معرفی کتاب VMware NSX-T Data Center

downlaodVMware NSX-T Data Center book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب VMware NSX-T Data Center. این کتاب بر مفاهیم نحوه نصب، پیکربندی و مدیریت یک محیط مرکز داده VMware NSX-T تمرکز کرده است.

بررسی اجمالی :

این دوره آموزش جامعی را در مورد نحوه نصب ، پیکربندی و مدیریت محیط مرکز داده VMware NSX-T ارائه می دهد . این دوره ویژگی ها و عملکردهای کلیدی مرکز داده NSX-T ارائه شده در نسخه NSX-T Data Center 3.0، از جمله زیرساخت کلی ، سوئیچینگ منطقی ، مسیریابی منطقی ، شبکه و خدمات امنیتی ، تقسیم بندی میکرو و فایروال ها و موارد دیگر را پوشش می دهد و دسترسی به یک محیط مرکز داده تعریف شده توسط نرم افزار از طریق آزمایشگاه های عملی برای تقویت مهارت ها و مفاهیم ارائه شده در دوره فراهم می شود . این دوره در قالب درخواستی نیز موجود است. برای اطلاعات بیشتر، لینک را انتخاب کنید : VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] – On Demand.

اهداف دوره :

در پایان دوره، شما باید بتوانید به اهداف زیر دست یابید :

• شبکه VMware Virtual Cloud و معماری مرکز داده NSX-T را شرح دهید
• اجزای مرکز داده NSX-T و عملکردهای اصلی را شرح دهید
• ویژگی ها و مزایای کلیدی مرکز داده NSX-T را توضیح دهید
• زیرساخت مرکز داده NSX-T را مستقر و پیکربندی کنید
• سوئیچینگ و پل زدن منطقی لایه 2 را پیکربندی کنید
• معماری مسیریابی لایه ای را توضیح دهید و دروازه ها را پیکربندی کنید
• پیکربندی سرویس های پیشرفته مانند VPN و تعادل بار
• مدل امنیتی مرکز داده NSX-T را با تقسیم بندی میکرو ، تشریح کنید
• Distributed firewall و Gatway Firewall را برای محافظت از ترافیک پیکربندی کنید
• اجرای پیشرفته امنیتی را با تجزیه و تحلیل URL، IDS و درج سرویس شریک توضیح دهید
• ادغام VMware Identity Manager™ یا LDAP با مرکز داده NSX-T و پیکربندی دسترسی مبتنی بر نقش کنترل
• موارد استفاده و معماری فدراسیون مرکز داده NSX-T را برای سوئیچینگ ، مسیریابی و امنیت شرح دهید .

این دوره مناسب چه افرادی می باشد :

• مدیران سیستم یا مدیران شبکه با تجربه

پیش نیاز دوره :

• درک خوب از خدمات TCP/IP و امنیت شبکه و تجربه کار با فایروال ها
• تجربه کاری سوئیچینگ و مسیریابی سازمانی

درک کامل مفاهیم ارائه شده در دوره های زیر :

• مبانی مجازی سازی مرکز داده VMware
• VMware مقدمه ای بر مجازی سازی شبکه با NSX
• مبانی مجازی سازی شبکه VMware

فهرست مطالب :

1 مقدمه دوره

• مقدمه و تدارکات دوره
• اهداف دوره

2 VMware Virtual Cloud Network و NSX-T Data Center

• چشم انداز شبکه ابر مجازی VMware را معرفی کنید .
• بررسی موارد استفاده و مزایا راه حل های مرکز داده NSX-T
• معماری و اجزای مرکز داده NSX-T را توضیح دهید .
• نمونه کارها و ویژگی های محصول VMware NSXرا شرح دهید .
• مدیریت، کنترل، داده ها و سطوح مصرف و عملکرد را توضیح دهید .

3 استقرار آماده سازی زیرساخت مرکز داده NSX-T

• NSX Management Cluster را شرح دهید .
• استقرار گره های VMware NSX Manager روی هایپروایزرهای VMware ESXi و KVM
• استفاده از NSX Manager UI
• اجزای صفحه داده مانند N-VDS، گره های انتقال، مناطق حمل و نقل، پروفایل ها و موارد دیگر را توضیح دهید .
• انجام آماده سازی گره حمل و نقل و ایجاد زیرساخت مرکز داده
• وضعیت و اتصال گره حمل و نقل را بررسی کنید .

4 سوئیچینگ منطقی مرکز داده NSX-T

• معرفی اجزای کلیدی و اصطلاحات در سوئیچینگ منطقی
• عملکرد و انواع قطعات L2 را شرح دهید .
• Tunneling و Encapsulation GENEVE را توضیح دهید .
• پیکربندی بخش های منطقی و اتصال Host با استفاده از NSX Manager UI
• عملکرد و انواع پروفایل های بخش را شرح دهید .
• ایجاد Section profiles و اعمال آنها در قسمت پورت
• عملکرد جداول MAC، ARP و TEP مورد استفاده در ارسال بسته را توضیح دهید .
• جریان بسته تک پخشی L2 را نشان دهید .
• سرکوب ARP و مدیریت ترافیک BUM را توضیح دهید .

5 مسیریابی منطقی مرکز داده NSX-T

• تابع مسیریابی منطقی و موارد استفاده را شرح دهید .
• معماری مسیریابی لایه، توپولوژی ها و مؤلفه ها را معرفی کنید .
• توابع Tier-0 و Tier-1 Gateway را توضیح دهید .
• اجزای منطقی روتر را شرح دهید ( روتر سرویس و روتر توزیع شده )
• در مورد معماری و عملکرد گره های VMware NSX Edge بحث کنید .
• بررسی گزینه های استقرار گره های NSX Edge
• پیکربندی گره های NSX Edge و ایجاد خوشه های NSX Edge
• درگاه های Tier-0 و Tier-1 را پیکربندی کنید .
• جریان بسته های تک لایه و چند لایه را بررسی کنید .
• مسیریابی Static و مسیریابی Dynamic را پیکربندی کنید .
• ECMP را در Tier-0 Gateway فعال کنید .
• حالت های NSX Edge HA، تشخیص خرابی و حالت های برگشتی را توضیح دهید .

6 Bridging مرکز داده NSX-T

• عملکرد Bridging را شرح دهید .
• موارد استفاده از Bridging را بررسی کنید .
• مقایسه راه حل های Routing و Bridging
• مولفه های Bridging را شرح دهید .
• بازو Bridging (Interface) و پروفایل های Bridg را ایجاد کنید .

7 امنیت مرکز داده NSX-T

• رویکرد و مدل امنیتی مرکز داده NSX-T را معرفی کنید .
• مزایای Subdivision و موارد استفاده را شرح دهید .
• معماری، اجزا و عملکردDistributed firewall را شرح دهید .
• بخش ها و قوانین Distributed firewall شده را پیکربندی کنید .
• معماری، اجزا و عملکرد Gateway Firewall را شرح دهید .
• بخش ها و قوانین Gateway Firewall را پیکربندی کنید .
تجزیه و تحلیل URL و اهمیت سیستم نفوذ توزیع شده و موارد استفاده را شرح دهید .
• عملکرد ایجاد سرویس جهت امنیت را شرح دهید .
• در مورد ادغام و مزایای راه حل های امنیتی ، با مرکز داده NSX-T بحث کنید .

8 خدمات مرکز داده NSX-T

• خدمات مرکز داده NSX-T را شرح دهید .
• ترجمه آدرس شبکه (NAT) و NAT 64 را توضیح و پیکربندی کنید .
• خدمات DNS و DHCP را توضیح و پیکربندی کنید .
• تابع Load balancing ، توپولوژی ها، اجزاء و موارد استفاده را شرح دهید .
• Load balancing(L4-L7) را پیکربندی کنید .
• عملکرد IPSec VPN و L2 VPN بررسی کنید .
• IPSec VPN و L2 VPN را با استفاده از NSX Manager UI پیکربندی کنید .

9 نظارت بر مرکز داده NSX-T

• اهمیت و عملکرد VMware NSX Intelligence را توضیح دهید .
• در رابط کاربری توپولوژی NSX فعالیت کنید و عناصر کلیدی مختلف را در رابط کاربری شناسایی کنید .
• در مورد اهمیت و موارد استفاده هشدارها و رویدادها بحث کنید .

10 NSX-T مرکز داده کاربر و مدیریت نقش

• عملکرد و مزایای VMware Identity Manager در مرکز داده NSX-T را شرح دهید .
• مدیریت هویت VMware را با مرکز داده NSX-T ادغام کنید .
• LDAP را با مرکز داده NSX-T ادغام کنید .
• انواع مختلف کاربران، خط مشی های احراز هویت و مجوزها را شناسایی کنید .
• از کنترل دسترسی مبتنی بر نقش ، برای محدود کردن دسترسی کاربر استفاده کنید .
• نقش های داخلی در VMware Identity Manager و انتساب نقش به کاربران را توضیح دهید .

11 فدراسیون مرکز داده NSX-T

• مفاهیم کلیدی، اصطلاحات و موارد کاربرد فدراسیون مرکز داده NSX-T را معرفی کنید .
• فرآیند نصب مرکز داده NSX-T را توضیح دهید .
• عملکردهای سوئیچینگ و مسیریابی فدراسیون مرکز داده NSX-T را شرح دهید .
• مفاهیم امنیتی فدراسیون مرکز داده NSX-T و عملکردهای مسیریابی را شرح دهید .

 با ما همراه باشید.

Overview:

This five-day, fast-paced course provides comprehensive training on how to install, configure, and manage a VMware NSX-T™ Data Center environment. This course covers key NSX-T Data Center features and functionality offered in the NSX-T Data Center 3.0 release, including the overall infrastructure, logical switching, logical routing, networking and security services, micro-segmentation and firewalls, and more.

Access to a software-defined data center environment is provided through hands-on labs to reinforce the skills and concepts presented in the course.

This course is also available in an On Demand format. For more information, select this link: VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] – On Demand.

Product Alignment
• NSX-T Data Center 3.0

Objectives:

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:
•  Describe VMware Virtual Cloud Network and the NSX-T Data Center architecture
•  Describe the NSX-T Data Center components and main functions
•  Explain the NSX-T Data Center key features and benefits
•  Deploy and configure NSX-T Data Center infrastructure
•  Configure layer 2 logical switching and bridging
•  Explain the tiered routing architecture and configure gateways
•  Configure advanced services such as VPN and load balancing
•  Describe the NSX-T Data Center security model with micro-segmentation
•  Configure Distributed Firewall and Gateway Firewall to protect east-west and north-south traffic
•  Explain advanced security enforcement with URL analysis, IDS, and partner service insertion
•  Integrate VMware Identity Manager™ or LDAP with NSX-T Data Center and configure role-based access
control
•  Describe NSX-T Data Center Federation use-cases and architecture for switching, routing, and security.

Intended Audience:
•  Experienced system administrators or network administrators

Prerequisites:

•  Good understanding of TCP/IP services and network security and working experience with firewalls
•  Working experience of enterprise switching and routing

Solid understanding of concepts presented in the following courses:
•  VMware Data Center Virtualization Fundamentals
•  VMware Introduction to Network Virtualization with NSX
•  VMware Network Virtualization Fundamentals

Outline:

1  Course Introduction

•  Introductions and course logistics
•  Course objectives

2  VMware Virtual Cloud Network and NSX-T Data Center

•  Introduce VMware’s Virtual Cloud Network vision
•  Discuss NSX-T Data Center solutions, use cases, and benefits
•  Explain NSX-T Data Center architecture and components
•  Describe VMware NSX® product portfolio and features
•  Explain the management, control, data, and consumption planes and function

3  Deployment Preparing the NSX-T Data Center Infrastructure

•  Describe NSX Management Cluster
•  Deploy VMware NSX® Manager™ nodes on VMware ESXi and KVM hypervisors
•  Navigate through the NSX Manager UI
•  Explain data-plane components such as N-VDS, transport nodes, transport zones, profiles, and more
•  Perform transport node preparation and establish the data center infrastructure
•  Verify transport node status and connectivity

4  NSX-T Data Center Logical Switching

•  Introduce key components and terminology in logical switching
•  Describe the function and types of L2 segments
•  Explain tunneling and the GENEVE encapsulation
•  Configure logical segments and attach hosts using NSX Manager UI
•  Describe the function and types of segment profiles
•  Create segment profiles and apply them to segments and ports
•  Explain the function of MAC, ARP, and TEP tables used in packet forwarding
•  Demonstrate L2 unicast packet flow
•  Explain ARP suppression and BUM traffic handling

5  NSX-T Data Center Logical Routing

•  Describe the logical routing function and use cases
•  Introduce the two-tier routing architecture, topologies, and components
•  Explain the Tier-0 and Tier-1 Gateway functions
•  Describe the logical router components: Service Router and Distributed Router
•  Discuss the architecture and function of VMware NSX® Edge™ nodes
•  Discuss deployment options of NSX Edge nodes
•  Configure NSX Edge nodes and create NSX Edge clusters
•  Configure Tier-0 and Tier-1 Gateways
•  Examine the single-tier and multitier packet flow
•  Configure static routing and dynamic routing
•  Enable ECMP on Tier-0 Gateway
•  Describe NSX Edge HA, failure detection, and failback modes

6  NSX-T Data Center Bridging

•  Describe the function of logical bridging
•  Discuss the logical bridging use cases
•  Compare routing and bridging solutions
•  Explain the components of logical bridging
•  Create bridge clusters and bridge profiles

7  NSX-T Data Center Security

•  Introduce the NSX-T Data Center security approach and model
•  Describe the micro-segmentation benefits and use cases
•  Describe the Distributed Firewall architecture, components, and function
•  Configure Distributed Firewall sections and rules
•  Describe the Gateway Firewall architecture, components, and function
•  Configure Gateway Firewall sections and rules
•  Describe URL analysis and distributed intrusion system importance and use-cases.
•  Describe the service insertion functionality for east-west and north-south security
•  Discuss the integration and benefits of partner security solutions with NSX-T Data Center

8  NSX-T Data Center Services

•  Describe NSX-T Data Center services
•  Explain and configure Network Address Translation (NAT) and NAT 64
•  Explain and configure DNS and DHCP services
•  Describe the load-balancing function, topologies, components, and use cases
•  Configure L4-L7 load balancing
•  Discuss the IPSec VPN and L2 VPN function and use cases
•  Configure IPSec VPN and L2 VPN using NSX Manager UI

9  NSX-T Data Center Monitoring

•  Explain the importance and functionality of VMware NSX Intelligence™
•  Navigate through the NSX Topology UI and identify the various key elements in the UI
•  Discuss the importance and use-cases of alarms and events

10  NSX-T Data Center User and Role Management

•  Describe the function and benefits of VMware Identity Manager in NSX-T Data Center
•  Integrate VMware Identity Manager with NSX-T Data Center
•  Integrate LDAP with NSX-T Data Center
•  Identify the various types of users, authentication policies, and permissions
•  Use role-based access control to restrict user access
•  Explain the built-in roles in VMware Identity Manager and role assignment to users

11  NSX-T Data Center Federation

•  Introduce the NSX-T Data Center Federation key concepts, terminology, and use-cases.
•  Explain the onboarding process of NSX-T Data Center Federation
•  Describe the NSX-T Data Center Federation switching and routing functions.
•  Describe the NSX-T Data Center Federation security concepts and routing functions