آموزش if، else و for در JavaScript

آموزش if، else و for در JavaScript

 

در مثال زیر میخواهیم چک کنیم که متغییر x مساوی ۲۱ است؟

برای نوشتن این دستور حتما باید x==21 بنویسید. دو عدد مساوی یعنی آیا متغییر x مساوی عدد ۲۱ است یا خیر. اگر یک علامت مساوی بگذارید یعنی متغییر x را مساوی ۲۱ قرار بده.

سپس شرط را شروع کنید که اگر x مساوی ۲۱ بود جمله x is 21 را چاپ کن. در غیر این صورت else را اجرا کرده و جمله x is not 21 را چاپ کنید.

 

var x=21;

if (x == 21){
  console.log("x is 21");
}
else{
  console.log("x is not 21");
}
if else در css
 

حال اگر x مساوی ۲۱ نباشد بخش else اجرا میشود.

 

var x=21;

if (x == 23){
  console.log("x is 21");
}
else{
  console.log("x is not 21");
}
دستور if و else در css
 

دستور for

فرض کنید میخواهید یک جمله ۸ بار تکرار شود. برای این کار باید چه کاری انجام داد؟ آیا باید ۸ بار کنسول لاگ را فراخوانی کرد؟

 

console.log("farkiantech.com");
console.log("farkiantech.com");
console.log("farkiantech.com");
console.log("farkiantech.com");
console.log("farkiantech.com");
console.log("farkiantech.com");
console.log("farkiantech.com");
console.log("farkiantech.com");
for در javascript
 

ولی این کار اصلا کار منطقی نیست. شاید شما بخواهید از یک مورد ۱۰۰ بار چاپ شود. با انجام این کار کد خود را طولانی تر میکنید.

پس برای رفع مشکل از for استفاده میکنیم.

دستور for میگوید یک متغییر دارم به اسم i که مقدارش ۰ است. تا زمانی که این i کمتر از ۸  است، یکی به متغییر i اضافه کن.

 

for (i = 0; i < 8; i++) {
  console.log("farkiantech.com");
}

 

عدد ۸ که در کنار جمله چاپ شده به معنی ۸ بار چاپ شدن این جملست.

دستور if و else در javascript
 

میتوانیم هر i را با شمارش در کنار جمله چاپ کنیم.

 

for (i = 0; i < 8; i++) {
  console.log("farkiantech.com", i);
}
استفاده از if و else در javascript
 

میتوانید for را به صورت دیگری بنویسید که متغییر را ۸ قرار داده و i را یکی یکی کاهش دهید.

 

for (i = 8; i > 0; i--) {
  console.log("farkiantech.com", i);
}
دستور for در javascript
 

و یا اعداد را دوتا در میان چاپ کنیم.

for (i = 8; i > 0; i -=2) {
  console.log("farkiantech.com", i);
}
آموزش else if و for در javascript
 

برای دیدن آموزش های بیشتر جزوات JavaScript را دنبال کنید.

قسمت قبل آموزش (کار با ()console.log در JavaScript)

قسمت بعد آموزش (آموزش HTML DOM در JavaScript)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *