معرفی کتاب Preventing Ransomware

downlaod Ransomware

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Preventing Ransomware  . این کتاب بر مفاهیم باج افزار تمرکز کرده است.

معرفی کتاب :

باج‌افزار تهاجمی ‌ترین بدافزار بوده و سازمان‌های متعددی را در گذشته اخیر تحت تأثیر قرار داده است که نیاز فعلی وجود مکانیزم دفاعی برای ایستگاه های کاری و سرورهای تحت یک سازمان است. این کتاب با توضیح اصول بدافزار، به‌ویژه باج‌افزار شروع می‌شود و نکات سریعی در مورد تجزیه و تحلیل بدافزار و نحوه شناسایی انواع مختلف بدافزار و باج افزار و نحوه دسترسی به سیستم ، ویژگی های ویندوز ارائه می پردازیم که می تواند در پیشگیری از باج افزار برای مدیران مفید باشد . همچنین با جزئیات در مورد آخرین حملات باج افزار شامل WannaCry، Petya و BadRabbit مورد بررسی قرار میگیرد . در پایان این کتاب، دانش کاملی از بدافزارهای پرطرفدار در صنعت فناوری در حال حاضر خواهید داشت.

فهرست مطالب :

1: بدافزار
2: مبانی تجزیه و تحلیل بدافزار
3: توزیع باج افزار
4: تکنیک های باج افزار برای ربودن سیستم
5: اقتصاد باج افزار
6: مطالعه باج افزار
7: رفع اشکال دیجیتال
8: شناسایی و پیشگیری باج افزار
9: واکنش به حادثه
10: آینده باج افزار

آنچه خواهید آموخت :

انواع بدافزار و تکنیک های بدافزار را با مثال ها درک کنید
تجزیه و تحلیل سریع بدافزار
تکنیک‌های باج‌افزار، توزیع و مکانیسم آن‌ها
مطالعه در مورد حملات باج افزار
فناوری های تشخیص بدافزار و باج افزار پیچیده را کشف کنید
نرم افزار امنیتی را برای محافظت در برابر باج افزار پیکربندی کنید
کنترل ویروس های باج افزار


براي مشاهده تمامي کتاب هاي زبان اصلي بر روي لينک کليک کنيد .

 با ما همراه باشید.

Book Description

Ransomware has turned out to be the most aggressive malware and has affected numerous organizations in the recent past. The current need is to have a defensive mechanism in place for workstations and servers under one organization.

This book starts by explaining the basics of malware, specifically ransomware. The book provides some quick tips on malware analysis and how you can identify different kinds of malware. We will also take a look at different types of ransomware, and how it reaches your system, spreads in your organization, and hijacks your computer. We will then move on to how the ransom is paid and the negative effects of doing so. You will learn how to respond quickly to ransomware attacks and how to protect yourself. The book gives a brief overview of the internals of security software and Windows features that can be helpful in ransomware prevention for administrators. You will also look at practical use cases in each stage of the ransomware phenomenon. The book talks in detail about the latest ransomware attacks involving WannaCry, Petya, and BadRabbit.

By the end of this book, you will have end-to-end knowledge of the trending malware in the tech industry at present.

Table of Contents

1: Malware from Fun to Profit
2: Malware Analysis Fundamentals
3: Ransomware Distribution
4: Ransomware Techniques for Hijacking the System
5: Ransomware Economics
6: Case Study of Famous Ransomware
7: Other Forms of Digital Extortion
8: Ransomware Detection and Prevention
9: Incident Response
10: The Future of Ransomware

What You Will Learn

Understand malware types and malware techniques with examples
Obtain a quick malware analysis
Understand ransomware techniques, their distribution, and their payment mechanism
Case studies of famous ransomware attacks
Discover detection technologies for complex malware and ransomware
Configure security software to protect against ransomware
Handle ransomware infections