معرفی کتاب Securing Network Infrastructure

downlaod Securing Network

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Securing Network Infrastructure . این کتاب بر مفاهیم زیربنای امنیت شبکه تمرکز کرده است.

معرفی کتاب :

اين کتاب با مفاهيم مختلف ارزيابي امنيت شبکه، گردش کار و معماري آغاز مي شود . شما ياد خواهيد گرفت که از ابزارهاي منبع باز براي انجام اسکن شبکه فعال و غيرفعال استفاده کنيد و از اين نتايج براي تجزيه و تحليل و طراحي يک مدل تهديد براي امنيت شبکه استفاده کنيد. با درک دقيق اصول اوليه، سپس نحوه استفاده از Nessus و Nmap را براي اسکن شبکه خود براي آسيب‌پذيري‌ها و باز کردن پورت‌ها و ورود درب پشتي به شبکه را بررسي خواهيد کرد. با پيشرفت در فصل ها، بينش هايي در مورد نحوه انجام وظايف مختلف اسکن کليدي ، از جمله تشخيص فايروال ، تشخيص سيستم عامل ، و مديريت دسترسي براي شناسايي آسيب پذيري ها در شبکه خود به دست خواهيد آورد . امروزه ديجيتالي‌سازي فناوري را به پيش مي‌برد، به همين دليل است که براي سازمان‌ها طراحي مکانيزم‌هاي امنيتي براي زيرساخت‌هاي شبکه‌ بسيار مهم است. تجزيه و تحليل آسيب پذيري ها يکي از بهترين راه ها براي ايمن سازي زيرساخت شبکه شما است . در پايان ، با ابزارهاي مورد نياز براي اسکن شبکه و تکنيک هاي اسکن آسيب پذيري و محافظت از شبکه آشنا خواهيد شد .

آنچه خواهيد آموخت :

بررسی استانداردها و چارچوب هاي مختلف براي ارزيابي آسيب پذيري و تست نفوذ
بينشي در مورد امتيازدهي آسيب پذيري و گزارش دهي به دست آوريد
اهميت وصله و سخت شدن امنيتي را کشف کنيد
ایجاد معيارهايي براي اندازه گيري موفقيت برنامه مديريت آسيب پذيري
با استفاده از Nessus مميزي هاي پيکربندي را براي پلتفرم هاي مختلف انجام دهيد
اسکريپت هاي سفارشي Nessus و Nmap را خودتان بنويسيد
نصب و پیکربندی Nmap و Nessus در زيرساخت شبکه

فهرست مطالب :

1: مقدمه اي بر اسکن آسيب پذيري شبکه
2: درک ابزارهاي اسکن شبکه
3: اسکن پورت
4: اسکن آسيب پذيري
5: مميزي هاي پيکربندي
6: تجزيه و تحليل و تاييد گزارش
7: درک سفارشي سازي و بهينه سازي Nessus و Nmap
8: اسکن شبکه براي IoT، SCADA/ICS
9: حاکميت مديريت آسيب پذيري
10: تنظيم محيط ارزيابي
11: پيش نيازهاي ارزيابي امنيت
12: جمع آوري اطلاعات
13: شمارش و ارزيابي آسيب پذيري
14: به دست آوردن دسترسي به شبکه
15: ارزيابي امنيت برنامه هاي وب
16: افزايش امتياز
17: حفظ دسترسي و پاکسازي مسيرها
18: امتيازدهي آسيب پذيري
19: مدل سازي تهديد
20: Patching و Security Hardening
21: گزارش آسيب پذيري و معيارها


براي مشاهده تمامي کتاب هاي زبان اصلي بر روي لينک کليک کنيد .

 با ما همراه باشید.

Book Description

Digitization drives technology today, which is why it’s so important for organizations to design security mechanisms for their network infrastructures. Analyzing vulnerabilities is one of the best ways to secure your network infrastructure.

This Learning Path begins by introducing you to the various concepts of network security assessment, workflows, and architectures. You will learn to employ open source tools to perform both active and passive network scanning and use these results to analyze and design a threat model for network security. With a firm understanding of the basics, you will then explore how to use Nessus and Nmap to scan your network for vulnerabilities and open ports and gain back door entry into a network. As you progress through the chapters, you will gain insights into how to carry out various key scanning tasks, including firewall detection, OS detection, and access management to detect vulnerabilities in your network.

By the end of this Learning Path, you will be familiar with the tools you need for network scanning and techniques for vulnerability scanning and network protection.

This Learning Path includes content from the following Packt books:

Network Scanning Cookbook by Sairam Jetty
Network Vulnerability Assessment by Sagar Rahalkar

Table of Contents

1: Introduction to Network Vulnerability Scanning
2: Understanding Network Scanning Tools
3: Port Scanning
4: Vulnerability Scanning
5: Configuration Audits
6: Report Analysis and Confirmation
7: Understanding the Customization and Optimization of Nessus and Nmap
8: Network Scanning for IoT, SCADA/ICS
9: Vulnerability Management Governance
10: Setting Up the Assessment Environment
11: Security Assessment Prerequisites
12: Information Gathering
13: Enumeration and Vulnerability Assessment
14: Gaining Network Access
15: Assessing Web Application Security
16: Privilege Escalation
17: Maintaining Access and Clearing Tracks
18: Vulnerability Scoring
19: Threat Modeling
20: Patching and Security Hardening
21: Vulnerability Reporting and Metrics

What You Will Learn

Explore various standards and frameworks for vulnerability assessments and penetration testing
Gain insight into vulnerability scoring and reporting
Discover the importance of patching and security hardening
Develop metrics to measure the success of a vulnerability management program
Perform configuration audits for various platforms using Nessus
Write custom Nessus and Nmap scripts on your own
Install and configure Nmap and Nessus in your network infrastructure
Perform host discovery to identify network device