محتوای jQuery
فاقد تصویر شاخص

آموزش animation effects در jQuery

آموزش animation effects در jQuery   کار با slideUp و slideDown: برای مثال میخواهید بخشی از اطلاعات فقط در صورت کلیک شدن باز شود.   <!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> <meta charset="utf-8"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson.css"> <script type="text/javascript" src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.5.1.min.js"></script> </head> ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش fade کردن در jQuery

آموزش fade کردن در jQuery   در جلسات قبل دیدید که ما برای صفحه خود یک loading اولیه به وجود آوردیم تا تمام کد های صفحه اعمال شود و پس از آن کاربر صفحه اصلی را ببیند. (آموزش ساخت loading در ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش events و selectors در jQuery

آموزش events و selectors در jQuery   در این جزوه با چند نمونه از event های مهم jQuery آشنا میشویم. مورد اول دستور click است که با کلید کردن بر روی المان، قصد عوض کردن استایل آن المان را داریم. ...
jquary

آموزش ساخت loading در jQuery با کمک document is ready

آموزش ساخت loading در jQuery با کمک document is ready   گاهی اوقات شما نیاز دارید که صفحات طراحی شما به صورت کامل load شود و پس از آن به کاربر نمایش داده شود. برای این کار لازم است که ...
jquery-detect-scroll-up-scroll-down

آشنایی اولیه با jQuery

آشنایی اولیه با jQuery   jQuery یکی از کتابخانه های JavaScript است که این قدرت را به شما میدهد با خط کد های کمتر، بتوانید همان کاری که با JavaScript  انجام میدادید را با خط کد کمتری انجام دهید. برای ...