معرفی کتاب Windows Registry Forensics: Advanced Digital Forensic Analysis Of The Windows Registry (2nd Edition)

Windows Registry book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Windows Registry Forensics. این کتاب بر مفاهیم آموزش ریجیستری تمرکز کرده است.

Windows Registry Forensics: Advanced Digital Forensic Analysis of Registry

معرفی دوره :

این کتاب در نوع خود بی نظیر است و پیشینه رجیستری را به کاربران کمک می کند تا درک درستی از ساختار فایل های رجیستری و همچنین اطلاعات ذخیره شده در کلیدها و مقادیر داشته باشند که می تواند تأثیر قابل توجهی در تحقیقات داشته باشد . ابزارها و تکنیک های تجزیه و تحلیل به طور طولانی مورد بحث قرار می گیرند تا کاربران را فراتر از استفاده فعلی بینندگان و تجزیه و تحلیل واقعی داده های موجود در رجیستری ببرند . این ویرایش دوم یک رویکرد اساسی برای درک را ادامه می دهد تا گنجینه رجیستری را بتوان به طور منظم و مستمر استخراج کرد .

محتوای دوره :

تعدادی از نمونه های دنیای واقعی با استفاده از ابزارهای منبع باز رایگان در دسترس
توضیح و درک عمیقی از رجیستری ویندوز ارائه می دهد که شاید کمترین منبع اطلاعاتی در سیستم های ویندوز شناخته شده و استفاده شده باشد.
شامل یک وب سایت همراه است که حاوی کد و ابزارهای ایجاد شده توسط نویسنده است که در کتاب مورد بحث قرار گرفته است
حاوی امکانات به روز شده ، ابزارها و تکنیک های فعلی
حاوی محتوای کاملاً به روز شده در سراسر، با تمام پوشش های جدید آخرین نسخه های ویندوز

با ما همراه باشید.

Windows Registry Forensics: Advanced Digital Forensic Analysis of the Windows Registry, Second Edition, provides the most in-depth guide to forensic investigations involving Windows Registry. This book is one-of-a-kind, giving the background of the Registry to help users develop an understanding of the structure of registry hive files, as well as information stored within keys and values that can have a significant impact on forensic investigations. Tools and techniques for post mortem analysis are discussed at length to take users beyond the current use of viewers and into real analysis of data contained in the Registry. This second edition continues a ground-up approach to understanding so that the treasure trove of the Registry can be mined on a regular and continuing basis.

– Named a Best Digital Forensics Book by InfoSec Reviews
– Packed with real-world examples using freely available open source tools
– Provides a deep explanation and understanding of the Windows Registry―perhaps the least understood and employed source of information within Windows systems
– Includes a companion website that contains the code and author-created tools discussed in the book
– Features updated, current tools and techniques
– Contains completely updated content throughout, with all new coverage of the latest versions of Windows