آشنایی با InterVLAN Routing و سوئیچ Multi Layer

آشنایی با InterVLAN Routing و سوئیچ Multi Layer

ارتباط بین VLANهای مختلف توسط روتینگ را InterVLAN می گویند.

روتینگ بین VLANها توسط روتر یا سوئیچ Multi Layer انجام می شود.

امروزه در بیشتر سازمان ها از سناریو سوئیچ Multi Layer استفاده می شود که پورت های این سوئیچ به صورت لایه ۳ هستند یعنی قابلیت آدرس دهی و روتینگ را دارند.

دراین سناریو برای روتینگ بین VLAN ها از سوئیچ مدل ۳۷۵۰  که یک نمونه از سوئیچهای Multi Layer می باشد استفاده می کنیم:

Intervlan routing

تنظیمات سوئیچ Multi Layer:

هر پورت دارای دو مد می باشند که عبارتند از: Access – Trunk

Trunk:

اگر پورت سوئیچ به یک دیوایس دیگر مثل روتر یا سوئیچ متصل باشد باید ازاین مد استفاده کنیم.اگرپورتی درحالت Trunk باشد یعنی تمام VLANها ازیک دستگاه عبور می کند و به دستگاه دیگرمی رسد.(یعنی VLANها را ازخود عبور می دهد.)

Access:

زمانی که پورت سوئیچ به PC متصل باشد اینترفیس را دراین مد قرار می دهیم.

با توجه به این سناریو سوئیچ Multi Layer با دو سوئیچ ۱ و ۲ متصل می باشد بنابراین پورت های اینترفیس Fa0/1 و Fa0/2 را باید در مد trunk قرار دهیم.

ابتدا وارد اینترفیس fastethernet 0/1 می شویم.

۱-Interface Fastethernet 0/1

سپس با دستور زیر نوع Encapsulation را مشخص می کنیم که دستگاههای سیسکو دوپروتکل را برای Encapsulation ساپورت می کند که عبارتند از:

dot1q  – ISL

dot1q یک پروتکل عمومی و استاندارد می باشد ، در صورتی که پروتکل ISL فقط مربوط به دستگاههای سیسکو می باشد.

۲-Switchport Trunk Encapsulation dot1q

 

 

بنابراین ابتدا نوع پروتکل را مشخص می نماییم که dot1q می باشد وسپس بادستورزیر این اینترفیس را وارد مد Trunk می کنیم:

۳-Switchport Mode Trunk

دستور switchport mode trunk

سپس وارد اینترفیس Fa0/2 شده و دستورات مورد نیاز که در مرحله قبل توضیح دادیم را وارد می کنیم:

۱-Interface Fastethernet 0/1

۲-Switchport Trunk Encapsulation dot1q

۳-Switchport Mode Trunk

پورت trunk سیسکو

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *