معرفی کتاب Professional SQL Server High Availability And Disaster Recovery

downlaod SQL Server High Availability book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Professional SQL Server . این کتاب بر مفاهیم نحوه پیکربندی SQL Server تمرکز کرده است .

توضیحات کتاب :

SQL Server High Availability و Disaster Recovery در دسترس بودن بالا و فن آوری های بازیابی فاجعه موجود در SQL Server ) : Replication، AlwaysOn، و Log Shipping ) توضیح داده می شود و شما یاد خواهید گرفت که آنها چه هستند، چگونه آنها را نظارت کنید، و چگونه مشکلات مرتبط را عیب یابی کنید . با گروه‌های در دسترس AlwaysOn آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که چگونه آن‌ها را برای گسترش انعکاس پایگاه داده خود پیکربندی کنید . از طریق این کتاب ، می‌توانید پیاده‌سازی‌های فنی فناوری‌های در دسترس بودن بالا و بازیابی فاجعه را که می‌توانید هنگام ایجاد زیرساخت‌های بسیار در دسترس ، از جمله توپولوژی‌های ترکیبی استفاده کنید . در پایان کتاب، شما به همه چیزهایی که برای توسعه زیرساخت‌های قوی و با کارایی بالا نیاز دارید ، مجهز خواهید شد .

فهرست مطالب :

1: شروع کار با SQL Server HA و DR
2: همانند سازی معاملاتی
3: نظارت بر تکرار معاملات
4: AlwaysOn Availability Groups
5: مدیریت گروه های دسترس پذیری AlwaysOn
6: پیکربندی و مدیریت حمل و نقل گزارش

آنچه خواهید آموخت :

Replication، AlwaysOn، و Log Shipping را پیکربندی و عیب یابی کنید
بهترین شیوه ها برای پیاده سازی راه حل های HA و DR را مطالعه کنید
توپولوژی های HA و DR را برای SQL Server طراحی کنید و نحوه انتخاب توپولوژی برای محیط خود را مطالعه کنید
از T-SQL برای پیکربندی Replication، AlwaysOn و حمل و نقل گزارش استفاده کنید
از On-Premise SQL Server به پایگاه داده Azure SQL مهاجرت کنید
گروه های در دسترس AlwaysOn را برای انعکاس گسترده پایگاه داده مدیریت و نگهداری کنید

 با ما همراه باشید.

Book Description

Professional SQL Server High Availability and Disaster Recovery explains the high availability and disaster recovery technologies available in SQL Server: Replication, AlwaysOn, and Log Shipping. You’ll learn what they are, how to monitor them, and how to troubleshoot any related problems. You will be introduced to the availability groups of AlwaysOn and learn how to configure them to extend your database mirroring. Through this book, you will be able to explore the technical implementations of high availability and disaster recovery technologies that you can use when you create a highly available infrastructure, including hybrid topologies.

By the end of the book, you’ll be equipped with all that you need to know to develop robust and high performance infrastructure.

Table of Contents

1: Getting Started with SQL Server HA and DR
2: Transactional Replication
3: Monitoring Transactional Replication
4: AlwaysOn Availability Groups
5: Managing AlwaysOn Availability Groups
6: Configuring and Managing Log Shipping

What You Will Learn

Configure and troubleshoot Replication, AlwaysOn, and Log Shipping
Study the best practices to implement HA and DR solutions
Design HA and DR topologies for the SQL Server and study how to choose a topology for your environment
Use T-SQL to configure replication, AlwaysOn, and log shipping
Migrate from On-Premise SQL Server to Azure SQL Database
Manage and maintain AlwaysOn availability groups for extended database mirroring