Cisco Certified DevNet Associate DEVASC

Cisco Certified DevNet Associate DEVASC

Cisco Certified DevNet Associate DEVASC 200-901

 

Cisco Certified DevNet Associate DEVASC 200-901

دوره کامل ویدیویی Cisco Certified DEVASC 200-901 DevNet Associate Cisco  به طور مستقیم با طرح آزمون DEVASC 200-901 مرتبط است، که مهارت های مورد نیاز برای کار در دنیای فعلی اتوماسیون زیرساخت و قابلیت برنامه ریزی را نشان می دهد و در عین حال آنها را برای یک تجربه امتحان موفق آماده می کند.

دوره آموزشی کامل ویدئویی DEVASC 200-901 DevNet Associate Cisco به گونه ای طراحی شده است که به افراد از هر دو زمینه شبکه و برنامه نویسی اجازه می دهد تا مستقیماً وارد شوند.
موفقیت علاوه بر این، بسیاری از آزمایشگاه‌ها و نمایش‌ها استفاده‌های ساده و کاربردی از تکنیک‌های قابلیت برنامه‌ریزی زیرساخت را به شما نشان می‌دهند.

چه در حال آماده شدن برای آزمون DEVASC 200-901 باشید، چه صرفاً به دنبال گسترش درک خود از مفاهیم و استراتژی‌ها برای عملکرد مؤثر زیرساخت‌های خود در چشم‌انداز دائماً در حال تغییر دیجیتال هستید، این دوره ابزارها و تکنیک‌های عملی را برای حمایت از شغل و امتحان شما ارائه می‌کند.

 

معرفی سرفصل های دوره  Cisco Certified DevNet Associate DEVASC 200-901 :

معرفی

Cisco Certified DevNet Associate DEVASC 200-901: مقدمه

 ماژول 1: توسعه و طراحی نرم افزار

معرفی ماژول
 درس 1: بنیاد توسعه نرم افزار
اهداف یادگیری
1.1 درک چرخه عمر توسعه نرم افزار
1.2 درک الگوهای طراحی رایج
1.3 استفاده از MVC
1.4 استفاده از Observer

درس 2: پوسته BASH
اهداف یادگیری
2.1 Bash چیست؟
2.2 مسیریابی دایرکتوری
2.3 مدیریت فایل
2.4 متغیرهای محیطی

درس 3: کنترل نسخه
اهداف یادگیری.
3.1 کنترل نسخه چیست؟
3.2 درک Git
3.3 استفاده از Git
3.4 شاخه Git
3.5 ادغام و مدیریت تضادها
3.6 استفاده از Diff

درس 4: انجام بازبینی کد
اهداف یادگیری
4.1 بررسی کد چیست؟
4.2 فرآیند بررسی کد

درس 5: توسعه آزمایش محور
اهداف یادگیری
5.1 درک TDD
5.2 تست خودکار

ماژول 2: اصول پایتون برای DEVASC

معرفی ماژول
درس 6: شروع کار با پایتون
اهداف یادگیری
6.1 Python Primer
6.2 نحو پایتون
6.3 متغیرها و انواع داده ها
6.4 ورودی و خروجی
6.5 شرط ها و حلقه ها
6.6 توابع

 درس 7: برنامه نویسی شی گرا و پایتون
اهداف یادگیری
7.1 درک برنامه نویسی شی گرا
7.2 ایجاد کلاس در پایتون
7.3 روش ها
7.4 ارث

درس 8: ماژول ها
اهداف یادگیری
8.1 درک ماژول های پایتون
8.2 وارد کردن یک ماژول
8.3 وارد کردن و استفاده از ماژول های خودتان
8.4 ماژول های مفید برای اتوماسیون زیرساخت

درس 9: تست واحد
اهداف یادگیری
9.1 آزمون واحد چیست؟
9.2 استفاده از ماژول Unittest در پایتون

 درس 10: کار با داده در پایتون
اهداف یادگیری
10.1 ورودی و خروجی فایل
10.2 مقایسه XML، JSON و YAML
10.3 تجزیه CSV در پایتون
10.4 تجزیه XML در پایتون
10.5 تجزیه JSON در پایتون
10.6 تجزیه YAML در پایتون

ماژول 3: درک و استفاده از API ها

معرفی ماژول
 درس 11: API چیست؟
اهداف یادگیری
11.1 درک API ها
11.2 استراحت
11.3 صابون
11.4 RPC
11.5 الگوهای استفاده رایج در وب هوک
11.6 یک نمودار توالی API را تفسیر کنید

درس 12: کار با REST API
اهداف یادگیری
12.1 REST: بنیاد HTTP
12.2 REST: هدرهای HTTP و کدهای پاسخ
12.3 REST: API Authentication
12.4 درک محدودیت نرخ
12.5 ساخت یک درخواست REST API

 درس 13: برقراری تماس API با پایتون
اهداف یادگیری
13.1 ساخت یک فراخوان API با کتابخانه درخواست های پایتون
13.2 برقراری تماس و تجزیه اطلاعات برگشتی
13.3 عیب یابی تماس های API

ماژول 4: استقرار و امنیت برنامه

معرفی ماژول
درس 14: مدل های استقرار برنامه

اهداف یادگیری
14.1 تعاریف NIST Cloud
14.2 گزینه های استقرار برنامه
14.3 روش های استقرار برنامه
درس 15: DevOps
اهداف یادگیری
15.1 DevOps چیست؟
15.2 سه روش DevOps
15.3 ابزارها و فناوری های DevOps
15.4 خطوط لوله یکپارچه سازی/تحویل مستمر (CI/CD)

 درس 16: داکر
اهداف یادگیری
16.1 درک کانتینرها
16.2 اجزای Docker
16.3 فضاهای نام و Cgroups
16.4 سیستم فایل اتحادیه
درس 17: استفاده از Docker
اهداف یادگیری
17.1 استفاده از Docker
17.2 ساختارشکنی یک Dockerfile
17.3 استفاده از داکر هاب

 درس 18: امنیت برنامه
اهداف یادگیری
18.1 دفاع در برابر تهدیدات امنیتی برنامه
18.2 تهدیدات اصلی OWASP
18.3 نقش دستگاه های زیرساخت در استقرار برنامه ها
18.4 حفاظت از اسرار برنامه

 ماژول 5: مبانی شبکه

معرفی ماژول
 درس 19: ارتباطات شبکه ISO و TCP/IP
اهداف یادگیری
19.1 درک مدل OSI
19.2 لایه فیزیکی
19.3 لایه پیوند داده
19.4 لایه شبکه
19.5 لایه حمل و نقل و کاربرد

 درس 20: عناصر مشترک شبکه
اهداف یادگیری
20.1 توابع دستگاه شبکه
20.2 سوئیچ
20.3 روترها
20.4 فایروال ها
20.5 بار متعادل کننده

درس 21: پروتکل ها و خدمات شبکه
اهداف یادگیری
21.1 درک خدمات شبکه
21.2 عدم درک پروتکل های شبکه مشترک

درس 22: عیب یابی اتصال برنامه
اهداف یادگیری
22.1 تفسیر نمودارهای شبکه
22.2 شناسایی مشکلات اتصال برنامه
22.3 تأثیر محدودیت های شبکه بر برنامه ها

ماژول 6: زیرساخت و اتوماسیون

معرفی ماژول
درس 23: عملیات خودکار
اهداف یادگیری
23.1 ارزش اتوماسیون
23.2 کنترلر در مقابل اتوماسیون سطح دستگاه
23.3 زیرساخت به عنوان کد
23.4 اتوماسیون خط لوله CI/CD برای زیرساخت شبکه

 درس 24: ابزارها و چارچوب های اتوماسیون
اهداف یادگیری
24.1 درک چارچوب های اتوماسیون
24.2 چارچوب های مشترک
24.3 شروع به کار با Ansible
24.4 تفسیر کتاب بازی Ansible

 درس 25: قابلیت برنامه ریزی مبتنی بر مدل
اهداف یادگیری
25.1 درک NETCONF/RESTCONF
25.2 تفسیر مدل های YANG
25.3 مقایسه مدل های YANG
25.4 انجام پرس و جوهای NETCONF
25.5 انجام پرس و جوهای RESTCONF با Postman

 درس 26: استفاده از شبیه سازی شبکه و ابزارهای تست
اهداف یادگیری
26.1 آزمایشگاه مدلسازی سیسکو
26.2 تست خودکار با pyATS

ماژول 7 در حال توسعه بر روی پلتفرم های سیسکو

معرفی ماژول.
 درس 27: منابع توسعه نرم افزار
اهداف یادگیری
27.1 کاوش در منابع DevNet
27.2 SDK چیست؟
27.3 ساخت یک اسکریپت پایتون با استفاده از اسناد SDK

 درس 28: برنامه نویسی Cisco Campus و API های شبکه WAN
اهداف یادگیری
28.1 درک Meraki API
28.2 دریافت لیستی از دستگاه ها از Meraki
28.3 به دست آوردن لیستی از کاربران و میزبان های مشاهده شده توسط Meraki
28.4 درک سیسکو DNA Center API
28.5 دریافت لیستی از دستگاه ها از مرکز DNA سیسکو
28.6 به دست آوردن فهرستی از کاربران و میزبان ها که توسط مرکز DNA سیسکو دیده شده است
28.7 درک Cisco SD-WAN API
28.8 دریافت لیستی از دستگاه ها از Cisco SD-WAN
28.9 استفاده از قابلیت برنامه ریزی مبتنی بر مدل با NSO
28.10 دریافت لیستی از دستگاه ها از NSO
28.11 درک API های سطح دستگاه IOS-XE

 درس 29: برنامه نویسی API های مرکز داده سیسکو
اهداف یادگیری
29.1 درک UCS Manager API
29.2 درک UCS Director API
29.3 درک Intersight API
29.4 درک Cisco ACI API
29.5 فهرستی از دستگاه ها را از ACI دریافت کنید
29.6 درک API های سطح دستگاه NX-OS

 درس 30: برنامه نویسی پلتفرم ها و API های همکاری سیسکو
اهداف یادگیری.
30.1 درک سبد همکاری سیسکو
30.2 درک Webex Teams APIs
30.3 مدیریت فضاها، شرکت کنندگان و پیام ها در تیم های Webex
30.4 درک جلسات Webex و APIهای دستگاه

 درس 31: برنامه نویسی پلتفرم ها و API های امنیتی سیسکو
اهداف یادگیری
31.1 درک Cisco Firepower APIs
31.2 درک سیسکو Umbrella API
31.3 درک Cisco ISE API
31.4 درک Cisco Threat Grid APIs
31.5 درک سیسکو AMP API
31.6 به دست آوردن رویدادها از AMP برای نقاط پایانی

 خلاصه
Cisco Certified DevNet Associate DEVASC 200-901: خلاصه

معرفی دورهنمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک چرخه عمر توسعه نرم افزارنمایش رایگان

درک الگوهای طراحی رایجنمایش رایگان

استفاده از MVCنمایش رایگان

استفاده از Observerنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

Bash چیست؟نمایش رایگان

مسیریابی دایرکتورینمایش رایگان

مدیریت فایلنمایش رایگان

متغیرهای محیطینمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

کنترل نسخه چیست؟نمایش رایگان

درک Gitنمایش رایگان

استفاده از Gitنمایش رایگان

شاخه Gitنمایش رایگان

ادغام و مدیریت تضادهانمایش رایگان

استفاده از Diffنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

بررسی کد چیست؟نمایش رایگان

فرآیند بررسی کدنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک TDDنمایش رایگان

تست خودکارنمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

Python Primerنمایش رایگان

نحو پایتوننمایش رایگان

متغیرها و انواع داده هانمایش رایگان

ورودی و خروجینمایش رایگان

شرط ها و حلقه هانمایش رایگان

توابعنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک برنامه نویسی شی گرانمایش رایگان

ایجاد کلاس در پایتوننمایش رایگان

روش هانمایش رایگان

ارثنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک ماژول های پایتوننمایش رایگان

وارد کردن یک ماژولنمایش رایگان

وارد کردن و استفاده از ماژول های خودتاننمایش رایگان

ماژول های مفید برای اتوماسیون زیرساختنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

آزمون واحد چیست؟نمایش رایگان

استفاده از ماژول Unittest در پایتوننمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

ورودی و خروجی فایلنمایش رایگان

مقایسه XML، JSON و YAMLنمایش رایگان

تجزیه CSV در پایتوننمایش رایگان

تجزیه XML در پایتوننمایش رایگان

تجزیه JSON در پایتوننمایش رایگان

تجزیه YAML در پایتوننمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک API هانمایش رایگان

استراحتنمایش رایگان

صابوننمایش رایگان

RPCنمایش رایگان

الگوهای استفاده رایج در وب هوکنمایش رایگان

یک نمودار توالی API را تفسیر کنیدنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

REST: بنیاد HTTPنمایش رایگان

REST: هدرهای HTTP و کدهای پاسخنمایش رایگان

REST: API Authenticationنمایش رایگان

درک محدودیت نرخنمایش رایگان

ساخت یک درخواست REST APIنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

ساخت یک فراخوان API با کتابخانه درخواست های پایتوننمایش رایگان

برقراری تماس و تجزیه اطلاعات برگشتینمایش رایگان

عیب یابی تماس های APIنمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

تعاریف NIST Cloudنمایش رایگان

گزینه های استقرار برنامهنمایش رایگان

روش های استقرار برنامهنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

DevOps چیست؟نمایش رایگان

سه روش DevOpsنمایش رایگان

ابزارها و فناوری های DevOpsنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک کانتینرهانمایش رایگان

اجزای Dockerنمایش رایگان

فضاهای نام و Cgroupsنمایش رایگان

سیستم فایل اتحادیهنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

استفاده از Dockerنمایش رایگان

ساختارشکنی یک Dockerfileنمایش رایگان

استفاده از داکر هابنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

دفاع در برابر تهدیدات امنیتی برنامهنمایش رایگان

تهدیدات اصلی OWASPنمایش رایگان

نقش دستگاه های زیرساخت در استقرار برنامه هانمایش رایگان

حفاظت از اسرار برنامهنمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک مدل OSIنمایش رایگان

لایه فیزیکینمایش رایگان

لایه پیوند دادهنمایش رایگان

لایه شبکهنمایش رایگان

لایه حمل و نقل و کاربردنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

توابع دستگاه شبکهنمایش رایگان

سوئیچنمایش رایگان

روترهانمایش رایگان

فایروال هانمایش رایگان

بار متعادل کنندهنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک خدمات شبکهنمایش رایگان

عدم درک پروتکل های شبکه مشترکنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

تفسیر نمودارهای شبکهنمایش رایگان

شناسایی مشکلات اتصال برنامهنمایش رایگان

تأثیر محدودیت های شبکه بر برنامه هانمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

ارزش اتوماسیوننمایش رایگان

کنترلر در مقابل اتوماسیون سطح دستگاهنمایش رایگان

زیرساخت به عنوان کدنمایش رایگان

اتوماسیون خط لوله CI/CD برای زیرساخت شبکهنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک چارچوب های اتوماسیوننمایش رایگان

چارچوب های مشترکنمایش رایگان

شروع به کار با Ansibleنمایش رایگان

تفسیر کتاب بازی Ansibleنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک NETCONF/RESTCONFنمایش رایگان

تفسیر مدل های YANGنمایش رایگان

مقایسه مدل های YANGنمایش رایگان

انجام پرس و جوهای NETCONFنمایش رایگان

انجام پرس و جوهای RESTCONF با Postmanنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

آزمایشگاه مدلسازی سیسکونمایش رایگان

تست خودکار با pyATSنمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

کاوش در منابع DevNetنمایش رایگان

SDK چیست؟نمایش رایگان

ساخت یک اسکریپت پایتون با استفاده از اسناد SDKنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک Meraki APIنمایش رایگان

دریافت لیستی از دستگاه ها از Merakiنمایش رایگان

به دست آوردن لیستی از کاربران و میزبان های مشاهده شده توسط Merakiنمایش رایگان

درک سیسکو DNA Center APIنمایش رایگان

دریافت لیستی از دستگاه ها از مرکز DNA سیسکونمایش رایگان

درک Cisco SD-WAN APIنمایش رایگان

استفاده از قابلیت برنامه ریزی مبتنی بر مدل با NSOنمایش رایگان

دریافت لیستی از دستگاه ها از NSOنمایش رایگان

درک API های سطح دستگاه IOS-XEنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک UCS Manager APIنمایش رایگان

درک UCS Director APIنمایش رایگان

درک Intersight APIنمایش رایگان

درک Cisco ACI APIنمایش رایگان

فهرستی از دستگاه ها را از ACI دریافت کنیدنمایش رایگان

درک API های سطح دستگاه NX-OSنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک سبد همکاری سیسکونمایش رایگان

درک Webex Teams APIsنمایش رایگان

مدیریت فضاها، شرکت کنندگان و پیام ها در تیم های Webexنمایش رایگان

درک جلسات Webex و APIهای دستگاهنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک Cisco Firepower APIsنمایش رایگان

درک سیسکو Umbrella APIنمایش رایگان

درک Cisco ISE APIنمایش رایگان

درک Cisco Threat Grid APIsنمایش رایگان

درک سیسکو AMP APIنمایش رایگان

به دست آوردن رویدادها از AMP برای نقاط پایانینمایش رایگان

Cisco Certified DevNet Associate DEVASC 200-901: خلاصهنمایش رایگان

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Cisco Certified DevNet Associate DEVASC”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رایگان

رایگان

دوره کامل ویدیویی Cisco Certified DEVASC 200-901 DevNet Associate Cisco  به طور مستقیم با طرح آزمون DEVASC 200-901 مرتبط است، که مهارت های مورد نیاز برای کار در دنیای فعلی اتوماسیون زیرساخت و قابلیت برنامه ریزی را نشان می دهد و در عین حال آنها را برای یک تجربه امتحان موفق آماده می کند.

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 19 آبان 1400آخرین بروزرسانی: 8 آذر 1400تعداد بازدید: 983
مدرس

Melika Mohit

رایگان

رایگان