معرفی و دانلود کتاب Hacking with Python by Steve Tale

PYTHON python پایتون هکینگ

این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه از پایتون استفاده کنید، ابزارهای هک خود را بسازید و از منابع موجود که با استفاده از این زبان برنامه نویسی ساخته شده اند نهایت استفاده را ببرید. اگر تجربه ای در برنامه نویسی ندارید، نگران نباشید – این کتاب شما را در درک مفاهیم اولیه برنامه نویسی و پیمایش کدهای پایتون راهنمایی می کند.

This book will show you how to use Python, create your own hacking tools, and make the most out of available resources that are made using this programming language. If you do not have experience in programming, don’t worry – this book will show guide you through understanding the basic concepts of programming and navigating Python codes.