دانلود کتاب The Full Stack Developer

 در دوره The Full Stack Developer پایه های فنی و همچنین مهارت های غیر برنامه نویسی مورد نیاز برای یک توسعه دهنده وب تمام پشته موفق را درک کنید.

این کتاب دلایلی را نشان می دهد که چرا یک توسعه دهنده تمام پشته واقعا موفق بیشتر از نوشتن کد انجام می دهد.

شما اصول موضوعات مورد نیاز برای کمک به توسعه‌دهنده‌ای را که تازه کار می‌کند و یا کامل استک می‌کند – UX، مدیریت پروژه، QA، مدیریت محصول، و موارد دیگر- همه را از دیدگاه یک توسعه‌دهنده یاد خواهید گرفت.


با پوشش دادن این مهارت ها در کنار اصول و مبانی توسعه وب مدرن، به جای ویژگی های فن آوری ها و چارچوب های فعلی (که می توانند به سرعت پیر شوند)، همه نمونه های برنامه نویسی در زمینه وب همانطور که در سال 2018 وجود دارد، ارائه شده است.

 

اگر چه شما باید احساس راحتی در کار روی کد در سطح سیستم، پایگاه داده، API، میان افزار یا رابط کاربری داشته باشید، بسته به وظیفه ای که در دست دارید، باید بتوانید با تصویر بزرگ و جزئیات کوچک نیز کنار بیایید.


توسعه‌دهنده Full Stack مهارت‌های فراتر از فنی را تشخیص می‌دهد و دانش پایه‌ای از مجموعه وسیعی از مهارت‌های مورد نیاز در یک تیم توسعه نرم‌افزار مدرن می‌دهد.

 

آنچه شما یاد خواهید گرفت….

+کار خود را از جمله Agile vs Waterfall، ابزارها، اسکرام، کانبان و تحویل مداوم برنامه ریزی کنید.

+UX را به کد تبدیل کنید: شبکه‌ها، کتابخانه‌های مؤلفه و راهنماهای سبک

+طراحی سیستم ها و معماری سیستم (سرویس های میکرو تا یکپارچه)

+بررسی الگوهای APIها (SOAP، AJAX، REST)، تعریف دامنه‌های API، الگوهای مربوط به APIهای REST و ویژگی‌های بیشتر API

+الگوهای مختلف طراحی جلویی که باید بدانید را مطالعه کنید.

+ذخیره داده ها، مواردی که برای امنیت، استقرار، در تولید و موارد دیگر در نظر گرفته شود.