محتوای HTML
html-head

آموزش استفاده از ویدیو در html

آموزش استفاده از ویدیو در html   برای اضافه کردن ویدیو به صفحه خود باید از تگ video استفاده کنید که این تگ یک سری attribute میگیرد. و همچنین میتوانیم بر روی آن ویژگی width و height اعمال کنیم. و ...
images

آموزش کار با عکس در html

آموزش کار با عکس در html   برای استفاده از عکس باید از تگ img استفاده کنید که به صورت زیر نوشته می­شود. <img src=”source of your image”> قسمت src یا همان منبع عکس را میبینید که باید مشخص شود. ...
HTML-forms-featured-01

آموزش فرم ها در html

آموزش فرم ها در html   در این جزوه قصد داریم با فرم ها در html آشنا شویم. فرم ها برای گرفتن اطلاعات از کاربر استفاده می­شود. در اینجا با سه نوع فرم (text box, radio button, submit) برای ارسال ...
images

لیست های نامرتب

لیست های نامرتب   Unordered list در این لیست ترتیب برای ما اهمیتی ندارد. برای ساخت این لیست از تگ <ul></ul> استفاده میکنیم و برای هر مورد از لیست از تگ <li></li> استفاده میکنیم. در مثال زیر بهتر متوجه عملکرد ...
images (1)

لیست های مرتب

لیست های مرتب   در html چندین نوع لیست وجود دارند. در اینجا قصد آموزش دو نوع از این لیست را دارم. Unordered list: این نوع لیست که از اسم آن پیداست، لیستی است که در آن ترتیب مهم نیست. ...
images (1)

آموزش لینک با تگ a

آموزش لینک با تگ a   در این بخش در نظر دارم در صفحه سایت خود یک لینک به سایت ویکیپدیا درمورد با HTML بنویسم. برای شروع کار متن مورد نظر را در صفحه مرورگر خود چاپ میکنم. سپس بخشی ...
download (1)

آموزش attributes, div and span

آموزش attributes, div and span   در جزوه قبل یاد گرفتیم که المان ها در html از سه بخش تشکیل می­شوند. Open tag،  content و end tag. شما میتوانید در open tag خود یک سری خاصیت را به تگ خود ...
custom-

آموزش تگ body

آموزش تگ body   در این جزوه یاد میگیریم تگ body چه کاربردی دارد؟ هرچیزی که میخواهید در صفحه مرورگر خود نمایش دهید باید آن را در تگ body بنویسید. کار را شروع میکنیم. فکر کنید میخواهید یک مقاله بنویسید. ...
html_bc_001.2

آموزش تگ head

آموزش تگ head   در درس امروز قرار بر این است که با تگ head بیشتر آشنا شویم و تگ های دیگری که در تگ head مورد استفاده قرار میگیرند را یاد بگیریم. <head></head>: تگ head تگی است که هرچه ...
html-basic-tags

کار با چند نمونه تگ در html

کار با چند نمونه تگ در html   یک فایل html از element های زیادی تشکیل میشود. مثل قطعه کد زیر: <title>1first page2</title>3 بخش ۱ را open tag، بخش ۲ را content،  و بخش ۳ را end tag می­نامیم. بعضی ...
1 2