guidance from a certified Microsoft Office Specialist Master
Learn and practice new skills while working with sample content, or look up specific procedures
Create visually appealing documents for school, business, community, or personal purposes
Use built-in tools to capture and edit graphics
Present data in tables, diagrams, and charts
Track and compile reference materials
Manage document collaboration and review
Fix privacy, accessibility, and compatibility issues
Supercharge your efficiency by creating custom styles, themes, and templates.