معرفی کتاب Powershell : A Quick-Start Beginner’s Guide

Powershell Quick-Start book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Powershell : A Quick-Start Beginner’s Guide . این کتاب بر مفاهیم چهار چوب مدیریتی Powershell تمرکز کرده است.

Cmdlet ها قلب و روح ویندوز PowerShell، پوسته فرمان/زبان اسکریپت جدید مایکروسافت هستند . این مجموعه مقدمه ای مبتنی بر وظیفه برای cmdlet های Windows PowerShell ارائه می دهد . به جای تمرکز بر روی خود cmdlet های فردی ، تاکید بر کارهایی است که می توانید با استفاده از آن cmdlet ها انجام دهید این وظایف شامل همه چیز از خواندن و نوشتن فایل‌های متنی ، مدیریت گزارش‌های رویداد ، مرتب‌سازی و فیلتر کردن داده‌ها می‌شود .

آنچه خواهید آموخت :

شروع کار با PowerShell
تغییر جهت و piping
PowerShell & Scripts
statements جریان را کنترل کنید
Common Tasks & Cmdlets

ما همراه باشید.

Cmdlets are the heart-and-soul of Windows PowerShell, Microsoft’s new command shell/scripting language. This series provides a task-based introduction to Windows PowerShell cmdlets: rather than focusing on the individual cmdlets themselves, the emphasis is on the tasks you can carry out using those cmdlets. These tasks include everything from reading and writing text files to managing event logs to sorting and filtering data.You’ll find my personal notes and tips peppered throughout the book, making it personal and easy to learn.

Here is a preview of what you’ll learn:

Getting Started With PowerShell
Re-direction & Piping
PowerShell & Scripts
Control Flow Statements
Common Tasks & Cmdlets
Take Action Today and Learn Powershell In No Time! Click the “Buy now with 1-Click” to the right and get this guide immediately.