رشته ها در پایتون (قسمت سوم)

رشته ها در پایتون

به دوره آموزش پایتون خوش آمدید. برای رفتن به اولین جلسه این دوره، اینجا کلیک کنید. جلسه قبل درمورد بخش دوم رشته ها صحبت کردیم. در این بخش از ” رشته ها در پایتون ” میخواهیم دو تابع join() و  split() را مورد بررسی قرار دهیم. این دو تابع کاملا کاربردی هستند و مسلط شدن روی آن ها باعث میشود قدرت کدنویسی شما افزایش یابد.

با join شروع میکنیم، این تابع را روی یک رشته اعمال میکنیم و بعنوان ورودی، یک داده قابل شمارش مانند لیست یا تاپل را به آن پاس میدهیم. چیزی که اتفاق می افتد این است که آن رشته بین تک تک اعضای آن لیست یا تاپل قرار میگیرد و در نهایت یک استرینگ را بر میگرداند.

برای مثال یک لیست از اسم داریم و میخواهیم به کمک join بین این اسم ها کاما قرار دهیم. پس به این صورت عمل میکنیم:

l = ["Ali", "Mohammad", "Maryam", "Iman", "Tara"]
str = ",".join(l)
print(str)
# Ali,Mohammad,Maryam,Iman,Tara

اینگونه توانستیم بین تمام اسم ها یک کاما قرار دهیم.

تابع split هم به یک رشته اعمال میشود و یک کاراکتر یا رشته به عنوان ورودی به آن پاس داده میشود. این تابع، رشته ی اول را از هر کجا که در مقدار ورودی است برش میزند و در نهایت یک لیست از قطعات برش خورده بر میگرداند.

با مثال بهتر متوجه میشویم:

str = "hi.we are here to learn python.big like for Farkiantech."
l = str.split(".")
print(l)
# ['hi', 'we are here to learn python', 'big like for Farkiantech', '']

در خط دوم متغیر str را از هرجایی که کاراکتر نقطه وجود داشته برش داده ایم. پس رشته چند تکه شده و هر تکه یک عضو از لیست را تشکیل داده است. نکته در این است که در لیست خروجی هیچ نقطه ای وجود ندارد.

میخواهیم در همین جمله را به کمک split و join کاراکتر کاما را جایگزین نقطه کنیم. ابتدا به کمک split نقطه ها را حذف کرده و در نهایت به کمک join بین اعضای بدست آمده کاما میگذاریم:

str = "hi.we are here to learn python.big like for Farkiantech."
l = str.split(".")
new_str = ",".join(l)
print(new_str)
# hi,we are here to learn python,big like for Farkiantech,

همین برنامه را به صورت خلاصه تر هم میتوانیم بنویسیم:

str = "hi.we are here to learn python.big like for Farkiantech."
",".join(str.split("."))
print(",".join(str.split(".")))
# hi,we are here to learn python,big like for Farkiantech,

در جلسه بعد درمورد تابع صحبت خواهیم کرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *