معرفی کتاب Windows Installation And Update Troubleshooting

Windows Installation And Update book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Windows Installation And Update Troubleshooting . این کتاب بر مفاهیم عیب یابی ، نصب و به روز رسانی ویندوز تمرکز کرده است.

عنوان کتاب : عیب یابی ، نصب و به روز رسانی ویندوز

این کتاب به شما کمک می‌کند تا مشکلات مربوط به نصب‌های محلی ویندوز، خودکارسازی استقرار سیستم‌عامل و پیکربندی به‌روزرسانی‌ها از طریق WSUS و Windows Intune را درک ، عیب‌یابی و تعمیر کنید . هنگامی که وظیفه استقرار سیستم عامل های ویندوز را بر عهده دارید به نظر می رسد مقدار زیادی ابزار و تکنیک برای یادگیری تسلط بر این فرآیند وجود دارد . چه در حال نصب یک سیستم عامل جدید ویندوز به صورت محلی باشید یا به دنبال استقرار یک ساخت سفارشی بر روی 1000 دستگاه در شبکه خود باشید ، باید بدانید که چگونه این کار را با موفقیت و قابل اعتماد انجام دهید .
این کتاب از طریق نصب‌های محلی و ارتقاء به استقرار Lite Touch با استفاده از WDS و MDT و سپس نصب Zero Touch با استفاده از Microsoft System Center ارتقا می‌یابد . مدیریت به‌روزرسانی‌های ویندوز نیز با استفاده از فناوری‌های داخلی و سرویس‌های مبتنی بر ابر پوشش داده می‌شود . در این کتاب شما یاد خواهید گرفت که چگونه بین انواع نصب محلی تصمیم بگیرید ، ارتقاها را انجام دهید ، از تکنیک های اتوماسیون برای استقرار تصاویر و نحوه نگهداری ویندوز در طول مرحله عملیاتی چرخه حیات استفاده کنید .

آنچه خواهید آموخت :

نحوه نصب ویندوز 7، 8.1 یا 10 به صورت محلی
نحوه انجام ارتقاء به صورت محلی در رایانه شخصی ویندوز، از جمله انتقال داده ها و پروفایل های کاربر
نحوه استقرار سیستم عامل ها با استفاده از تکنیک های Lite Touch
نحوه استقرار سیستم عامل ها با استفاده از فناوری های Zero Touch
چگونه با استفاده از WSUS و Windows Intune دستگاه‌هایی که به شبکه شرکت متصل نیستند ، نگهداری کنیم

 با ما همراه باشید.

Book Description Windows Installation and Update Troubleshooting

This book helps you understand, troubleshoot and repair issues with local Windows installations, automating the OS deployment and configuring updates via WSUS and Windows Intune. When tasked with deploying Windows operating systems, there can seem to be an overwhelming amount of tools and techniques to learn to master this process. Whether you are installing a new Windows operating system locally, or looking to deploy a customized build to 1000s of devices in your network, you will need to understand how to do this successfully and reliably. This book steps up through local installations and upgrades through to Lite Touch deployments using WDS and MDT, and then to Zero Touch installations using Microsoft System Center. Management of updates to Windows is also covered, using both on-premises technologies and cloud-based services. In this book you’ll learn how to decide between local installation types, perform upgrades, use automation techniques to deploy images and how to maintain Windows throughout the operational phase of the lifecycle.
What You’ll Learn

How to install Windows 7, 8.1, or 10 locally
How to perform upgrades locally on a Windows PC, including migrating data and user profiles
How to deploy operating systems using Lite Touch techniques
How to deploy operating systems using Zero Touch technologies
How to maintain on-premises and devices not connected to the company network by using WSUS and Windows Intune