معرفی کتاب VMware VSphere: Install, Configure, Manage Lecture & Lab Manual ESXi 7 And VCenter Server 7

ESXi 7 And VCenter Server 7

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب VMware VSphere . این کتاب بر مفاهیم تکنولوژی مجازی سازی سرورها توسط VMware vSphere 7  تمرکز کرده است .

هم ترازی محصول

• VMware ESXi 7.0
• VMware vCenter Server 7.0

اهداف :

در پایان دوره، باید بتوانید به اهداف زیر دست یابید :
مرکز داده تعریف شده با نرم افزار (SDDC) را توضیح دهید
اجزای vSphere و عملکرد آنها در زیرساخت را توضیح دهید
هاست های ESXi را نصب و پیکربندی کنید
استقرار و پیکربندی VMware vCenter Server Appliance
از VMware vSphere Client برای مدیریت موجودی سرور vCenter و سرور vCenter استفاده کنید

پیکربندی :

vCenter Server Appliance را مدیریت ، نظارت ، پشتیبان گیری و محافظت کنید
شبکه های مجازی با سوئیچ های استاندارد vSphere ایجاد کنید
فن آوری های ذخیره سازی پشتیبانی شده توسط vSphere را شرح دهید
ذخیره سازی مجازی را با استفاده از ذخیره سازی iSCSI و NFS پیکربندی کنید
ذخیره سازی داده های VMware vSphere VMFS را ایجاد و مدیریت کنید
از vSphere Client برای ایجاد ماشین های مجازی ، قالب ها، کلون ها و عکس های فوری استفاده کنید.
یک کتابخانه محتوا ایجاد کنید و ماشین های مجازی را از قالب های موجود در کتابخانه مستقر کنید
استفاده از منابع ماشین مجازی را مدیریت کنید
انتقال ماشین های مجازی با VMware vSphere vMotion و VMware vSphere Storage vMotion
ایجاد و مدیریت یک کلاستر vSphere که با VMware vSphere High Availability و فعال شده است
VMware vSphere Distributed Resource Scheduler
در مورد راه حل هایی برای مدیریت چرخه حیات vSphere بحث کنید
از VMware vSphere Lifecycle Manager برای انجام ارتقاء هاست های ESXi و ماشین های مجازی استفاده کنید

گواهینامه ها :

شرکت در این دوره الزامات آموزشی برای کسب گواهینامه زیر را برآورده می کند :
• VMware Certified Professional – مجازی سازی مرکز داده (VCP-DCV)

این دوره مناسب چه افرادی می باشد :

مدیران سیستم
مهندسین سیستم

پیش نیاز دوره :

تجربه مدیریت سیستم در سیستم عامل های Microsoft Windows یا Linux

فهرست مطالب :

1 مقدمه دوره

• مقدمه و تدارکات دوره
• اهداف دوره

2 مقدمه ای بر vSphere و مرکز داده های تعریف شده توسط نرم افزار

• مفاهیم اولیه مجازی سازی را توضیح دهید
• نحوه تناسب vSphere در مرکز داده تعریف شده توسط نرم افزار و زیرساخت ابر را شرح دهید
• نحوه تعامل vSphere با CPU ها، حافظه، شبکه ها و ذخیره سازی را توضیح دهید
• شناسایی رابط های کاربری برای دسترسی به سیستم سرور vCenter و میزبان های ESXi
• معماری میزبان ESXi را شرح دهید
• برای پیکربندی یک میزبان ESXi ، رابط کاربری مستقیم کنسول (DCUI) را پیمایش کنید
• بهترین شیوه های حساب کاربری میزبان ESXi را بشناسید
• یک هاست ESXi نصب کنید
• از VMware Host Client برای پیکربندی تنظیمات میزبان ESXi استفاده کنید

3 ماشین های مجازی

• ایجاد و ارائه یک ماشین مجازی
• اهمیت VMware Tools را توضیح دهید
• VMware Tools را نصب کنید
• فایل های تشکیل دهنده یک VM را شناسایی کنید
• اجزای یک VM را بشناسید
• دستگاه های مجازی پشتیبانی شده توسط VM را بشناسید
• فواید و موارد استفاده کانتینر را شرح دهید
• قسمت های یک سیستم کانتینری را شناسایی کنید

4 سرورvCenter

• معماری سرور vCenter را شرح دهید
• در مورد نحوه ارتباط میزبان های ESXi با سرور vCenter بحث کنید
• استقرار و پیکربندی vCenter Server Appliance
• از vSphere Client برای مدیریت موجودی سرور vCenter استفاده کنید
• مرکز داده ، اشیاء سازمانی و میزبان ها را به سرور vCenter اضافه کنید
• از نقش ها و مجوزها برای فعال کردن کاربران برای دسترسی به اشیاء موجود در فهرست سرور vCenter استفاده کنید
• از دستگاه سرور vCenter نسخه پشتیبان تهیه کنید
• نظارت بر وظایف سرور vCenter ، رویدادها ، و سلامت دستگاه
• از VMware vCenter Server High Availability برای محافظت از دستگاه سرور vCenter استفاده کنید

5 پیکربندی و مدیریت شبکه های مجازی

• سوئیچ های استاندارد را ایجاد و مدیریت کنید
• انواع اتصال سوئیچ مجازی را شرح دهید
• سیاست های امنیتی سوئیچ مجازی ، شکل دهی ترافیک و تعادل بار را پیکربندی کنید
• سوئیچ های توزیع شده vSphere و سوئیچ های استاندارد را مقایسه کنید

6 پیکربندی و مدیریت فضای ذخیره سازی مجازی

• پروتکل های ذخیره سازی و انواع دستگاه های ذخیره سازی را شناسایی کنید
• در مورد میزبان های ESXi با استفاده از ذخیره سازی iSCSI، NFS و کانال فیبر بحث کنید
• ذخیره سازی داده های VMFS و NFS را ایجاد و مدیریت کنید
• نحوه عملکرد چند مسیری با ذخیره سازی iSCSI، NFS و کانال فیبر را توضیح دهید
• اجزای یک پیکربندی VMware vSAN را بشناسید

7 مدیریت ماشین مجازی

• از الگوها و شبیه سازی برای استقرار ماشین های مجازی جدید استفاده کنید
• ماشین های مجازی را اصلاح و مدیریت کنید
• یک کتابخانه محتوا ایجاد کنید و ماشین های مجازی را از قالب های موجود در کتابخانه مستقر کنید
• از فایل های مشخصات سفارشی سازی برای سفارشی کردن ماشین مجازی جدید استفاده کنید
• انتقال vSphere vMotion و vSphere Storage vMotion را انجام دهید
• ویژگی Enhanced vMotion Compatibility را توضیح دهید
• ایجاد و مدیریت عکس های فوری ماشین مجازی
• ویژگی ها و عملکردهای VMware vSphere Replication را بررسی کنید
• مزایای VMware vSphere Storage APIs – Data Protection را شرح دهید

8 مدیریت و نظارت منابع

• مفاهیم CPU و حافظه را در یک محیط مجازی مورد بحث قرار دهید
• منظور از تعهد بیش از حد یک منبع را شرح دهید
• روش هایی را برای بهینه سازی استفاده از CPU و حافظه شرح دهید
• از ابزارهای مختلف برای نظارت بر استفاده از منابع استفاده کنید
• ایجاد و استفاده از آلارم برای گزارش شرایط یا رویدادهای خاص

9 کلاستر vSphere

• توابع یک خوشه vSphere DRS را شرح دهید
• یک کلاستر vSphere DRS ایجاد کنید
• بر پیکربندی خوشه vSphere نظارت کنید
• گزینه هایی را برای ایجاد یک محیط vSphere بسیار در دسترس توضیح دهید
• معماری vSphere HA را توضیح دهید
• یک کلاستر vSphere HA را پیکربندی و مدیریت کنید
• ویژگی ها و عملکردهای VMware vSphere Fault Tolerance را بررسی کنید

10 مدیریت چرخه حیات vSphere

• اهمیت برنامه ریز به روز رسانی سرور vCenter را بشناسید
• نحوه عملکرد VMware vSphere Lifecycle Manager را شرح دهید
• نحوه به روز رسانی هاست های ESXi را با استفاده از خطوط مبنا شرح دهید
• اعتبار انطباق میزبان ESXi با استفاده از یک تصویر خوشه ای
• نحوه ارتقای ابزار VMware و سخت افزار VM را شرح دهید

 با ما همراه باشید.

Product Alignment
•  VMware ESXi 7.0
•  VMware vCenter Server 7.0

Objectives: By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:
• Describe the software-defined data center (SDDC)
• Explain the vSphere components and their function in the infrastructure
• Install and configure ESXi hosts
• Deploy and configure VMware vCenter® Server Appliance™
• Use VMware vSphere® Client™ to manage the vCenter Server inventory and the vCenter Server
configuration
• Manage, monitor, back up, and protect vCenter Server Appliance
• Create virtual networks with vSphere standard switches
• Describe the storage technologies supported by vSphere
• Configure virtual storage using iSCSI and NFS storage
• Create and manage VMware vSphere® VMFS datastores
• Use the vSphere Client to create virtual machines, templates, clones, and snapshots
• Create a content library and deploy virtual machines from templates in the library
• Manage virtual machine resource use
• Migrate virtual machines with VMware vSphere® vMotion® and VMware vSphere® Storage vMotion®
• Create and manage a vSphere cluster that is enabled with VMware vSphere® High Availability and
VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™
• Discuss solutions for managing the vSphere life cycle
• Use VMware vSphere® Lifecycle Manager™ to perform upgrades to ESXi hosts and virtual machines

Certifications

Attending this course meets the training requirement to achieve the following certification:
• VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV)

Intended Audience: • System administrators
• System engineers

Prerequisites: This course has the following prerequisites:
• System administration experience on Microsoft Windows or Linux operating systems

1 Course Introduction
• Introductions and course logistics
• Course objectives

2 Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center
• Explain basic virtualization concepts
• Describe how vSphere fits into the software-defined data center and the cloud infrastructure
• Explain how vSphere interacts with CPUs, memory, networks, and storage
• Recognize the user interfaces for accessing the vCenter Server system and ESXi hosts
• Describe the ESXi host architecture
• Navigate the Direct Console User Interface (DCUI) to configure an ESXi host
• Recognize ESXi host user account best practices
• Install an ESXi host
• Use VMware Host Client™ to configure ESXi host settings

3 Virtual Machines
• Create and provision a virtual machine
• Explain the importance of VMware Tools™
• Install VMware Tools
• Identify the files that make up a VM
• Recognize the components of a VM
• Recognize virtual devices supported by a VM
• Describe the benefits and use cases for containers
• Identify the parts of a container system

4 vCenter Server
• Describe the vCenter Server architecture
• Discuss how ESXi hosts communicate with vCenter Server
• Deploy and configure vCenter Server Appliance
• Use vSphere Client to manage the vCenter Server inventory
• Add data center, organizational objects, and hosts to vCenter Server
• Use roles and permissions to enable users to access objects in the vCenter Server inventory
• Back up vCenter Server Appliance
• Monitor vCenter Server tasks, events, and appliance health
• Use VMware vCenter Server® High Availability to protect a vCenter Server Appliance

5 Configuring and Managing Virtual Networks
• Create and manage standard switches
• Describe the virtual switch connection types
• Configure virtual switch security, traffic-shaping, and load-balancing policies
• Compare vSphere distributed switches and standard switches

6 Configuring and Managing Virtual Storage
• Identify storage protocols and storage device types
• Discuss ESXi hosts using iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
• Create and manage VMFS and NFS datastores
• Explain how multipathing works with iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
• Recognize the components of a VMware vSAN™ configuration

7 Virtual Machine Management
• Use templates and cloning to deploy new virtual machines
• Modify and manage virtual machines
• Create a content library and deploy virtual machines from templates in the library
• Use customization specification files to customize a new virtual machine
• Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
• Describe the Enhanced vMotion Compatibility feature
• Create and manage virtual machine snapshots
• Examine the features and functions of VMware vSphere® Replication™
• Describe the benefits of VMware vSphere® Storage APIs – Data Protection

8 Resource Management and Monitoring
• Discuss CPU and memory concepts in a virtualized environment
• Describe what overcommitment of a resource means
• Describe methods for optimizing CPU and memory usage
• Use various tools to monitor resource use
• Create and use alarms to report certain conditions or events

9 vSphere Clusters
• Describe the functions of a vSphere DRS cluster
• Create a vSphere DRS cluster
• Monitor a vSphere cluster configuration
• Describe options for making a vSphere environment highly available
• Explain the vSphere HA architecture
• Configure and manage a vSphere HA cluster
• Examine the features and functions of VMware vSphere® Fault Tolerance

10 vSphere Lifecycle Management
• Recognize the importance of vCenter Server Update Planner
• Describe how VMware vSphere® Lifecycle Manager™ works
• Describe how to update ESXi hosts using baselines
• Validate ESXi host compliance using a cluster image
• Describe how to upgrade VMware Tools and VM hardware