OpenVas Basic to Advanced For Ethical Hacking

OpenVas Basic to Advanced For Ethical Hacking

OpenVas از پایه تا پیشرفته برای هک اخلاقی و آزمایش پنالتی

OpenVas Basic to Advanced For Ethical Hacking & Pentesting
در این دوره OpenVas Basic to Advanced For Ethical Hacking & Pentesting شما این فرصت را خواهید داشت که یاد بگیرید چگونه آسیب پذیری ها را در سیستم ها پیدا کنید، راه حل ها را بیابید و یک طرح کاهش برای آنها تدوین کنید و اقدامات متقابل را با بهترین راهنمای شیوه ها مطابق با مرکز امنیت اینترنت (CIS Control Set) پیاده سازی کنید. ، نهادی که برای حمایت از سازمان ها برای اجرای بهترین شیوه ها برای مدیریت دارایی و پشتیبان گیری از داده ها کار می کند.
با افزایش تعداد حملات سایبری، تهاجم به سیستم، سرقت داده ها، حملات بدافزار مانند Ransomware در میان سایر موارد، مدیریت آسیب پذیری برای جلوگیری از تهاجم و تضمین امنیت اطلاعات به یک وظیفه ضروری برای متخصصان فناوری اطلاعات و به طور کلی سازمان ها تبدیل شده است.
علاوه بر پیاده سازی مکانیسم های امنیتی برای محافظت از خود، شناخت آسیب پذیری ها و مقابله با آنها ضروری است. بحث مدیریت آسیب پذیری به قدری جدی است که حتی در مرحله  تست نفوذ  یا حمله سایبری، مرحله قبل از تهاجم، کشف آسیب پذیری است، یعنی زمانی که مهاجم می خواهد به سیستمی حمله کند، باید بداند آسیب پذیری ها و پس از شناخت از آن ها بهره برداری کنید.
بنابراین، مهم است که بدانید اسکنرهای آسیب‌پذیری چگونه برای موقعیت‌یابی بهتر در هنگام تصمیم‌گیری پس از تجزیه و تحلیل کار می‌کنند. پس از اتمام این دوره، می‌توانید OpenVas را پیاده‌سازی و مدیریت کنید و همچنین بلیط‌هایی را به افراد مختلف مسئول هر بخش که در آن آسیب‌پذیری‌ها شناسایی می‌شوند و همچنین به متخصصان فناوری اطلاعات اختصاص دهید.

سرفصل های دوره آموزشی OpenVas Basic to Advanced For Ethical Hacking & Pentesting :

 معرفی
معرفی
 Ggreenbone Vulnerability Manager Arquitecture
معماری GVM
مدیریت آسیب‌پذیری و چرخه زندگی
 آماده سازی آزمایشگاه
 ماشین های مجازی را دانلود کنید
 ماشین های مجازی وارد کنید
 Kali Linux & Metasploitable را راه اندازی کنید
 راه اندازی OpenVas
OpenVas را راه اندازی کنید
تغییر و بازنشانی رمز عبور
راهنما و راهنما
 نسخه های انجمن و تجاری
 سوالات متداول و انجمن انجمن قسمت ۱
سوالات متداول و انجمن انجمن قسمت ۲
ماشین حساب CVSS
 به روز رسانی خوراک
 قبل از استفاده بخوانید – نگرانی های قانونی
 SecInfo
SCAP & NVD
SecInfo – NVTs
 SecInfo – CPEs
 SecInfo – CVEs
 SecInfo – CVEs
 SecInfo – تعاریف بیضی شکل
 مشاوره CERT-BUND و DFN-CERT

تنظیمات اسکن پیشرفته

 دستورات پایه لینوکس
 جادوگر وظیفه
وظیفه پیشرفته
چک های تایید شده
 وظیفه را اصلاح کنید
میزبان ها
نوع IP هاست
IANA و IPv6
تست
جستجوی معکوس
هشدارها قسمت ۱
هشدارها قسمت ۲
تست هشدار برای SMB
 برنامه
 اسکنر
 وظیفه قابل تغییر
وظیفه کانتینر
بررسی اجمالی وظایف
 Nmap
Nmap و Wireshark

 پیکربندی

ایجاد هدف
لیست پورت را ایجاد کنید
اعتبارنامه ایجاد کنید
 تنظیمات را اسکن کنید
 سرور پست فیکس را راه اندازی کنید
تست هشدار به ایمیل
 مسائل هشدار
 برنامه
 فرمت های گزارش
اسکنرها
فیلترها قسمت ۱
 فیلترها قسمت ۲
 فیلترها قسمت ۳
 برچسب ها
دسترسی خارجی به GSA
  مدیریت
کاربر
گروه ها
نقش ها
مجوزها
کارایی
سطل زباله
 مدیریت آسیب پذیری
گزارش قسمت ۱
گزارش قسمت ۲
گزارش قسمت ۳
گزارش قسمت ۴
هاست، سیستم عامل و TLS
نتایج و آسیب پذیری ها
یادداشت
 لغو می کند
گزارش های فیلتر شده
 گزارش دلتا

 تاب آوری

بلیط قسمت ۱
ایجاد سیاست
سیاست های واردات
حسابرسی ایجاد کنید
نقشه فرآیند کسب و کار قسمت ۱
نقشه فرآیند کسب و کار قسمت ۲
روند آسیب پذیری ها
 داشبورد و GOS
 داشبورد
GOS قسمت ۱
 GOS قسمت ۲
تنظیمات من قسمت ۱
 تنظیمات من قسمت ۲
 تمهیدات امنیتی
 آسیب پذیری ها را اولویت بندی کنید
 مهندسی اجتماعی پرچم قرمز
 ایمیل های موقت
آموزش Knowbe4
CIS Controls v8

معرفی دورهنمایش رایگان

معماری GVMنمایش رایگان

3دقیقه

مدیریت آسیب‌پذیری و چرخه زندگینمایش رایگان

2دقیقه

ماشین های مجازی را دانلود کنیدنمایش رایگان

3دقیقه

ماشین های مجازی وارد کنیدنمایش رایگان

3دقیقه

Kali Linux & Metasploitable را راه اندازی کنیدنمایش رایگان

5دقیقه

OpenVas را راه اندازی کنیدنمایش رایگان

8دقیقه

تغییر و بازنشانی رمز عبورنمایش رایگان

2دقیقه

راهنما و راهنمانمایش رایگان

1دقیقه

نسخه های انجمن و تجارینمایش رایگان

3دقیقه

سوالات متداول و انجمن انجمن قسمت 1نمایش رایگان

2دقیقه

سوالات متداول و انجمن انجمن قسمت 2نمایش رایگان

1دقیقه

ماشین حساب CVSSنمایش رایگان

3دقیقه

به روز رسانی خوراکنمایش رایگان

3دقیقه

قبل از استفاده بخوانید - نگرانی های قانونینمایش رایگان

3دقیقه

SCAP & NVDنمایش رایگان

5دقیقه

SecInfo - NVTsنمایش رایگان

2دقیقه

SecInfo - CPEsنمایش رایگان

1دقیقه

SecInfo - CVEsنمایش رایگان

1دقیقه

SecInfo - CVEsنمایش رایگان

4دقیقه

SecInfo - تعاریف بیضی شکلنمایش رایگان

2دقیقه

مشاوره CERT-BUND و DFN-CERTنمایش رایگان

1دقیقه

دستورات پایه لینوکسنمایش رایگان

5دقیقه

جادوگر وظیفهنمایش رایگان

3دقیقه

وظیفه پیشرفتهنمایش رایگان

3دقیقه

چک های تایید شدهنمایش رایگان

2دقیقه

وظیفه را اصلاح کنیدنمایش رایگان

میزبان هانمایش رایگان

4دقیقه

نوع IP هاستنمایش رایگان

1دقیقه

IANA و IPv6نمایش رایگان

2دقیقه

تست زندهنمایش رایگان

2دقیقه

جستجوی معکوسنمایش رایگان

1دقیقه

هشدارها قسمت 1نمایش رایگان

4دقیقه

هشدارها قسمت 2نمایش رایگان

3دقیقه

تست هشدار برای SMBنمایش رایگان

1دقیقه

برنامهنمایش رایگان

1دقیقه

اسکنرنمایش رایگان

2دقیقه

وظیفه قابل تغییرنمایش رایگان

2دقیقه

وظیفه کانتینرنمایش رایگان

2دقیقه

بررسی اجمالی وظایفنمایش رایگان

2دقیقه

Nmapنمایش رایگان

4دقیقه

Nmap و Wiresharkنمایش رایگان

5دقیقه

ایجاد هدفنمایش رایگان

1دقیقه

لیست پورت را ایجاد کنیدنمایش رایگان

2دقیقه

اعتبارنامه ایجاد کنیدنمایش رایگان

1دقیقه

تنظیمات را اسکن کنیدنمایش رایگان

2دقیقه

سرور پست فیکس را راه اندازی کنیدنمایش رایگان

5دقیقه

تست هشدار به ایمیلنمایش رایگان

3دقیقه

مسائل هشدارنمایش رایگان

2دقیقه

برنامهنمایش رایگان

1دقیقه

فرمت های گزارشنمایش رایگان

2دقیقه

اسکنرهانمایش رایگان

2دقیقه

فیلترها قسمت 1نمایش رایگان

4دقیقه

فیلترها قسمت 2نمایش رایگان

3دقیقه

فیلترها قسمت 3نمایش رایگان

2دقیقه

برچسب هانمایش رایگان

3دقیقه

دسترسی خارجی به GSAنمایش رایگان

2دقیقه

کاربرنمایش رایگان

5دقیقه

گروه هانمایش رایگان

2دقیقه

نقش هانمایش رایگان

2دقیقه

مجوزهانمایش رایگان

2دقیقه

کارایینمایش رایگان

1دقیقه

سطل زبالهنمایش رایگان

2دقیقه

گزارش قسمت 1نمایش رایگان

3دقیقه

گزارش قسمت 2نمایش رایگان

4دقیقه

گزارش قسمت 3نمایش رایگان

2دقیقه

گزارش قسمت 4نمایش رایگان

3دقیقه

هاست، سیستم عامل و TLSنمایش رایگان

2دقیقه

نتایج و آسیب پذیری هانمایش رایگان

1دقیقه

یادداشتنمایش رایگان

3دقیقه

لغو می کندنمایش رایگان

6دقیقه

گزارش های فیلتر شدهنمایش رایگان

1دقیقه

گزارش دلتانمایش رایگان

5دقیقه

بلیط قسمت 1نمایش رایگان

8دقیقه

ایجاد سیاستنمایش رایگان

2دقیقه

سیاست های وارداتنمایش رایگان

2دقیقه

حسابرسی ایجاد کنیدنمایش رایگان

3دقیقه

نقشه فرآیند کسب و کار قسمت 1نمایش رایگان

1دقیقه

نقشه فرآیند کسب و کار قسمت 2نمایش رایگان

6دقیقه

روند آسیب پذیری هانمایش رایگان

2دقیقه

داشبوردنمایش رایگان

2دقیقه

GOS قسمت 1نمایش رایگان

7دقیقه

GOS قسمت 2نمایش رایگان

1دقیقه

تنظیمات من قسمت 1نمایش رایگان

4دقیقه

تنظیمات من قسمت 2نمایش رایگان

2دقیقه

آسیب پذیری ها را اولویت بندی کنیدنمایش رایگان

7دقیقه

مهندسی اجتماعی پرچم قرمزنمایش رایگان

4دقیقه

ایمیل های موقتنمایش رایگان

4دقیقه

آموزش Knowbe4نمایش رایگان

2دقیقه

CIS Controls v8نمایش رایگان

6دقیقه
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “OpenVas Basic to Advanced For Ethical Hacking”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت:

رایگان

در این دوره OpenVas Basic to Advanced For Ethical Hacking & Pentesting شما این فرصت را خواهید داشت که یاد بگیرید چگونه آسیب پذیری ها را در سیستم ها پیدا کنید، راه حل ها را بیابید و یک طرح کاهش برای آنها تدوین کنید و اقدامات متقابل را با بهترین راهنمای شیوه ها مطابق با مرکز امنیت اینترنت (CIS Control Set) پیاده سازی کنید.

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 6 بهمن 1400آخرین بروزرسانی: 6 بهمن 1400تعداد بازدید: 614
مدرس

Melika Mohit

قیمت:

رایگان