معرفی کتاب Release It! Design and Deploy Production-ready Software

تصویر کتاب !Release It

معرفی کتاب

Release It! Design and Deploy Production-ready Software

 

چه در جاوا، دات نت یا Ruby on Rails، آماده کردن برنامه شما برای ارسال تنها نیمی از کار است. آیا سیستم خود را طوری طراحی کردید که در برابر هجوم ناگهانی بازدیدکنندگان از Digg یا Slashdot زنده بمانید؟ یا هجوم مشتریان دنیای واقعی از 100 کشور مختلف؟ آیا برای دنیایی مملو از شبکه های ورقه ای، پایگاه های داده درهم و کاربران بی حوصله آماده اید؟ اگر شما یک توسعه دهنده هستید و نمی خواهید تا آخر عمرتان در ساعت 3 صبح آماده باشید، این کتاب به شما کمک خواهد کرد. در Release It!، Michael T. Nygard به شما نشان می دهد که چگونه برنامه خود را برای واقعیت های سختی که با آن مواجه خواهد شد، طراحی و معماری کنید. شما یاد خواهید گرفت که چگونه برنامه خود را برای حداکثر زمان، عملکرد و بازگشت سرمایه طراحی کنید. مایک توضیح می دهد که بسیاری از مشکلات سیستم های امروزی با طراحی شروع می شود.

Release It! Design and Deploy Production-ready Software introduction

Whether it’s in Java, .NET, or Ruby on Rails, getting your application ready to ship is only half the battle. Did you design your system to survivef a sudden rush of visitors from Digg or Slashdot? Or an influx of real world customers from 100 different countries? Are you ready for a world filled with flakey networks, tangled databases, and impatient users? If you’re a developer and don’t want to be on call for 3AM for the rest of your life, this book will help. In Release It!, Michael T. Nygard shows you how to design and architect your application for the harsh realities it will face. You’ll learn how to design your application for maximum uptime, performance, and return on investment. Mike explains that many problems with systems today start with the design.