معرفی کتاب Mastering Windows Server 2019 – Second Edition

downlaod Windows Server 2019 book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Windows Server 2019 . این کتاب بر مفاهیم پیاده سازی و راه اندازی توسط ویندوز سرور در مراکز داده تمرکز کرده است.

تسلط بر ویندوز سرور 2019 نسخه دوم تمام اطلاعات ضروری مورد نیاز برای پیاده سازی و استفاده از این جدیدترین و عالی ترین پلت فرم را به عنوان هسته اصلی نیازهای محاسباتی مرکز داده شما پوشش می دهد . با نصب و مدیریت Windows Server 2019 ، در مورد نسخه ها و صدور مجوز این محصول جدید شروع خواهید کرد . مدیریت متمرکز، مانیتورینگ و پیکربندی سرورها کلید یک بخش فناوری اطلاعات کارآمد است، و شما چندین روش را برای مدیریت سریع همه سرورهای خود از یک صفحه شیشه ای کشف خواهید کرد . برای این منظور، زمانی را در سرور ، Power Shell و حتی مرکز مدیریت جدید ویندوز سپری خواهید کرد . حتی اگر این کتاب بر روی Windows Server 2019 LTSC متمرکز شده است، ما همچنان در مورد کانتینرها و Nano Server که معمولاً به کانال SAC پلت فرم سرور مربوط می شوند بحث خواهیم کرد تا تمام جنبه های استفاده از Windows Server در شما به خوبی ارائه شود . محیط ما همچنین در مورد فناوری های مختلف دسترسی از راه دور موجود در این سیستم عامل و همچنین دستورالعمل هایی برای مجازی سازی مرکز داده شما با Hyper-V بحث می کنیم .
در پایان این کتاب ، تمام مهمات مورد نیاز برای شروع برنامه ریزی ، پیاده سازی و مدیریت ویندوز را در اختیار خواهید داشت .

آنچه خواهید آموخت :

با رابط Windows Server 2019 به روز شده ، از جمله Server Core و Windows Admin Center کار کنید
شبکه و داده های خود را با فناوری های جدید در Windows Server 2019 ایمن کنید
در مورد کانتینرها بیاموزید و موقعیت های مناسب برای استفاده از سرور نانو را درک کنید
راه های جدیدی برای ادغام مرکز داده خود با Microsoft Azure کشف کنید
سرورهای ویندوز خود را سخت کنید تا افراد بد را از خود دور کنید
مرکز داده خود را با Hyper-V مجازی کنید

 با ما همراه باشید.

Book Description

Mastering Windows Server 2019 – Second Edition covers all of the essential information needed to implement and utilize this latest-and-greatest platform as the core of your data center computing needs. You will begin by installing and managing Windows Server 2019, and by clearing up common points of confusion surrounding the versions and licensing of this new product. Centralized management, monitoring, and configuration of servers is key to an efficient IT department, and you will discover multiple methods for quickly managing all of your servers from a single pane of glass.

To this end, you will spend time inside Server Manager, PowerShell, and even the new Windows Admin Center, formerly known as Project Honolulu. Even though this book is focused on Windows Server 2019 LTSC, we will still discuss containers and Nano Server, which are more commonly related to the SAC channel of the server platform, for a well-rounded exposition of all aspects of using Windows Server in your environment. We also discuss the various remote access technologies available in this operating system, as well as guidelines for virtualizing your data center with Hyper-V. By the end of this book, you will have all the ammunition required to start planning for, implementing, and managing Windows.

What You Will Learn

Work with the updated Windows Server 2019 interface, including Server Core and Windows Admin Center
Secure your network and data with new technologies in Windows Server 2019
Learn about containers and understand the appropriate situations to use Nano Server
Discover new ways to integrate your data center with Microsoft Azure
Harden your Windows Servers to help keep the bad guys out
Virtualize your data center with Hyper-V