معرفی کتاب Practical Web Penetration Testing

downlaod Practical Web

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Practical Web Penetration . این کتاب بر مفاهیم تست نفوذ کاربردی تمرکز کرده است.

معرفی کتاب :

با مطالعه کتاب Practical Web Penetration Testing برای تست نفوذ کابردی وب سایت ابتدا یک محیط را برای جهت تست نفوذ راه اندازی کرده . سپس مفاهیم مختلف تست نفوذ مانند مدل‌سازی تهدید ، تست نفوذ ، تهدید امنیت زیرساخت و موارد دیگر را در ترکیب با مفاهیم پیشرفته مانند اسکریپت‌نویسی Python برای اتوماسیون بررسی خواهید کرد . در گام بعد پیاده سازی ابزارهایی مانند Metasploit، Burp Suite و Kali Linux را مشاهده می کنید و در پایان این کتاب، دانش عملی در مورد استفاده از ابزارهای مختلف برای تست نفوذ را خواهید داشت .

فهرست مطالب :

1: ساخت آزمایشگاه کاربردی وب آسیب پذیر
2: نصب لینوکس کالی
3: جستجو در استفاده از لینوکس کالی
4: مفاهیم Burp Suite
5: آشنایی با آسیب پذیری های برنامه های وب
6: امنیت برنامه قبل از تعامل
7: مدل سازی تهدیدات کاربردی
8: بررسی کد منبع
9: تست نفوذ شبکه
10: تست های نفوذ وب
11: خودکارسازی Pentest با استفاده از پایتون


آنچه خواهید آموخت :

آموزش نحوه استفاده موثر از Burp Suite
استفاده از Nmap، Metasploit و ابزارهای دیگر برای تست زیرساخت شبکه
آماده کردن برنامه های وب برای تست با استفاده از : لینوکس کالی ، ابزار های هک جهت تست برنامه های وب ، …
نحوه تجزیه و تحلیل برنامه وب با استفاده از مدل سازی تهدید برنامه
نحوه انجام تست های نفوذ وب
نحوه اجرای تست های زیرساخت شبکه
اتوماسیون اصلی توابع تست نفوذ برای حداکثر کارایی با استفاده از پایتون


براي مشاهده تمامي کتاب هاي زبان اصلي بر روي لينک کليک کنيد .

 با ما همراه باشید.

Book Description

Companies all over the world want to hire professionals dedicated to application security. Practical Web Penetration Testing focuses on this very trend, teaching you how to conduct application security testing using real-life scenarios.

To start with, you’ll set up an environment to perform web application penetration testing. You will then explore different penetration testing concepts such as threat modeling, intrusion test, infrastructure security threat, and more, in combination with advanced concepts such as Python scripting for automation. Once you are done learning the basics, you will discover end-to-end implementation of tools such as Metasploit , Burp Suite, and Kali Linux. Many companies deliver projects into production by using either Agile or Waterfall methodology. This book shows you how to assist any company with their SDLC approach and helps you on your journey to becoming an application security specialist.

By the end of this book, you will have hands-on knowledge of using different tools for penetration testing.

Table of Contents

1: Building a Vulnerable Web Application Lab
2: Kali Linux Installation
3: Delving Deep into the Usage of Kali Linux
4: All About Using Burp Suite
5: Understanding Web Application Vulnerabilities
6: Application Security Pre-Engagement
7: Application Threat Modeling
8: Source Code Review
9: Network Penetration Testing
10: Web Intrusion Tests
11: Pentest Automation Using Python

Practical Web Penetration Testing تست نفوذ کابردی وب سایت

What You Will Learn

Learn how to use Burp Suite effectively
Use Nmap, Metasploit, and more tools for network infrastructure tests
Practice using all web application hacking tools for intrusion tests using Kali Linux
Learn how to analyze a web application using application threat modeling
Know how to conduct web intrusion tests
Understand how to execute network infrastructure tests
Master automation of penetration testing functions for maximum efficiency using Python