دانلود کتاب Exam Ref 70-762 Developing SQL Databases

برای آزمونExam Ref 70-762 Developing SQL Databases ، توسعه پایگاه‌های داده SQL آماده شوید و به نشان دادن تسلط واقعی خود بر مهارت‌های ساخت و پیاده‌سازی پایگاه‌های داده در سازمان‌ها کمک کنید.برای متخصصان پایگاه‌داده که پایگاه‌های داده را در سراسر سازمان می‌سازند و پیاده‌سازی می‌کنند و چه کسی سطوح بالایی از دسترس پذیری داده‌ها را تضمین می‌کند, مرجع Exam بر تفکر انتقادی و تصمیم‌گیری در حال تصمیم‌گیری برای موفقیت در سطح MCSA تمرکز می‌کند.

 

بر روی مهارت اندازه‌گیری شده توسط این اهداف تمرکز کنید:

 

• طراحی و پیاده سازی اشیاء پایگاه داده

 

• اشیاء قابلیت برنامه ریزی را پیاده سازی کنید

 

• مدیریت همزمانی پایگاه داده

 

• بهینه سازی اشیاء پایگاه داده و زیرساخت SQL

 

این آزمون مایکروسافت به صورت زیر است:

 

• پوشش خود را بر اساس اهداف امتحانی سازماندهی می کند

 

• دارای سناریوهای استراتژیک، چه می شود که شما را به چالش بکشد

 

• فرض را بر این می گیرد که شما از Microsoft Windows، Transact-SQL و پایگاه های داده رابطه ای دانش کاری دارید.

 

 

Prepare for Microsoft Exam 70-762, Developing SQL Databases –and help demonstrate your real-world mastery of skills for building and implementing databases across organizations. Designed for database professionals who build and implement databases across organizations and who ensure high levels of data availability, Exam Ref focuses on the critical-thinking and decision-making acumen needed for success at the MCSA level.

 

Focus on the expertise measured by these objectives:

• Design and implement database objects

• Implement programmability objects

• Manage database concurrency

• Optimize database objects and SQL infrastructure

 

This Microsoft Exam Ref:

• Organizes its coverage by exam objectives

• Features strategic, what-if scenarios to challenge you

• Assumes you have working knowledge of Microsoft Windows, Transact-SQL, and relational databases