معرفی کتاب Certified Cloud Security Professional Official Practice Tests

downlaod Cloud Security

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Certified Cloud Security Professional . این کتاب بر مفاهیم رایانش ابری تمرکز کرده است.

معرفي کتاب :

اين منبع ضروري به عنوان تنها محصول رسمي آزمون تمريني براي آزمون CCSP تاييد شده توسط (ISC)²، است. همچنين اهميت نسبي هر دامنه را نشان مي دهد . آزموني که اين کتاب پوشش داده است، (ISC)2 Certified Cloud Security Professional توسط (ISC)2 در سال 2019 به روز شد. اين راهنما به شما کمک مي‌کند با ابزارهاي مطالعه Sybex که شامل ارزيابي‌هاي پيش‌آزموني است که به شما آنچه مي‌دانيد و حوزه‌هايي را که نياز به بررسي بيشتر داريد، سريع‌تر و هوشمندتر آماده کنيد. اين کتاب با پوشش همه حوزه‌هاي CCSP، مفاهيم معماري و الزامات طراحي، امنيت داده‌هاي ابري، امنيت پلتفرم ابري و امنيت زيرساخت، امنيت برنامه‌هاي ابري، عمليات‌ها، و حقوقي و انطباق با سناريوهاي دنياي واقعي را به شما راهنمايي مي‌کند تا به شما کمک کند مهارت‌هاي خود را در طول مسير اعمال کنيد. . CCSP جديدترين اعتبارنامه (ISC)2 و Cloud Security Alliance است که براي نشان دادن به کارفرمايان طراحي شده است که شما براي ايمن نگه داشتن سازمانشان در فضاي ابري آنچه لازم است داريد.

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل 1:

مفاهيم ابري
معماري و طراحي

فصل 2:

امنيت داده هاي ابري

فصل 3:

بستر ابري و امنيت زيرساخت

فصل 4:

امنيت برنامه هاي ابري

فصل 5:

عمليات امنيت ابري

فصل 6:

حقوقي، ريسک و انطباق

فصل 7:

تمرين امتحان 1

فصل 8:

تمرين امتحان 2

آخرين نسخه :

براي پوشش آزمون فعلي، به دنبال آخرين نسخه اين راهنما باشيد: CCSP (ISC)2 Certified Cloud Security Professional راهنماي مطالعه رسمي نسخه دوم (9781119603375). راهنماي مطالعه رسمي حرفه اي امنيت ابري گواهي شده CCSP (ISC)2 منبع نهايي شما براي آزمون CCSP است.

اين کتاب مناسب چه افرادي مي باشد :

افرادي که مهارت هاي امنيت ابري اثبات شده را داشته باشند .

 

برای مشاهده تمامی کتاب های زبان اصلی بر روی لینک کلیک کنید .

 با ما همراه باشید.

Description

The only official CCSP practice test product endorsed by (ISC)²

With over 1,000 practice questions, this book gives you the opportunity to test your level of understanding and gauge your readiness for the Certified Cloud Security Professional (CCSP) exam long before the big day. These questions cover 100% of the CCSP exam domains, and include answers with full explanations to help you understand the reasoning and approach for each. Logical organization by domain allows you to practice only the areas you need to bring you up to par, without wasting precious time on topics you’ve already mastered.

As the only official practice test product for the CCSP exam endorsed by (ISC)², this essential resource is your best bet for gaining a thorough understanding of the topic. It also illustrates the relative importance of each domain, helping you plan your remaining study time so you can go into the exam fully confident in your knowledge.

When you’re ready, two practice exams allow you to simulate the exam day experience and apply your own test-taking strategies with domains given in proportion to the real thing. The online learning environment and practice exams are the perfect way to prepare, and make your progress easy to track.

Table of contents

Introduction xv

Chapter 1 Domain 1: Cloud Concepts, Architecture, and Design 1

Chapter 2 Domain 2: Cloud Data Security 31

Chapter 3 Domain 3: Cloud Platform and Infrastructure Security 59

Chapter 4 Domain 4: Cloud Application Security 85

Chapter 5 Domain 5: Cloud Security Operations 107

Chapter 6 Domain 6: Legal, Risk, and Compliance 129

Chapter 7 Practice Exam 1 147

Chapter 8 Practice Exam 2 175

Appendix Answers to Review Questions 199

Chapter 1: Domain 1: Cloud Concepts, Architecture, and Design 200

Chapter 2: Domain 2: Cloud Data Security 223

Chapter 3: Domain 3: Cloud Platform and Infrastructure Security 246

Chapter 4: Domain 4: Cloud Application Security 268

Chapter 5: Domain 5: Cloud Security Operations 285

Chapter 6: Domain 6: Legal, Risk, and Compliance 301

Chapter 7: Practice Exam 1 312

Chapter 8: Practice Exam 2 328

Index 345