دانلود کتاب Exam Ref 70-532 Developing Microsoft Azure Solutions

برای آزمون مایکروسافت  70-532 Developing Microsoft Azure Solutions آماده شوید – و به نشان دادن برتری دنیای واقعی خود در توسعه راه‌حل Microsoft Azure کمک کنید.برای توسعه دهندگان باتجربه آماده هستند تا وضعیت خود را ارتقا دهند, مرجع Ref بر تفکر انتقادی و فراست تصمیم‌گیری مورد نیاز برای موفقیت در سطح متخصص مایکروسافت تمرکز دارد.

 

بر تخصص سنجیده شده با این اهداف تمرکز کنید:

 

+ طراحی و پیاده سازی وب سایت

 

+ ماشین های مجازی ایجاد و مدیریت کنید

 

+ طراحی و پیاده سازی خدمات ابری

 

+ طراحی و اجرای استراتژی ذخیره سازی

 

+ مدیریت برنامه ها و خدمات شبکه

 

این مرجع امتحان مایکروسافت:

 

+ پوشش آن را بر اساس اهداف امتحانی سازماندهی می کند

 

+ دارای سناریوهای استراتژیک و چه می‌شود که شما را به چالش بکشد

 

+ برای توسعه دهندگان Microsoft Azure، معماران راه حل، مهندسان DevOps و مهندسان QA ارزشمند خواهد بود.

 

فرض می‌کند که تجربه طراحی، برنامه‌نویسی، پیاده‌سازی، خودکارسازی و نظارت بر راه‌حل‌های Microsoft Azure را دارید و در ابزارها، تکنیک‌ها و رویکردهای ساخت راه‌حل‌های مقیاس‌پذیر و انعطاف‌پذیر مهارت دارید.

 

 

Prepare for Microsoft Exam 70-532-and help demonstrate your real-world mastery of Microsoft Azure solution development. Designed for experienced developers ready to advance their status,Exam Ref focuses on the critical-thinking and decision-making acumen needed for success at the Microsoft Specialist level.

 

Focus on the expertise measured by these objectives:

 

+ Design and implement Websites 

+ Create and manage Virtual Machines

+ Design and implement Cloud Services

+ Design and implement a storage strategy

+ Manage application and network services

 

This Microsoft Exam Ref:

 

+ Organizes its coverage by exam objectives

+ Features strategic, what-if scenarios to challenge you

+ Will be valuable for Microsoft Azure developers, solution architects, DevOps engineers, and QA engineers

+ Assumes you have experience designing, programming, implementing, automating, and monitoring Microsoft Azure solutions and that you are proficient with tools, techniques, and approaches for building scalable, resilient solutions

 

Developing Microsoft Azure Solutions
About the Exam
Exam 70-532 focuses on the skills and knowledge needed to develop Microsoft Azure solutions that include websites, virtual machines, cloud services, storage, application services, and network services.