سناریو Static Route در سیسکو

سناریو Static Route در سیسکو :

سناریو زیرمربوط به Static Route می باشد:

static route

وارد تنظیمات روتر۱ می شویم و به اینترفیس های براساس سناریو IP آدرس اختصاص داده و آن را روشن می کنیم:

اینترفیس FA 0/0

INTERFACE FASTETHERNET 0/0

IP ADDRESS 192.168.1.100 255.255.255.0

NO SHUTDOWN

و اینترفیس FA 0/1

INTERFACE FASTETHERNET 0/1

IP ADDRESS 10.10.10.1 255.255.255.252

NO SHUTDOWN

تنظیمات روتر۲:

وارد اینترفیس FA 0/0 می شویم و براساس سناریو IP آدرس اختصاص داده و آن را روشن می کنیم:

INTERFACE FASTETHERNET 0/0

IP ADDRESS 10.10.10.2 255.255.255.252

NO SHUTDOWN

تنظیمات اینترفیس FA 0/1

INTERFACE FASTETHERNET 0/1

IP ADDRESS 20.20.20.1 255.255.255.252

NO SHUTDOWN

تنظیمات روتر۳:

وارد اینترفیس FA 0/0 می شویم و براساس سناریو IP آدرس اختصاص داده و آن را روشن می کنیم:

INTERFACE FASTETHERNET 0/0

IP ADDRESS 20.20.20.2 255.255.255.252

NO SHUTDOWN

تنظیمات اینترفیس FA 0/1

INTERFACE FASTETHERNET 0/1

IP ADDRESS 30.30.30.1 255.255.255.252

NO SHUTDOWN

 

 

 

تنظیمات روتر۴:

وارد اینترفیس FA 0/0 می شویم و براساس سناریو IP آدرس اختصاص داده و آن را روشن می کنیم:

INTERFACE FASTETHERNET 0/0

IP ADDRESS 30.30.30.2 255.255.255.252

NO SHUTDOWN

تنظیمات اینترفیس FA 0/1

INTERFACE FASTETHERNET 0/1

IP ADDRESS 192.168.200.1 255.255.255.0

NO SHUTDOWN

 

دراین سناریو باید به هرچهار روتر تمام روت های را که نمی شناسند را اضاف کنیم.

در روتر۱ شبکه های ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۰ و ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰ به صورت Connected متصل شده اند.بنابراین باید شبکه های ۲۰٫۲۰٫۲۰٫۰ ، ۳۰٫۳۰٫۳۰٫۰ و ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۰۰٫۰  را اضافه نماییم.

با استفاده از دستور show ip route در محیط enable می توانیم جدول روت را مشاهده نماییم:

سناریو static route

همانطور که مشاهده می کنید دوشبکه ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰ و ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۰ به صورت connected در جدول روت وجود دارند.( حرف C به معنای CONNECTED می باشد.)

 

با استفاده از دستورات زیر در روتر۱ برای شبکه های ۲۰٫۲۰٫۲۰٫۰ , ۳۰٫۳۰٫۳۰٫۰  و ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۰۰٫۰  روت می نویسیم:

شکل کلی دستور به صورت زیر می باشد:

Ip route destination network address   destination subnet mask  next hop

Destination Network Address: آدرس شبکه مقصد که قرار است به آن روت داشته باشیم را می نویسیم.

Destination Subnet Mask: این قسمت باید Subnet Mask مقصد رو وارد کنیم.

Next Hop Ip Address: برای رسیدن به مقصد آدرس IP روتر بعدی را وارد می کنیم.

 ابتدا روتر ۱ با استفاده از تصویر زیر روت ها را اضاف می کنیم:

static route در سیسکو

در روتر ۲ با استفاده از دستور show ip route در محیط enable می توانیم جدول روت را مشاهده نماییم:

static route در cisco

همانطور که مشاهده می کنید دوشبکه ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰ و ۲۰٫۲۰٫۲۰٫۰ به صورت connected در جدول روت وجود دارند.

با استفاده از دستورات زیر در روتر۲ برای شبکه های ,۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۰ ۳۰٫۳۰٫۳۰٫۰  و ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۰۰٫۰  روت می نویسیم:

استاتیک روت

در روتر ۳ با استفاده از دستور show ip route در محیط enable می توانیم جدول روت را مشاهده نماییم:

static route چیست

همانطور که مشاهده می کنید دوشبکه ۳۰٫۳۰٫۳۰٫۰ و ۲۰٫۲۰٫۲۰٫۰ به صورت Connected در جدول روت وجود دارند.

با استفاده از دستورات زیر در روتر۳ برای شبکه های ,۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۰ ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰  و ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۰۰٫۰  روت می نویسیم:

پیاده سازی static route در سیسکو

در روتر ۴ با استفاده از دستور show ip route در محیط enable می توانیم جدول روت را مشاهده نماییم:

پیاده سازی استاتیک روت در سیسکو

همانطور که مشاهده می کنید دوشبکه ۳۰٫۳۰٫۳۰٫۰ و ۲۰٫۲۰٫۲۰٫۰ به صورت Connected در جدول روت وجود دارند.

با استفاده از دستورات زیر در روتر۴ برای شبکه های ,۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۰ ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰  و ۲۰٫۲۰٫۲۰٫۰  روت می نویسیم:

چگونه در روتر سیسکو route بنویسیم

بنابراین جدول روت تمام روترها تکمیل شد.

با استفاده از دستور show Ip Route می توانیم تمام روت ها را ببینیم. در هر روتر باید ۵ روت داشته باشیم که دو شبکه به صورت Connected و سه شبکه هم به صورت Static اضاف شده اند.

به عنوان مثال در روتر۱ با استفاده از دستور show ip route می توانیم جدول روت را مشاهده می کنیم:

route نوشتن در روتر سیسکو

حرف  یعنی Connected roue و حرف S هم Static route را نشان می دهد.

تنظیمات آدس دهی کامپیوترها را به صورت زیر تنظیم می کنیم:

تنظیمات PC-1

route نوشتن در روتر سیسکو

تنظیمات PC-2

چگونه در روتر cisco route بنویسیسم

و حال کامپیوترهای شبکه باهم می توانند ارتباط برقرار نمایند و Ping داشته باشند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *