معرفی کتاب Network Scanning

downlaod Network Scanning

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Scanning . این کتاب بر مفاهیم امنیت شبکه با استفاده از Nmap و Nessus 7 تمرکز کرده است.

معرفي کتاب :

اسکن شبکه يک رشته از امنيت شبکه است که ميزبان‌هاي فعال در شبکه‌ها را شناسايي مي‌کند و تعيين مي‌کند که آيا آسيب‌پذيري‌هايي وجود دارد که مي‌توان از آنها سوء استفاده کرد. Nessus و Nmap از جمله ابزارهاي برتري هستند که به شما امکان مي‌دهند شبکه خود را براي آسيب‌پذيري‌ها و پورت‌هاي باز اسکن کنيد، که مي‌توان از آنها به عنوان درهاي پشتي شبکه استفاده کرد . اين کتاب حاوي دستور العمل هايي براي پيکربندي اين ابزارها در زيرساخت شما است که شما را با اسکن پورت ها، خدمات و دستگاه هاي موجود در شبکه خود راهنمايي مي کند . با پيشروي در فصل‌ها، نحوه انجام وظايف اسکن کليدي مختلف مانند : تشخيص فايروال ، تشخيص سيستم‌عامل و مديريت دسترسي را ياد خواهيد گرفت و مشکلات مربوط به اسکن آسيب‌پذيري و بهره‌برداري در شبکه را بررسي خواهيد کرد . اين کتاب همچنين حاوي دستور العمل هايي براي ارزيابي خدمات از راه دور و خطرات امنيتي است که آنها به زيرساخت شبکه وارد مي کنند . در پايان کتاب ، با ابزارهاي صنعتي براي اسکن شبکه و تکنيک‌هاي اسکن آسيب‌پذيري و محافظت از شبکه آشنا خواهيد شد .

فهرست مطالب :

1: مقدمه اي بر اسکن آسيب پذيري شبکه
2: درک ابزارهاي اسکن شبکه
3: اسکن پورت
4: اسکن آسيب پذيري
5: مميزي هاي پيکربندي
6: تجزيه و تحليل و تاييد گزارش
7: درک سفارشي سازي و بهينه سازي Nessus و Nmap
8: اسکن شبکه براي IoT، SCADA/ICS

آنچه خواهيد آموخت :

Nmap و Nessus را در زيرساخت شبکه خود نصب و پيکربندي کنيد
براي شناسايي دستگاه هاي شبکه، کشف ميزبان را انجام دهيد
بهترين روش‌ها را براي اسکن آسيب‌پذيري و ارزيابي ريسک کاوش کنيد
با Nessus و Nmap شمارش شبکه را درک کنيد
مميزي پيکربندي را با استفاده از Nessus براي پلتفرم هاي مختلف انجام دهيد
ايجاد اسکريپت هاي سفارشي Nessus و Nmap

براي مشاهده تمامي کتاب هاي زبان اصلي بر روي لينک کليک کنيد .

با ما همراه باشید.

Book Description
Network scanning is a discipline of network security that identifies active hosts on networks and determining whether there are any vulnerabilities that could be exploited. Nessus and Nmap are among the top tools that enable you to scan your network for vulnerabilities and open ports, which can be used as back doors into a network.

Network Scanning Cookbook contains recipes for configuring these tools in your infrastructure that get you started with scanning ports, services, and devices in your network. As you progress through the chapters, you will learn how to carry out various key scanning tasks, such as firewall detection, OS detection, and access management, and will look at problems related to vulnerability scanning and exploitation in the network. The book also contains recipes for assessing remote services and the security risks that they bring to a network infrastructure.

By the end of the book, you will be familiar with industry-grade tools for network scanning, and techniques for vulnerability scanning and network protection.

Table of Contents
1: Introduction to Network Vulnerability Scanning
2: Understanding Network Scanning Tools
3: Port Scanning
4: Vulnerability Scanning
5: Configuration Audits
6: Report Analysis and Confirmation
7: Understanding the Customization and Optimization of Nessus and Nmap
8: Network Scanning for IoT, SCADA/ICS

What You Will Learn
Install and configure Nmap and Nessus in your network infrastructure
Perform host discovery to identify network devices
Explore best practices for vulnerability scanning and risk assessment
Understand network enumeration with Nessus and Nmap
Carry out configuration audit using Nessus for various platforms
Write custom Nessus and Nmap scripts on your own

 
 
  •