معرفی کتاب VMware VRealize Automation: Install,Configure,Manage [V8.3] – LAB &Lecture Manual (VRAICM83)

downlaod VMware VRealize

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب VMware VRealize Automation . این کتاب بر مفاهیم مدیریت زیر ساخت ها  تمرکز کرده است.

معرفی دوره :

در این دوره نصب ، پيکربندي و مديريت VMware vRealize Automation تمرکز مي‌کنيد و نحوه استفاده از vRealize Automation براي اتوماتیک کردن ماشين‌هاي مجازي ، برنامه‌ها و خدمات IT شخصي‌شده در مراکز داده و محيط‌ هاي ابري ترکيبي ، آموزش و به چگونگی جمع آوری محتوا توسط vRealize Automation Service Broker در قالب های Cloud در یک کاتالوگ میپردازید .

آنچه خواهید آموخت :

• شرح معماري vRealize Automation و موارد استفاده در محيط هاي ابري
• مدیریت موجوديت هاي vRealize Automation را در VMware و زيرساخت هاي مجازي و ابري
• پيکربندي و مديريت حساب‌هاي ابري ، پروژه‌ها، نمايه‌هاي شبکه، نمايه‌هاي ذخيره‌سازي و خدمات
• ايجاد و مديريت استقرار الگوهاي ابري
• متصل شدن به يک خوشه Kubernetes و نامگذاری ، مدیریت فضاهاي نام
• سفارشی سازی خدمات و ماشين هاي مجازي با cloudConfig
• پيکربندي و مديريت کنش‌هاي ABX، اشتراک‌هاي واسطه رويداد ، و گردش‌هاي کاري vRealize Orchestrator
• ادغام با vRealize Orchestrator
• vRealize Automation را با Lifecycle Configuration Manager نصب کنيد
• معرفی خدمات اتوماسيون ابري (Cloud Assembly و Code Stream)
• ادغام Cloud Assembly با Terraform و SaltStack
• استفاده از گزارش‌ها و دستورات CLI براي نظارت و عيب‌يابي vRealize Automation

فهرست مطالب :

1 مقدمه دوره
2 بررسي اجمالي و معماري vRealize Automation
3 نصب vRealize Automation
4 احراز هويت و مجوز
5 پيکربندي اوليه
6 قالب VMware Cloud
7 يکپارچه سازي مرکز داده NSX-T
9 ادغام با ابرهاي عمومي
10 استفاده از Service Broker براي مديريت کاتالوگ
12 استفاده از Code Stream
13 استفاده از Terraform
14 استفاده از خوشه هاي Kubernetes
15 استفاده از SaltStack براي مديريت پيکربندي
16 vRealize اتوماسيون عيب يابي و ادغام


براي مشاهده تمامي کتاب هاي زبان اصلي بر روي لينک کليک کنيد .

با ما همراه باشید.

Overview:

During this five-day course, you focus on installing, configuring, and managing VMware vRealize Automation™. You learn about how vRealize Automation can be used to automate the delivery of virtual machines, applications, and personalized IT services across different data centers and hybrid cloud environments.

The course covers how to manage both on-premise systems and cloud services. The course covers how vRealize Automation Service Broker can aggregate content in native formats from multiple clouds and platforms into a common catalog.

This course also covers interfacing vRealize Automation with other systems using VMware vRealize® Orchestrator™ and how to use vRealize Automation to manage Kubernetes systems and leverage other systems. The course also covers integrating with Terraform and using SaltStack as a configuration management tool.

This course makes heavy use of hands-on labs. Students can run 39 labs during the 5-day course.

This course is also available in an On Demand format. For more information, select this link: VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.3] – On Demand.

 

Outline: 1 Course Introduction

2 vRealize Automation Overview and Architecture

3 Installing vRealize Automation

4 Authentication and Authorization

5 Basic Initial Configuration

6 VMware Cloud Templates

7 Tags and Storage Configuration

8 Integrating NSX-T Data Center

9 Integrating with Public Clouds

10 Using Service Broker for Catalog Management

11 vRealize Automation Extensibility

12 Using Code Stream

13 Using Terraform

14 Using Kubernetes Clusters

15 Using SaltStack for Configuration Management

16 vRealize Automation Troubleshooting and Integration