آموزش link در CSS

آموزش link در CSS

 

وقتی از لینک ها استفاده میکنیم میبینید که خطی در زیر آن به وجود می آید. شما میتوانید با دستور text-decoration این خط را از بین ببرید.

به مثال زیر رقت کنید.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title></title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson.css">
</head>
<body>

 <ul>
  <li><a href="">لینک اول</a></li>
  <li><a href="">لینک دوم</a></li>
  <li><a href="">لینک سوم</a></li>
  <li><a href="">لینک چهارم</a></li>
 </ul>

</body>
</html>

استفاده از لینک در طراحی سایت

حال از دستور زیر استفاده میکنیم و خطوط زیر لینک ها را از بین میبریم.

 

a{
 text-decoration: none;
}

استفاده از link در طراحی سایت

میتوانیم با دستور list-style نقاط لیست را حذف کنیم.

 

a{

      text-decoration: none;

}
ul li{

      list-style: none;

}

استفاده از link در css

میتوانیم برای بهتر مشخص شدن هر بخش، یکی در میان رنگ های متفاوت استفاده کنیم و تعریف میکنیم به ازای هر li در جایگاه زوج و جایگاه فرد با هم متفاوت باشد.

 

a{
 text-decoration: none;
 color: white;
 padding: 10px;
}

ul li{
 list-style: none;

}

ul li:nth-child(2n){
 background-color: #003366
}

ul li:nth-child(2n+1){
 background-color: #005240
}

آموزش link در css

برای دیدن آموزش های بیشتر جزوات CSS را دنبال کنید.

قسمت قبل آموزش (آموزش font در CSS)


	
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.