دانلود کتاب Understanding TCP/IP

کتاب Understanding TCP/IP پایه اینترنت و به طور کلی ارتباطات شبکه است.
این پروتکل‌ها که در لایه‌های فیزیکی و منطقی مختلف کار می‌کنند، زبانی هستند که به رایانه‌ها اجازه می‌دهند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
در حالی که بیشتر متخصصان فناوری اطلاعات به طور منظم در سطح پروتکل کار نمی‌کنند، مواقعی وجود دارد که درک روشنی از آنچه در شبکه می‌گذرد وجود دارد.
سطح می تواند ارزشمند باشد این کتابی است که به آن زمینه می دهد و در صورت نیاز به عنوان یک مرجع قطعی عمل می کند.
این کتاب برای مدیران سیستم، برنامه نویسان مبتدی و با تجربه و هر کسی که مایل به یادگیری نحوه کار با مجموعه پروتکل TCP/IP است مناسب است.
حتی برای کسانی که سابقه کمی در زمینه شبکه دارند می توانند آن را بخوانند.

The TCP/IP protocol stack is the foundation of the internet and, more generally, network communication.
Operating at various physical and logical layers, these protocols are the language that allow computers to communicate with each other.
While most IT professionals don’t work at the protocol level regularly, there are times when a clear understanding of what’s going at the network level can be invaluable.
This is the book to give that grounding and to act as a definitive reference when needed.
This book is suitable for the novice and experienced system administrators, programmers, and anyone who would like to learn how to work with the TCP/IP protocol suite.
It can be read even by those who have little background in networking.