معرفی کتاب Identity With Windows Server 2016: Microsoft 70-742 MCSA Exam Guide

downlaod Windows Server 2016 book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Windows Server 2016 . این کتاب بر مفاهیم بررسی نحوه نصب و پیکربندی Active Directory Domain Services تمرکز کرده است .

توضیحات کتاب MCSA :

گواهینامه Windows Server 2016 یکی از معتبرترین گواهینامه ها برای متخصصان فناوری اطلاعات است که شامل کار با ویندوز سرور و انجام وظایف اداری پیرامون آن می شود. هدف این کتاب گواهینامه 70-742 است و بخشی از مجموعه سه کتاب Packt در گواهینامه MCSA Windows Server 2016 است که امتحان 70-740، امتحان 70-741 و امتحان 70-742 را پوشش می دهد .
این راهنمای امتحان اهداف امتحانی 70-742 Identity with Windows Server 2016 را پوشش می دهد . با نصب و پیکربندی خدمات دامنه اکتیو دایرکتوری (AD DS)، مدیریت و نگهداری اشیاء AD DS و تنظیمات پیشرفته، پیکربندی Group Policy، خدمات گواهی اکتیو دایرکتوری، و خدمات و مدیریت حقوق فدراسیون Active Directory شروع می شود . در پایان هر فصل، سوالات آزمون راحت به شما در آماده شدن برای گواهینامه به روشی عملی کمک می کند و شما می توانید دانش و مهارت های مورد نیاز برای تکمیل آزمون MCSA 70-742: Identity with Windows Server 2016 را با اطمینان توسعه دهید .

فهرست مطالب: 

1: نصب و پیکربندی اکتیو دایرکتوری
2: مدیریت و نگهداری اکتیو دایرکتوری
3: ایجاد و مدیریت خط مشی گروه
4: درک و پیاده سازی خدمات گواهی اکتیو دایرکتوری
5: درک و اجرای مدیریت فدراسیون و حقوق

آنچه شما خواهید آموخت :

نصب، پیکربندی و نگهداری Active Directory Domain Services (AD DS)
مدیریت اشیاء Active Directory Domain Services
سرویس های گواهی اکتیو دایرکتوری را پیکربندی و مدیریت کنید
Group Policy را پیکربندی و مدیریت کنید
خدمات فدراسیون Active Directory را طراحی، پیاده سازی و پیکربندی کنید
خدمات مدیریت حقوق Active Directory را پیاده سازی و پیکربندی کنید

 با ما همراه باشید.

Book Description

MCSA: Windows Server 2016 certification is one of the most sought-after certifications for IT professionals, which includes working with Windows Server and performing administrative tasks around it. This book is aimed at the 70-742 certification and is part of Packt’s three-book series on MCSA Windows Server 2016 certification, which covers Exam 70-740, Exam 70-741, and Exam 70-742.

This exam guide covers the exam objectives for the 70-742 Identity with Windows Server 2016 exam. It starts with installing and configuring Active Directory Domain Services (AD DS), managing and maintaining AD DS objects and advanced configurations, configuring Group Policy, Active Directory Certificate Services, and Active Directory Federation Services and Rights Management. At the end of each chapter, convenient test questions will help you in preparing for the certification in a practical manner.

By the end of this book, you will be able to develop the knowledge and skills needed to complete MCSA Exam 70-742: Identity with Windows Server 2016 with confidence.

Table of Contents

1: Installing and Configuring Active Directory
2: Managing and Maintaining Active Directory
3: Creating and Managing Group Policy
4: Understanding and Implementing Active Directory Certificate Services
5: Understanding and Implementing Federation and Rights Management

What You Will Learn

Install, configure, and maintain Active Directory Domain Services (AD DS)
Manage Active Directory Domain Services objects
Configure and manage Active Directory Certificate Services
Configure and manage Group Policy
Design, implement, and configure Active Directory Federation Services
Implement and configure Active Directory Rights Management Services

معرفی کتاب Hacking Kubernetes: Threat-Driven Analysis And Defense