دانلود کتاب Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V

به روشی آسان با Windows Server 2012 Hyper-V کنار بیایید. این آموزش جامع شما را در تمام مراحل برنامه ریزی، طراحی و پیاده سازی Hyper V با دستورالعمل ها و اسکرین شات های واضح راهنمایی می کند.

+ راهنمای کامل گام به گام استقرار Hyper-V، که تمام ویژگی های Hyper-V را برای بهترین شیوه های پیکربندی و مدیریت پوشش می دهد.

+ ویژگی‌های چند اجاره‌ای، معماری انعطاف‌پذیر، مقیاس‌پذیری، و ویژگی‌های دسترسی بالا ویندوز سرور 2012 Hyper-V را درک کنید.

+ Hyper-V Replica، Hyper-V Extensible Virtual Switch، Virtual Machine Migration، Hyper-V Storage، Hyper-V Failover Clustering و همچنین System Center VMM و DPM برای مدیریت، پشتیبان گیری و بازیابی را بیاموزید.

“Windows Server 2012 Hyper-V: Deploying Hyper-V Enterprise Server Virtualization Platform” یک راهنمای جامع است که از مفاهیم اولیه مجازی سازی و یکپارچه سازی سرور شروع می کند و سپس برای بحث در مورد موضوعات پیشرفته مانند مقیاس پذیری Hyper-V عمیق تر می شود.

failoverو مهاجرت ماشین مجازی. این کتاب یک انتخاب ایده آل برای کسانی است که به دنیای Hyper-V قدم می گذارند و همچنین برای کسانی که در Hyper-V متخصص هستند و می خواهند مهارت های خود را با Windows Server 2012 Hyper-V جدید ارتقا دهند.

این کتاب شامل موضوعاتی است که از معرفی Hyper-V به عنوان یک Hypervisor شروع می شود و سپس با پوشش موضوعات پیشرفته مرتبط با پیکربندی Hyper-V و مدیریت ماشین مجازی پیش می رود.

کتاب با آشنایی با Hyper-V شروع می شود و سپس به برنامه ریزی، طراحی و اجرای Hyper-V می پردازیم. سپس با موضوعات پیشرفته ای مانند Hyper-V Replica، Hyper-V Networking and Storage، Hyper-V High Availability و…. همراه می شود.

چیز هایی که می آموزید :

+ برنامه ریزی، طراحی و پیاده سازی Hyper-V.

+ Hyper-V Replication را تنظیم کنید.

+ سوئیچ شبکه مجازی Hyper-V Extensible را درک کنید.

+ درباره ذخیره سازی ماشین مجازی Hyper-V اطلاعاتی کسب کنید.

+ مدیریت ماشین مجازی System Center را برای مدیریت Hyper-V و خصوصی پارچه ابری درک کنید.

+ استاد ساختن Hyper-V در دسترس بودن بالا و درک تحرک ماشین مجازی.

+ روش‌های پشتیبان‌گیری و بازیابی Hyper-V را برای ویژگی پشتیبان‌گیری از سرور ویندوز و مدیریت حفاظت از داده‌های مرکز سیستم بیاموزید.

+ بهترین روش های سخت شدن امنیت Hyper-V را در نظر بگیرید.