معرفی کتاب CompTIA PenTest+ Certification Passport (Exam PT0-001)

downlaod PenTest+ Certification

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب PenTest+ Certification . این کتاب بر مفاهیم نحوه تست نفوذ  تمرکز کرده است.

عنوان دوره :

این راهنمابه عنوان یک بررسی سریع از تمام اهداف امتحان برای آزمون گواهینامه CompTIA PenTest + عمل می کند. کتاب دارای بخش‌های بررسی پایان فصل است که بر اساس هدف امتحان ارائه می‌ شود و آموخته های شما را تقویت می کند و نشان می دهد که چگونه این اطلاعات به طور مستقیم با امتحان ارتباط دارد .

فهرست مطالب :

فصل 1: برنامه ریزی و برنامه نویسی
فصل 2: ​​جمع آوری اطلاعات و شناسایی آسیب پذیری ها
فصل 3: حملات و سوء استفاده ها
فصل 4: ابزارهای تست نفوذ
فصل پنجم: گزارش و ارتباطات

با ما همراه باشید.

This effective self-study guide serves as an accelerated review of all exam objectives for the CompTIA PenTest+ certification exam

This concise, quick-review test preparation guide offers 100% coverage of all exam objectives for the new CompTIA PenTest+ exam. Designed as an accelerated review of all the key information covered on the exam, the Passport’s established pedagogy enables you to tailor a course for study and drill down into the exam objectives. Special elements highlight actual exam topics and point you to additional resources for further information.

Written by an IT security expert and experienced author, CompTIA PenTest+ Certification Passport (Exam PT0-001) focuses on exactly what you need to know to pass the exam. The book features end of chapter review sections that provide bulleted summations organized by exam objective. Accurate practice exam questions with in-depth answer explanations aid in retention, reinforce what you have learned, and show how this information directly relates to the exam.

• Online content includes access to the TotalTester online test engine with 200 multiple-choice practice questions and additional performance-based questions
• Follows the newly-refreshed Certification Passport series developed by training guru Mike Meyers
• Includes a 10% off exam voucher coupon, a $35 value

Chapter 1: Planning and Scripting
Chapter 2: Information Gathering and Vulnerability Identification
Chapter 3: Attacks and Exploits
Chapter 4: Penetration Testing Tools
Chapter 5: Reporting and Communicatio