Automating with Ansible

Automating with Ansible

Automating with Ansible

Automating with Ansible
در Automating with Ansible ، ما بر پایه اصول Ansible می سازیم. برای اطمینان از اینکه هیچ چیز ضروری را از دست ندهید، این دوره با یک آزمایشگاه شروع به کار Ansible Basics شروع می شود، که شامل راه اندازی محیطی است که در آن تمام مهارت های اولیه Ansible بررسی می شود. سپس به استفاده به DevOps خواهیم پرداخت.
 شما یاد میگیرید  که چگونه می توان از Vagrant برای راه اندازی یک محیط با ماشین های مجازی و راه اندازی یک زیرساخت فناوری اطلاعات با  Ansible استفاده کرد . همچنین در مورد نحوه مدیریت ویندوز، تجهیزات شبکه و همچنین زیرساخت ابری با Ansible بحث خواهیم کرد.
در ادامه، نگاهی به برخی از ویژگی‌های پیشرفته‌تر Ansible، مانند کار با نقش‌ها، کنترل وظایف، و استفاده از Ansible Vault خواهیم داشت. سپس در مورد بهینه‌سازی و عیب‌یابی Ansible با مثال‌های کامل بحث خواهیم کرد. در آخرین درس، نحوه کار با Ansible Tower را یاد خواهیم گرفت، که به شما کمک می کند تا به طور موثر از  Ansible در یک محیط دیتاسنتر استفاده کنید.
موضوعات عبارتند از:
ماژول ۱: راه اندازی محیط DevOps مبتنی بر Ansible
ماژول ۲: ویژگی های پیشرفته Ansible
ماژول ۳: بهینه سازی و عیب یابی Ansible
ماژول ۴: برج Ansible

سر فصل های دوره آموزشی Automating with Ansible :

 معرفی
خودکارسازی با Ansible: مقدمه

ماژول ۱: راه اندازی محیط DevOps مبتنی بر Ansible

معرفی ماژول
 درس ۱: Ansible Basics Getting Lab
اهداف یادگیری
۱٫۱ راه اندازی Ansible
۱٫۲ مدیریت پیکربندی و موجودی
۱٫۳ اجرای دستورات Ad-hoc
۱٫۴ پیاده سازی Playbooks
۱٫۵ کار با متغیرها و شامل ها
۱٫۶ استفاده از قالب های Jinja2
 درس ۲: پیاده سازی DevOps با استفاده از Vagrant با Ansible
اهداف یادگیری
۲٫۱ درک DevOps
۲٫۲ تهیه ماشین آلات ولگرد
۲٫۳ ادغام Vagrant با Ansible
۲٫۴ ایجاد یک محیط توسعه ولگرد
۲٫۵ تکمیل محیط DevOps Vagrant
آزمایشگاه درس ۲: استقرار ماشین های مجازی با Vagrant و Ansible
راه حل آزمایشگاهی درس ۲
 درس ۳: مدیریت زیرساخت فناوری اطلاعات با Ansible
اهداف یادگیری
۳٫۱ درک ماژول ها برای مدیریت زیرساخت فناوری اطلاعات
۳٫۲ مدیریت موجودی های پویا
۳٫۳ مدیریت ویندوز با Ansible
۳٫۴ مدیریت دستگاه های شبکه با Ansible
۳٫۵ مدیریت Docker با Ansible
۳٫۶ مدیریت نمونه های ابری با Ansible
۳٫۷ مدیریت نمونه ها در AWS
آزمایشگاه درس ۳: مدیریت نمونه ها در Google Cloud با Ansible
راه حل آزمایشگاهی درس ۳

 ماژول ۲: ویژگی های پیشرفته Ansible

معرفی ماژول
 درس ۴: مدیریت کنترل وظیفه
اهداف یادگیری
۴٫۱ استفاده از with_items
۴٫۲ استفاده از حلقه های تودرتو
۴٫۳ استفاده از عبارت When
۴٫۴ ثبت متغیرها
۴٫۵ کار با هندلرها
۴٫۶ کار با برچسب ها
۴٫۷ مقابله با خطاها
۴٫۸ استفاده از بلوک های Ansible
درس ۴ آزمایشگاه: مدیریت کنترل وظیفه
راه حل آزمایشگاهی درس ۴
 درس پنجم: کار با نقش ها
اهداف یادگیری
۵٫۱ درک ساختارهای نقش
۵٫۲ ایجاد نقش
۵٫۳ استقرار نقش ها با Ansible Galaxy
۵٫۴ استفاده از ابزار Ansible Galaxy CLI
آزمایشگاه درس ۵: نقش های اجرایی
درس ۵ راه حل آزمایشگاهی
 درس ۶: استفاده از Ansible Vault
اهداف یادگیری
۶٫۱ درک Ansible Vault
۶٫۲ کار با فایل های رمزگذاری شده
۶٫۳ اجرا با Ansible Vault
درس ۶ آزمایشگاه: استفاده از Ansible Vault
درس ۶ راه حل آزمایشگاهی

 ماژول ۳: بهینه سازی و عیب یابی Ansible

معرفی ماژول
 درس ۷: بهینه سازی Ansible
اهداف یادگیری
۷٫۱ انتخاب میزبان با الگوهای میزبان
۷٫۲ پیکربندی نمایندگی
۷٫۳ تفویض اختیار خارج از موجودی
۷٫۴ پیکربندی موازی سازی
درس ۷ آزمایشگاه: بهینه سازی Ansible
درس ۷ راه حل آزمایشگاهی
 درس ۸: عیب یابی Ansible
اهداف یادگیری
۸٫۱ درک ورود به سیستم
۸٫۲ عیب یابی کتاب های بازی
۸٫۳ عیب یابی هاست های مدیریت شده
درس ۸ آزمایشگاه: عیب یابی Ansible
درس ۸ راه حل آزمایشگاهی

 ماژول ۴: برج Ansible

معرفی ماژول
درس نهم: کار با برج Ansible
اهداف یادگیری
۹٫۱ درک برج Ansible
۹٫۲ استفاده از Ansible Tower در محیط CentOS
۹٫۳ نصب Ansible Tower در CentOS
۹٫۴ استفاده از Tower از طریق رابط وب
۹٫۵ Understanding Tower API
۹٫۶ استفاده از tower-cli
آزمایشگاه درس ۹: کار با برج Ansible
درس ۹ راه حل آزمایشگاهی
 خلاصه
خودکارسازی با Ansible: خلاصه

معرفی دورهنمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

راه اندازی Ansibleنمایش رایگان

مدیریت پیکربندی و موجودینمایش رایگان

اجرای دستورات Ad-hocنمایش رایگان

پیاده سازی Playbooksنمایش رایگان

کار با متغیرها و شامل هانمایش رایگان

استفاده از قالب های Jinja2نمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک DevOpsنمایش رایگان

تهیه ماشین آلات ولگردنمایش رایگان

ادغام Vagrant با Ansibleنمایش رایگان

ایجاد یک محیط توسعه ولگردنمایش رایگان

تکمیل محیط DevOps Vagrantنمایش رایگان

استقرار ماشین های مجازی با Vagrant و Ansibleنمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهی درس 2نمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک ماژول ها برای مدیریت زیرساخت فناوری اطلاعاتنمایش رایگان

مدیریت موجودی های پویانمایش رایگان

مدیریت ویندوز با Ansibleنمایش رایگان

مدیریت دستگاه های شبکه با Ansibleنمایش رایگان

مدیریت Docker با Ansibleنمایش رایگان

مدیریت نمونه های ابری با Ansibleنمایش رایگان

مدیریت نمونه ها در AWSنمایش رایگان

مدیریت نمونه ها در Google Cloud با Ansibleنمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهی درس 3نمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

استفاده از with_itemsنمایش رایگان

استفاده از حلقه های تودرتونمایش رایگان

استفاده از عبارت Whenنمایش رایگان

ثبت متغیرهانمایش رایگان

کار با هندلرهانمایش رایگان

کار با برچسب هانمایش رایگان

مقابله با خطاهانمایش رایگان

استفاده از بلوک های Ansibleنمایش رایگان

آزمایشگاه: مدیریت کنترل وظیفهنمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهی درس 4نمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک ساختارهای نقشنمایش رایگان

ایجاد نقشنمایش رایگان

استقرار نقش ها با Ansible Galaxyنمایش رایگان

استفاده از ابزار Ansible Galaxy CLIنمایش رایگان

نقش های اجرایینمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهینمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک Ansible Vaultنمایش رایگان

کار با فایل های رمزگذاری شدهنمایش رایگان

اجرا با Ansible Vaultنمایش رایگان

استفاده از Ansible Vaultنمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهینمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

انتخاب میزبان با الگوهای میزباننمایش رایگان

پیکربندی نمایندگینمایش رایگان

تفویض اختیار خارج از موجودینمایش رایگان

پیکربندی موازی سازینمایش رایگان

آزمایشگاه: بهینه سازی Ansibleنمایش رایگان

درس 7 راه حل آزمایشگاهینمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک ورود به سیستمنمایش رایگان

عیب یابی کتاب های بازینمایش رایگان

عیب یابی هاست های مدیریت شدهنمایش رایگان

آزمایشگاه: عیب یابی Ansibleنمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهینمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک برج Ansibleنمایش رایگان

استفاده از Ansible Tower در محیط CentOSنمایش رایگان

نصب Ansible Tower در CentOSنمایش رایگان

استفاده از Tower از طریق رابط وبنمایش رایگان

Understanding Tower APIنمایش رایگان

استفاده از tower-cliنمایش رایگان

کار با برج Ansibleنمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهینمایش رایگان

خودکارسازی با Ansible: خلاصهنمایش رایگان

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Automating with Ansible”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت:

رایگان

در Automating with Ansible ، ما بر پایه اصول Ansible می سازیم. برای اطمینان از اینکه هیچ چیز ضروری را از دست ندهید، این دوره با یک آزمایشگاه شروع به کار Ansible Basics شروع می شود، که شامل راه اندازی محیطی است .

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 19 بهمن 1400آخرین بروزرسانی: 19 بهمن 1400تعداد بازدید: 201
مدرس

Melika Mohit

قیمت:

رایگان