دانلود کتاب Cybersecurity Analyst (CSA+) Study Guide Exam CS0-001

مطالعه CompTIA Cybersecurity Analyst+ (CSA+) پوشش 100% درصد از تمام اهداف آزمون را برای دریافت تاییدیه جدید در اختیار قرار می‌دهد. این گواهی‌نامه صلاحیت candidate’s را برای پیکربندی و استفاده از ابزار شناسایی تهدید, انجام تجزیه و تحلیل داده‌ها, شناسایی نقاط ضعف با هدف ایمن‌سازی و حفاظت از سیستم‌های سازمان‌ها تایید می‌کند.


تمرکز خود را برای دایره + با Sybex متمرکز کنید و از مثال‌های دنیای واقعی که از متخصصان, دست به آزمایشگاه, بینش در مورد نحوه ایجاد جعبه‌ابزار cybersecurity استفاده می‌کنند. و سوالات مرور این فصل به شما کمک می‌کنند که درک خود را هر مرحله از مسیر مورد بررسی قرار دهید. شما همچنین می‌توانید به محیط یادگیری تعاملی Sybex دسترسی پیدا کنید که شامل فلش کارت های الکترونیکی، یک واژه نامه قابل جستجو و صدها سوال عملی است.

این راهنمای مطالعه، راهنمایی و دانشی را که برای نشان دادن مجموعه مهارت‌های خود در امنیت سایبری نیاز دارید، ارائه می‌کند. سرفصل های کلیدی امتحان عبارتند از:


+ مدیریت تهدید
+ مدیریت آسیب پذیری
+ پاسخ حوادث سایبری معماری امنیتی
+ مجموعه ابزارThe CompTIA Cybersecurity Analyst+ (CSA+) Study Guide provides 100% coverage of all exam objectives for the new CSA+ certification. The CSA+ certification validates a candidate’s skills to configure and use threat detection tools, perform data analysis, identify vulnerabilities with a goal of securing and protecting organizations systems. Focus your review for the CSA+ with Sybex and benefit from real-world examples drawn from experts, hands-on labs, insight on how to create your own cybersecurity toolkit, and end-of-chapter review questions help you gauge your understanding each step of the way. You also gain access to the Sybex interactive learning environment that includes electronic flashcards, a searchable glossary, and hundreds of bonus practice questions.

This study guide provides the guidance and knowledge you need to demonstrate your skill set in cybersecurity. Key exam topics include:

Threat management Vulnerability management Cyber incident response Security architecture and toolsets