معرفی کتاب Exam Ref 70-745 Implementing A Software-Defined DataCenter

downlaod Software-Defined DataCenter

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Implementing A Software . این کتاب بر مفاهیم مهارت های مورد نیاز برای مدیریت زیرساخت ها و پیاده سازی در دیتا سنتر تمرکز کرده است .

برای آزمون Microsoft 70-745 آماده شوید و به نشان دادن تسلط واقعی خود بر مهارت های مورد نیاز برای ایجاد و مدیریت زیرساخت های نرم افزاری تعریف شده با Windows Server 2016 و System Center 2016 Virtual Machine Manager (SC VMM) کمک کنید . Exam Ref که برای متخصصان IT با تجربه و آماده ارتقای وضعیت خود هستند بر تفکر انتقادی و هوش تصمیم گیری مورد نیاز برای موفقیت در سطح MCSE تمرکز دارد .

بر تخصص سنجیده شده با این اهداف تمرکز کنید :

• زیرساخت اصلی مدیریت ماشین مجازی مرکز سیستم (VMM) را برنامه ریزی و پیاده سازی کنید
• پیاده سازی شبکه های نرم افزاری تعریف شده (SDN)
• ذخیره سازی تعریف شده توسط نرم افزار را پیاده سازی کنید
• پیاده سازی راه حل های محاسباتی مرکز داده با مدیر ماشین مجازی (VMM)
• مرکز داده تعریف شده توسط نرم افزار خود را ایمن کنید
• مرکز داده تعریف شده توسط نرم افزار را نظارت و نگهداری کنید

مرجع امتحان مایکروسافت :

• پوشش خود را بر اساس اهداف امتحانی سازماندهی می کند
• دارای سناریوهای استراتژیک
• فرض را بر بر این پایه در نظر گرفته که تجربه‌ای با System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager و Windows Server 2016 شبکه، ذخیره‌سازی، Hyper-V و Hyper-V Cluster دارید .

درباره امتحان :

آزمون 70-745 بر مهارت ها و دانش برای پیاده سازی یک مرکز داده تعریف شده با نرم افزار با Windows Server 2016 و Microsoft System Center 2016 Virtual Machine Manager (SCVMM) تمرکز دارد .

درباره گواهی مایکروسافت :

گذراندن این آزمون اعتباری را برای شما به‌عنوان کارشناس راه‌حل‌های گواهی مایکروسافت (MCSE) کسب می‌کند . گواهینامه پلتفرم ابری و زیرساخت، تأیید می‌کند که مهارت‌های لازم برای راه‌اندازی یک مرکز داده بسیار کارآمد و مدرن ، با تخصص در فناوری‌های ابری ، مدیریت هویت و سیستم ، ذخیره سازی و شبکه ، مجازی‌سازی را دارید .

 با ما همراه باشید.

$34.55
Microsoft Press
By Jeff Graves, Joel Stidley
ISBN: 9781509303823
Published date: 15/11/2017

Prepare for Microsoft Exam 70-745–and help demonstrate your real-world mastery of skills needed to build and manage software-defined infrastructure with Windows Server 2016 and System Center 2016 Virtual Machine Manager (SC VMM). Designed for experienced IT professionals ready to advance their status, Exam Ref focuses on the critical thinking and decision-making acumen needed for success at the MCSE level.

Focus on the expertise measured by these objectives:

•  Plan and implement System Center Virtual Machine Manager (VMM) core infrastructure
•  Implement Software-Defined Networking (SDN)
•  Implement software-defined storage
•  Implement datacenter compute solutions with Virtual Machine Manager (VMM)
•  Secure your software-defined datacenter
•  Monitor and maintain the software-defined datacenter

This Microsoft Exam Ref:

•  Organizes its coverage by exam objectives
•  Features strategic, what-if scenarios to challenge you
•  Assumes you have experience with System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager and Windows Server 2016 networking, storage, Hyper-V, and Hyper-V Clusters

About the Exam

Exam 70-745 focuses on skills and knowledge for implementing a software-defined datacenter with Windows Server 2016 and Microsoft System Center 2016 Virtual Machine Manager (SCVMM).

About Microsoft Certification

Passing this exam earns you credit towards the Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Cloud Platform and Infrastructure certification, validating that you have skills needed to run a highly efficient and modern data center, with expertise in cloud technologies, identity and systems management, virtualization, storage, and networking.