تفاوت Bandwidth و Speed چیست؟

تفاوت پهنای باند وسرعت در چیست؟

پهنای باند و سرعت دو پارامتری هستند که به کارایی سیستم ها اشاره دارند . زمانی که به ارتباطات اینترنت اشاره می کنیم ، بعضی اوقات واژه های پهنای باند و سرعت هر دو به یک معنا و مفهوم یعنی نرخ انتقال اطلاعات بکار برده می شوند .

این واژه ها به میزان انتقال داده ها در یک ثانیه از روی رسانه ارتباطی مرتبط می شوند . به هر حال پهنای باند و سرعت در دنیای شبکه و ارتباطات معانی مختلفی دارند . همین دو واژه در الکترونیک نیز کاربرد دارد . برای مثال سرعت و پهنای باند FSB یا Front Side Bus ها با یکدیگر متفاوت هستند.

 

پهنای باند یا Bandwidth چیست ؟

پهنای باند به تفاوت بین بالاترین و پایینترین محدوده فرکانس در سیگنال ها اشاره می کند که با واحد هرتز ( Hertz ) اندازه گیری می شود . Bandwidth در علوم الکترونیک و پردازش سیگنال و نور نیز به همین معنی است .

برای ارتباطات شبکه ای پهنای باند به حداکثر میزان انتقال اطلاعات که در آن می تواند در یک برهه زمانی بر روی رسانه ارتباطی منتقل شود اشاره می کند . این نوع پهنای باند با واحد بیت در ثانیه یا Bit Per Second که به اصطلاح bps گفته می شود ، اندازه گیری می شود .

سرعت یا Speed چیست ؟

به میزان اطلاعاتی که در یک ارتباط خاص و دریک برهه زمانی تعیین شده منتقل میشوند سرعت یا نرخ انتقال داده ها، گفته میشود. Speed هرگز نمی تواند بیشتر از پهنای باند باشد . سرعت یک ارتباط نیز با واحد بیت در ثانیه یا همان bps اندازه گیری می شود.

نکته!

۱-در ارتباطات، پهنای باند با واحد هرتز اندازه گیری می شود ، اما در ارتباطات شبکه ای با واحد بیت بر ثانیه یا bsp و زیرمجموعه آن مانند کیلوبیت بر ثانیه یا kbps و گیگابیت بر ثانیه یا Gpbs اندازه گیزی می شود . واحد اندازه گیری سرعت همیشه بیت بر ثانیه است.

۲- سرعت یک رسانه ارتباطی به هیچ عنوان نمی تواند از میزان پهنای باند آن رسانه بیشتر باشد .

۳-هر دو مفهوم پهنای باند و سرعت می تواند برای تشریح ارتباطات بین Bus ها در داخل CPU نیز استفاده شوند . در این حالت سرعت مساوی است با Clock Rate یا نرخ ساعت آن Bus و پهنای باند میزان داده هایی است که بین این Bus ها منتقل شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *