معرفی کتاب CompTIA PenTest+ Study Guide: Exam PT0-002, 2nd Edition

downlaodCompTIA PenTest+ book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب PenTest+ Study Guide . این کتاب بر مفاهیم +PenTest تمرکز کرده است.

در ویرایش دوم ویرایش دوم CompTIA PenTest+ Study Guide: Exam PT0-002، کارشناسان امنیت اطلاعات راه جامعی را برای مهارت های اساسی و پیشرفته ای ارائه می دهند که هر پنتستر (تستر نفوذ) برای ایمن کردن گواهینامه CompTIA PenTest+ خود نیاز دارد .

شما یاد خواهید گرفت که ارزیابی های امنیتی سرورها، سیستم عامل های دسکتاپ و موبایل ،پیاده سازی Cloud ، دستگاه های اینترنت اشیا و سیستم های صنعتی یا تعبیه شده را انجام دهید . شما یک تعهد تست نفوذ از جمله اسکن آسیب پذیری را برنامه ریزی کرده و آن را در نظر خواهید گرفت، الزامات انطباق قانونی و مقرراتی را درک می کنید، نتایج آزمایش را تجزیه و تحلیل می کنید، و یک گزارش مکتوب با تکنیک های اصلاح تهیه می کنید. در ادامه به شما بهترین شیوه های موجود در خصوص پیکربندی ها و سیاست های تست نفوذ را مورد ارزیابی قرار می هد . کتاب مورد نظر شما را برای موفقیت در آزمون جدید معرفی شده CompTIA PenTest+ PT0-002 آماده می کند.
فرصت های شغلی خود را با گواهینامه ای که با استانداردهای ISO 17024 مطابقت دارد و الزامات دستورالعمل وزارت دفاع 8140/8570.01-M را برآورده می کند .

این کتاب مناسب چه افرادی می باشد :

راهنمای مطالعه CompTIA PenTest+ برای هر کسی که برای امتحان گواهینامه CompTIA PenTest+ آماده می شود مناسب است
آزمون PT0-002 همچنین منبعی است که باید برای آزمایش کنندگان نفوذ مشتاق و متخصصان امنیت IT که به دنبال گسترش و بهبود مجموعه مهارت های خود هستند ، مطالعه کند .

 با ما همراه باشید.

In the revamped Second Edition of CompTIA PenTest+ Study Guide: Exam PT0-002, veteran information security experts Dr. Mike Chapple and David Seidl deliver a comprehensive roadmap to the foundational and advanced skills every pentester (penetration tester) needs to secure their CompTIA PenTest+ certification, ace their next interview, and succeed in an exciting new career in a growing field.

You’ll learn to perform security assessments of traditional servers, desktop and mobile operating systems, cloud installations, Internet-of-Things devices, and industrial or embedded systems. You’ll plan and scope a penetration testing engagement including vulnerability scanning, understand legal and regulatory compliance requirements, analyze test results, and produce a written report with remediation techniques.

This book will:

  • Prepare you for success on the newly introduced CompTIA PenTest+ PT0-002 Exam
  • Multiply your career opportunities with a certification that complies with ISO 17024 standards and meets Department of Defense Directive 8140/8570.01-M requirements
  • Allow access to the Sybex online learning center, with chapter review questions, full-length practice exams, hundreds of electronic flashcards, and a glossary of key terms

Perfect for anyone preparing for the updated CompTIA PenTest+ certification exam, CompTIA PenTest+ Study Guide: Exam PT0-002 is also a must-read resource for aspiring penetration testers and IT security professionals seeking to expand and improve their skillset.