معرفی کتاب CCIE Evolving Technologies V1.1: CCIE Written Exam Cert Guide Series

downlaod CCIE Technologies

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم  با کتاب CCIE Evolving Technologies . این کتاب بر مفاهیم Cloud و مدرک CCIE تمرکز کرده است.

معرفی کتاب :

در کتاب CCIE Evolving Technologies V1.1 مطالب کاربردی ، جهت شرکت در آزمون CCIE را آموخته که بر پایه موضوعات مربوط به Cloud، برنامه نویسی شبکه و اینترنت اشیا است . کسب مدرک CCIE مهارت و دانش افراد را در زمینه طراحی ، رفع ایراد شبکه و تجهیزات Cisco می باشد . CCIE معتبرترین مدرک در زمینه شبکه محسوب می شود .

فهرست مطالب :

بخش اول : ابر Cloud

فصل 1 : مقایسه و تضاد ملاحظات طراحی عمومی ، خصوصی ، ترکیبی و چند ابری

زیرساخت به عنوان یک سرویس (IaaS)
پلت فرم به عنوان یک سرویس (PaaS)
نرم افزار به عنوان یک سرویس (SaaS)
عملکرد ، مقیاس پذیری و در دسترس بودن بالا
مفاهیم امنیتی

 

فصل 2 : ​​شرح زیرساخت و عملیات Cloud

مجازی سازی محاسباتی (کانتینرها و ماشین های مجازی)
قابلیت اتصال (سوئیچ های مجازی ، SD-WAN و SD-Access)
توابع مجازی سازی (NFVi، VNF، و L4/L1)
ابزارهای اتوماسیون و ارکستراسیون (مرکز Cloud ، مرکز DNA و Kubernetes)

 

بخش دوم : قابلیت برنامه ریزی شبکه

فصل 3 : شرح ملاحظات معماری و عملیاتی برای یک شبکه قابل برنامه ریزی

مدل‌ها و ساختارهای داده (YANG، JSON و XML)
قابلیت برنامه ریزی دستگاه (gRPC، NETCONF و RESTCONF)
طراحی شبکه مبتنی بر کنترل (پیکربندی مبتنی بر سیاست و APIهای شمال / جنوب)
ابزارهای مدیریت پیکربندی (عامل و بدون عامل) و سیستم‌های کنترل نسخه (Git و SVN)

 

بخش سوم : اینترنت اشیا

فصل 4 : شرح چارچوب معماری و ملاحظات استقرار برای اینترنت اشیا (IoT)

فناوری اینترنت اشیا (سلسله مراتب شبکه اینترنت اشیا، جمع آوری و جریان داده ها)
استانداردها و پروتکل های اینترنت اشیا (ویژگی های محیط IT و OT)
امنیت اینترنت اشیا (بخش بندی شبکه، پروفایل دستگاه و دسترسی از راه دور ایمن)
IoT Edge و Fog Computing (تجمع داده هاُ)

 

این کتاب مناسب چه افرادی می باشد :

مهندسان شبکه ، افرادی که قصد شرکت در آزمون CCIE و آشنایی با موضوعات مرتبط به Cloud ، برنامه‌پذیری شبکه ، IOT و … دارند .

براي مشاهده تمامي کتاب هاي زبان اصلي بر روي لينک کليک کنيد .

 با ما همراه باشید.

This guide is for anyone who’s studying for the CCIE written exam and feels that he or she could take some help with regard to Cloud, Network Programmability and IoT related topics. These are areas that most network engineers do not work on in their day to day lives. CCIE Evolving Technologies V1.1 Each customer will also get complementary access to an Evolving Technologies V1.1 Quiz on CCIEin8Weeks.com. Each exam topic has an “Exam Essentials” and a “Further Reading” section, which you can refer to if you are looking for key exam related takeaways and more in-depth details respectively. “Further Reading” web links are handpicked and contain in-depth information on some of the exam topics and we have done the research for you.

Table of Contents

Part I: Cloud

Chapter 1: Compare and Contrast Public, Private, Hybrid, and Multi-cloud Design Considerations
Infrastructure as a service (IaaS)
Platform as a service (PaaS)
Software as a Service (SaaS)
Performance, Scalability, and High Availability
Security Implications, Compliance, and Policy
Workload Migration

Chapter 2: Describe Cloud Infrastructure and Operations
Compute Virtualization (containers and virtual machines)
Connectivity (virtual switches, SD-WAN and SD-Access)
Virtualization Functions (NFVi, VNF, and L4/L1)
Automation and Orchestration Tools (cloud center, DNA-center, and Kubernetes)

Part II: Network Programmability

Chapter 3: Describe Architectural and Operational Considerations for a Programmable Network
Data Models and Structures (YANG, JSON and XML)
Device Programmability (gRPC, NETCONF and RESTCONF)
Controller Based Network Design (policy driven configuration and northbound/ southbound APIs)
Configuration Management Tools (agent and agentless) and Version Control Systems (Git and SVN)

Part III: Internet of Things

Chapter 4: Describe Architectural Framework and Deployment Considerations for Internet of Things (IoT)
IoT Technology Stack (IoT Network Hierarchy, data acquisition and flow)
IoT Standards and Protocols (characteristics within IT and OT environment)
IoT Security (network segmentation, device profiling, and secure remote access)
IoT Edge and Fog Computing (data aggregation and edge intelligence)