محتوای CSS
فاقد تصویر شاخص

آموزش outline در CSS

آموزش outline در CSS   در این آموزش قصد داریم با outline آشنا بشیم. نوع تعاریفی که برای outline وجود دارد مثله border است. با این تفاوت که به جای کلمه border از outline استفاده میکنیم. ولی در بخش نمایش، ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش padding در CSS

آموزش padding در CSS   برای آموزش بهتر padding از یک مثال کمک میگیریم. فایل html و css زیر را اجرا کنید.   <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>lesson</title> <meta charset="utf-8"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson10.css"> </head> <body> <div id="test" class="test"> hello ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش margin در CSS

آموزش margin در CSS   برای آموزش بهتر margin از یک مثال کمک میگیریم. فایل html و css زیر را اجرا کنید.   <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>lesson</title> <meta charset="utf-8"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson10.css"> </head> <body> <div id="test" class="test"> hello ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش border در CSS

آموزش border در CSS   گاهی اوقات شما نیاز دارید که یک کادر بندی ایجاد کنید. برای ساخت قاب باید از border استفاده کرده و استایل دهید. برای مثال div زیر را ببینید که تنها به وسیله فراخوانی id آن ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش حق تقدم در css

آموزش حق تقدم در css   در این بخش در نظر دارم حق تقدم در css را آموزش دهم. برای شروع کار یک فایل .html و .css میسازیم.   <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>lesson9</title> <meta charset="utf-8"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson9.css"> ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش textها در css

آموزش textها در css   قطعه کد زیر را در نظر بگیرید که نوشته ها به فارسی هستند و به صورت چپ چین نوشته شده اند.   <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>lesson8</title> <meta charset="utf-8"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson8.css"> </head> <body> ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش class و id در CSS

آموزش class و id در CSS   Class و id خیلی برای cssها کاربردی هستند. این دو مدل به ما کمک میکنند که تغییرات را اعمال کنیم. برای شروع کار دو صفحه html و css را مینویسیم.   <!DOCTYPE html> ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش pseudo elements در CSS

آموزش pseudo elements در CSS   شما میتوانید به بخشی از یک المان، تعدادی ویژگی اعمال کنید. برای مثال خط اول یک پاراگراف را به رنگ دیگری تبدیل کنید. اول یک قطعه کد html و css بنویسیم.   <!DOCTYPE html> ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش pseudo classes در CSS

آموزش pseudo classes در CSS   در سایت ها میبینید در حین بردن موس بر روی اجزای صفحه وب سایت تغییراتی اعمال میشود. برای مثال رنگ تغییر میکند یا محو تر میشود یا بزرگ. برای این کار نمونه کدی را ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش Selectors در CSS

آموزش Selectors در CSS   برای شروع کار در فایل .html خود تگ های تو در تو بنویسید.   <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>lesson 4</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson4.css"> </head> <body> <p>1-farkiantech => info@farkiantech.com</p> <p>i am a student</p> <div> <p>p ...
1 2 3