OpenVas Basic to Advanced

OpenVas Basic to Advanced For Ethical Hacking & Pentesting 

OpenVas از پایه تا پیشرفته برای هک اخلاقی و آزمایش Pentesting

 

OpenVas Basic to Advanced For Ethical Hacking & Pentesting

 

 

 

در این دوره OpenVas Basic to Advanced For Ethical Hacking & Pentesting  شما این فرصت را خواهید داشت که با نحوه یافتن آسیب پذیری ها در سیستم ها، یافتن راه حل ها و تدوین یک طرح کاهش برای آنها و اجرای اقدامات متقابل با بهترین راهنمای شیوه ها مطابق با مرکز امنیت اینترنت (CIS Control Set) آشنا شوید.

با افزایش تعداد حملات سایبری، تهاجم به سیستم، سرقت داده ها، حملات بدافزار مانند Ransomware در میان سایر موارد، مدیریت آسیب پذیری برای جلوگیری از تهاجم و تضمین امنیت اطلاعات به یک وظیفه ضروری برای متخصصان فناوری اطلاعات و به طور کلی سازمان ها تبدیل شده است.
بحث مدیریت آسیب پذیری آنقدر جدی است که حتی در مرحله تست نفوذ یا حمله سایبری، مرحله قبل از تهاجم، کشف آسیب پذیری است، یعنی زمانی که مهاجم می خواهد به سیستمی حمله کند، باید بداند که آسیب پذیری ها و پس از شناخت از آن ها بهره برداری کنید.

نهادی که برای حمایت از سازمان ها برای اجرای بهترین شیوه ها برای مدیریت دارایی و پشتیبان گیری از داده ها کار می کند. مهم است که بدانید اسکنرهای آسیب پذیری چگونه برای موقعیت یابی بهتر در هنگام تصمیم گیری پس از تجزیه و تحلیل کار می کنند. پس از اتمام این دوره، می‌توانید OpenVas را پیاده‌سازی و مدیریت کنید و همچنین بلیط‌هایی را به افراد مختلف مسئول هر بخش که در آن آسیب‌پذیری‌ها شناسایی می‌شوند و همچنین به متخصصان فناوری اطلاعات اختصاص دهید.

 

 

سر فصل های دوره آموزشی OpenVas Basic to Advanced For Ethical Hacking & Pentesting :

 

 معرفی

معرفی

 

 Greenbone Vulnerability Manager Arquitecture

معماری GVM

مدیریت آسیب‌پذیری و چرخه زندگی

 

 آماده سازی آزمایشگاه

۱٫ ماشین های مجازی را دانلود کنید

۲٫ ماشین های مجازی وارد کنید

۳٫ Kali Linux & Metasploitable را راه اندازی کنید

 

 راه اندازی OpenVas

راه اندازی OpenVas

تغییر و بازنشانی رمز عبور

۳٫ راهنما و راهنما

۴٫ انجمن و نسخه های تجاری

۵٫ سوالات متداول و انجمن انجمن قسمت ۱

سوالات متداول و انجمن انجمن قسمت ۲

۶٫ ماشین حساب CVSS

۷٫ به روز رسانی خوراک

۸٫ قبل از استفاده بخوانید – نگرانی های قانونی

 

Seclnfo

۱٫ SCAP & NVD

۲٫ SecInfo – NVTs

۳٫ SecInfo – CPEs

۴٫ SecInfo – CVEs

۴٫۱٫ SecInfo – CVEs

۵٫ SecInfo – تعاریف بیضی شکل

۶٫ مشاوره CERT-BUND و DFN-CERT

 

 

 تنظیمات اسکن پیشرفته

۱٫ دستورات پایه لینوکس

۲٫ Task Wizard

۲٫۱٫ وظیفه پیشرفته

۲٫۱٫۳٫ چک های تایید شده

۲٫۱٫۴٫ وظیفه را اصلاح کنید

میزبان ها

۳٫۱٫ هاست نوع IP

۳٫۲٫ IANA و IPv6

۴٫ تست زنده

۵٫ جستجوی معکوس

۶٫ هشدارها قسمت ۱

۶٫۱٫ هشدارها قسمت ۲

۶-۷٫ تست هشدار برای SMB

۸٫ برنامه ریزی کنید

۹٫ اسکنر

۱۰٫ کار قابل تغییر

۱۱٫ وظیفه کانتینر

۱۲٫ بررسی اجمالی وظایف

۱۳٫ Nmap

۱۳٫۱٫ Nmap و Wireshark

 پیکربندی

۱٫ ایجاد هدف

۲٫ لیست پورت را ایجاد کنید

۳٫ اعتبارنامه ایجاد کنید

۴٫ تنظیمات را اسکن کنید

۵٫ سرور پست فیکس را راه اندازی کنید

۵٫۱٫ تست هشدار به ایمیل

۵٫۲٫ مسائل هشدار

۶٫ برنامه ها

۷٫ فرمت های گزارش

۸٫ اسکنرها

۹٫ قسمت ۱ فیلترها

۱۰٫ قسمت ۲ فیلترها

۱۱٫ فیلترها قسمت ۳

۱۲٫ برچسب ها

۱۳٫ دسترسی خارجی به GSA

 

مدیر

۱٫ کاربر

۲٫ گروه ها

۳٫ نقش ها

۴٫ مجوزها

۵٫ عملکرد

۶٫ سطل زباله

مدیریت آسیب پذیری

۱٫ گزارش بخش ۱

۱٫۱٫ گزارش قسمت ۲

۱٫۲٫ گزارش قسمت ۳

۱٫۳٫ گزارش قسمت ۴

۲٫ میزبان، سیستم عامل و TLS

۳٫ نتایج و آسیب پذیری ها

۴٫ یادداشت ها

۵٫ لغو می کند

۶٫ گزارش های فیلتر شده

۷٫ گزارش دلتا

 

 تاب آوری

۱٫ بلیط قسمت ۱

۲٫ ایجاد سیاست

۲٫۱٫ سیاست های واردات

۳٫ حسابرسی ایجاد کنید

۴٫ نقشه فرآیند کسب و کار قسمت ۱

۴٫۱٫ نقشه فرآیند کسب و کار قسمت ۲

۵٫ روند آسیب پذیری ها

 داشبورد و GOS

۱٫ داشبورد

۲٫ GOS قسمت ۱

۳٫ GOS قسمت ۲

۴٫ تنظیمات من قسمت ۱

۵٫ تنظیمات من قسمت ۲

 

 تمهیدات امنیتی

۱٫ آسیب پذیری ها را اولویت بندی کنید

۲٫ مهندسی اجتماعی پرچم قرمز

۲٫۱٫ ایمیل های موقت

۳٫ آموزش Knowbe4

۴٫ CIS Controls v8

معرفی دورهنمایش رایگان

معماری GVMنمایش رایگان

3دقیقه

مدیریت آسیب‌پذیری و چرخه زندگینمایش رایگان

ماشین های مجازی را دانلود کنیدنمایش رایگان

3دقیقه

ماشین های مجازی وارد کنیدنمایش رایگان

3دقیقه

Kali Linux & Metasploitable را راه اندازی کنیدنمایش رایگان

5دقیقه

راه اندازی OpenVasنمایش رایگان

8دقیقه

تغییر و بازنشانی رمز عبورنمایش رایگان

2دقیقه

راهنمانمایش رایگان

1دقیقه

انجمن و نسخه های تجارینمایش رایگان

3دقیقه

سوالات متداول و انجمن انجمن قسمت 1نمایش رایگان

2دقیقه

سوالات متداول و انجمن انجمن قسمت 2نمایش رایگان

1دقیقه

ماشین حساب CVSSنمایش رایگان

3دقیقه

به روز رسانینمایش رایگان

3دقیقه

قبل از استفاده بخوانید - نگرانی های قانونینمایش رایگان

3دقیقه

SCAP & NVDنمایش رایگان

5دقیقه

SecInfo - NVTsنمایش رایگان

2دقیقه

SecInfo - CPEsنمایش رایگان

1دقیقه

SecInfo - CVEsنمایش رایگان

1دقیقه

SecInfo - CVEsنمایش رایگان

4دقیقه

SecInfo - تعاریف بیضی شکلنمایش رایگان

2دقیقه

مشاوره CERT-BUND و DFN-CERTنمایش رایگان

1دقیقه

دستورات پایه لینوکسنمایش رایگان

5دقیقه

Task Wizardنمایش رایگان

3دقیقه

وظیفه پیشرفتهنمایش رایگان

3دقیقه

چک های تایید شدهنمایش رایگان

2دقیقه

وظیفه را اصلاح کنیدنمایش رایگان

میزبان هانمایش رایگان

4دقیقه

هاست نوع IPنمایش رایگان

1دقیقه

IANA و IPv6نمایش رایگان

2دقیقه

تست زندهنمایش رایگان

2دقیقه

جستجوی معکوسنمایش رایگان

1دقیقه

هشدارها قسمت 1نمایش رایگان

4دقیقه

هشدارها قسمت 2نمایش رایگان

3دقیقه

تست هشدار برای SMBنمایش رایگان

1دقیقه

برنامه ریزی کنیدنمایش رایگان

1دقیقه

اسکنرنمایش رایگان

2دقیقه

کار قابل تغییرنمایش رایگان

2دقیقه

وظیفه کانتینرنمایش رایگان

2دقیقه

بررسی اجمالی وظایفنمایش رایگان

2دقیقه

Nmapنمایش رایگان

4دقیقه

Nmap و Wiresharkنمایش رایگان

5دقیقه

ایجاد هدفنمایش رایگان

1دقیقه

لیست پورت را ایجاد کنیدنمایش رایگان

2دقیقه

اعتبارنامه ایجاد کنیدنمایش رایگان

1دقیقه

تنظیمات را اسکن کنیدنمایش رایگان

2دقیقه

سرور پست فیکس را راه اندازی کنیدنمایش رایگان

5دقیقه

تست هشدار به ایمیلنمایش رایگان

3دقیقه

مسائل هشدارنمایش رایگان

2دقیقه

برنامه هانمایش رایگان

1دقیقه

فرمت های گزارشنمایش رایگان

2دقیقه

اسکنرهانمایش رایگان

2دقیقه

قسمت 1 فیلترهانمایش رایگان

4دقیقه

قسمت 2 فیلترهانمایش رایگان

3دقیقه

فیلترها قسمت 3نمایش رایگان

2دقیقه

برچسب هانمایش رایگان

3دقیقه

دسترسی خارجی به GSAنمایش رایگان

2دقیقه

کاربرنمایش رایگان

5دقیقه

گروه هانمایش رایگان

2دقیقه

نقش هانمایش رایگان

2دقیقه

مجوزهانمایش رایگان

2دقیقه

عملکردنمایش رایگان

1دقیقه

سطل زبالهنمایش رایگان

2دقیقه

گزارش بخش 1نمایش رایگان

3دقیقه

گزارش قسمت 2نمایش رایگان

4دقیقه

گزارش قسمت 3نمایش رایگان

2دقیقه

گزارش قسمت 4نمایش رایگان

3دقیقه

میزبان، سیستم عامل و TLSنمایش رایگان

2دقیقه

نتایج و آسیب پذیری هانمایش رایگان

1دقیقه

یادداشت هانمایش رایگان

3دقیقه

لغو می کندنمایش رایگان

6دقیقه

گزارش های فیلتر شدهنمایش رایگان

1دقیقه

گزارش دلتانمایش رایگان

5دقیقه

بلیط قسمت 1نمایش رایگان

8دقیقه

ایجاد سیاستنمایش رایگان

2دقیقه

سیاست های وارداتنمایش رایگان

2دقیقه

حسابرسی ایجاد کنیدنمایش رایگان

3دقیقه

نقشه فرآیند کسب و کار قسمت 1نمایش رایگان

1دقیقه

نقشه فرآیند کسب و کار قسمت 2نمایش رایگان

6دقیقه

روند آسیب پذیری هانمایش رایگان

2دقیقه

داشبوردنمایش رایگان

2دقیقه

GOS قسمت 1نمایش رایگان

7دقیقه

GOS قسمت 2نمایش رایگان

1دقیقه

تنظیمات من قسمت 1نمایش رایگان

4دقیقه

تنظیمات من قسمت 2نمایش رایگان

2دقیقه

آسیب پذیری ها را اولویت بندی کنیدنمایش رایگان

7دقیقه

مهندسی اجتماعی پرچم قرمزنمایش رایگان

4دقیقه

ایمیل های موقتنمایش رایگان

4دقیقه

آموزش Knowbe4نمایش رایگان

2دقیقه

CIS Controls v8نمایش رایگان

6دقیقه

دانلود تمام دوره به صورت یکجا

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “OpenVas Basic to Advanced”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رایگان

رایگان

در این دوره OpenVas Basic to Advanced For Ethical Hacking & Pentesting  شما این فرصت را خواهید داشت که با نحوه یافتن آسیب پذیری ها در سیستم ها، یافتن راه حل ها و تدوین یک طرح کاهش برای آنها و اجرای اقدامات متقابل با بهترین راهنمای شیوه ها مطابق با مرکز امنیت اینترنت (CIS Control Set) آشنا شوید.

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 19 اسفند 1400آخرین بروزرسانی: 19 اسفند 1400تعداد بازدید: 601
مدرس

Melika Mohit

رایگان

رایگان