سناریو InterVlan Routing در سیسکو

سناریو InterVlan Routing در سیسکو

 

دراین سناریو  ۲  VLANداریم که قرار است با استفاده از سوئیچ Multi Layer باهم ارتباط برقرارنمایند.

ابتدا برروی سوئیچ Multi Layer  تنظیمات زیر را انجام می دهیم و دو VLAN ۱۰ و ۲۰ را ایجاد می کنیم:

ساخت vlan در سوییچ سیسکو

وحالا می توانیم وارد اینترفیس VLANها شویم و برای آنها آدرس IP تعریف نماییم.

ابتدا با دستور زیر وارد اینترفیس VLAN 10 می شویم:

۱- Interface Fastethernet VLAN  ۱۰

سپس به آن IP  میدهیم:

۲-IP Address 192.168.10.1 255.255.255.0

تنظیم کردن ip بر روی vlan

و برای VLAN 20 همین کاررا انجام می دهیم:

وارد VLAN 20 می شویم:

۱- Interface Fastethernet VLAN  ۲۰

وباید برای این قسمت IP زیر را بدهیم:

۲-IP Address 192.168.10.1 255.255.255.0

ست کردن ip بر روی vlan

توجه داشته باشیم که آدرس های ip که برای vLANها تنظیم کردیم DEFAULT GATEWAY کامپیوترها محسوب می شوند.

و درآخر با دستورزیر عملیات روتینگ را برای VLAN ها فعال می کنیم:

۴-IP Routing

دستور IP routing در سیسکو

تنظیمات SWITCH-1

ابتدا مانند شکل زیر VLAN را ایجاد می کنیم:

ساخت vlan در سیسکو

با توجه به اینکه اینترفیس FA0/1 این سوئیچ به سوئیچ Multi Layer متصل می باشد با استفاده از دستورزیر این پورت را در حالت Trunk قرار می دهیم:

دستور switchport mode access

حال باید پورت ها را در مد موردنظر و همچنین VLAN ها اختصاص دهیم.

با توجه به این سناریو اینترفیس Fa0/2 و Fa0/3 به PC متصل می باشد بنابراین باید در مد Access قرار گیرند.

ابتدا وارد اینترفیس FASTETHERNET 0/2 می شویم:

۱-Interface Fastethernet 0/2

با استفاده از دستور زیر این اینترفیس را وارد مد Access میکنیم.زیرا این پورت به یک PC متصل می باشد:

۲-Switchport Mode Access

و سپس این اینترفیس را به VLAN 10 اختصاص می دهیم.

۳-Switchport Access VLAN 10

دستور switchport access vlan

و حال باید وارد اینترفیس Fastethernet 0/3 می شویم:

۱-Interface Fastethernet 0/3

با استفاده از این دستور این اینترفیس را وارد مد Access میکنیم.زیرا این پورت به یک PC متصل می باشد:

۲-Switchport Mode Access

و سپس این اینترفیس را به VLAN 20 اختصاص می دهیم.

۳-Switchport Access VLAN 20

intervlan routing در سیسکو

تنظیمات SWITCH-2

ابتدا مانند شکل زیر VLAN را ایجاد می کنیم:

intervlan routing در cisco

با توجه به اینکه اینترفیس FA0/1 این سوئیچ به سوئیچ Multi Layer متصل می باشد با استفاده از دستورزیر این پورت را در حالت Trunk قرار می دهیم:

intervlan routing

حال باید پورت ها را در مد موردنظر و همچنین VLAN ها اختصاص دهیم.

با توجه به این سناریو اینترفیس Fa0/2 و Fa0/3 به PC متصل می باشد بنابراین باید در مد Access قرار گیرند.

ابتدا وارد اینترفیس Fastethernet 0/2 می شویم:

۱-Interface Fastethernet 0/2

 

با استفاده از دستورزیر این اینترفیس را وارد مد Access میکنیم.زیرا این پورت به یک PC متصل می باشد:

۲-Switchport Mode Access

و سپس این اینترفیس را به VLAN 10 اختصاص می دهیم.

۳-Switchport Access VLAN 10

سناریو intervlan routing

و حال باید وارد اینترفیس Fastethernet 0/3 می شویم:

۱-Interface Fastethernet 0/3

با استفاده از این دستور این اینترفیس را وارد مد Access میکنیم.زیرا این پورت به یک PC متصل می باشد:

۲-Switchport Mode Access

و سپس این اینترفیس را به VLAN 20 اختصاص می دهیم.

۳-Switchport Access VLAN 20

intervlan routing in cisco

و در مرحله آخر تنظیمات آدرس IP دهی PCها را مانند زیر تنظیم می نماییم:

تنظیمات PC1

IP Address: 192.168.10.2

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway :192.168.10.254

 

تنظیمات PC2

IP Address: 192.168.20.2

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway :192.168.20.254

 

تنظیمات PC3

IP Address: 192.168.10.3

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway :192.168.10.254

تنظیمات PC4

IP Address: 192.168.20.3

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway :192.168.20.254

و حال ارتباطی تمامی PCها باهم برقرار می باشد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *