Protocol Deep Dive: FTP and Its Variants

Protocol Deep Dive: FTP and Its Variants

Protocol Deep Dive: FTP and Its Variants

Protocol Deep Dive FTP and Its Variants
در دوره، Protocol Deep Dive: FTP and Its Variants، دانش اساسی مورد نیاز برای استقرار و اجرای انواع خدمات انتقال فایل را خواهید آموخت.
چه مدیر کسب و کار یا مهندس با هر سلیقه ای باشید، مطمئناً به توانایی انتقال سریع، آسان و ایمن فایل ها نیاز دارید.
ابتدا، با حالت‌های عملیاتی کلاسیک FTP، فعال و غیرفعال، همراه با تمام جزئیات فنی پیرامون عملکرد آنها آشنا خواهید شد.
در مرحله بعد، نحوه غلبه بر نقص های امنیتی با مشخصات FTP اصلی را با استقرار FTP Secure از طریق SSL (FTPS) یا FTP مبتنی بر SSH (SFTP) خواهید یافت.
در نهایت، نحوه حفظ قابلیت‌های انتقال فایل شرکت خود را در طول مهاجرت IPv6 که شامل پیام‌رسانی پروتکل و به‌روزرسانی‌های امنیتی است، بررسی خواهید کرد.
پس از اتمام این دوره، مهارت ها و دانش مورد نیاز برای انتخاب روش صحیح انتقال فایل با توجه به یک هدف یا نتیجه تجاری خاص را خواهید داشت.
این شامل عیب یابی در سطح متخصص، جداسازی خطا و تجزیه و تحلیل دقیق جریان بسته است.

سرفصل های دوره آموزشی Protocol Deep Dive: FTP and Its Variants :

 مروری بر دوره 
بررسی اجمالی دوره

شروع از ابتدا: حالت فعال FTP

شبکه Globomantics
انتقال فایل ها با FTP فعال
نسخه ی نمایشی: دانلود فایل FTP فعال
انحراف: با استفاده از Wireshark
تجزیه و تحلیل: تنظیم جلسه کنترل FTP فعال
تجزیه و تحلیل: انتقال داده FTP فعال
نسخه ی نمایشی: آپلود فایل FTP فعال
تجزیه و تحلیل: آپلود فایل FTP فعال
طراحی یک سیاست امنیتی فعال FTP
نسخه ی نمایشی: تأیید خط مشی امنیتی FTP فعال ما
خلاصه ماژول
ساده سازی عملیات با FTP Passive Mode
چرا به روش FTP دیگری نیاز داریم؟
ارتباطات منفعل FTP
نسخه ی نمایشی: دانلود فایل ها با FTP غیرفعال
تجزیه و تحلیل: تبادل PASV و دانلودهای غیرفعال FTP
نسخه ی نمایشی: آپلود فایل ها با FTP غیرفعال
تجزیه و تحلیل: آپلودهای غیرفعال FTP
نسخه ی نمایشی: پیکربندی مجدد فایروال برای FTP غیرفعال
مقایسه طراحی های فعال و غیرفعال FTP

محافظت از داده ها با FTP Secure (FTPS)

بیان مشکل FTPS و عملیات اساسی
سریعترین توضیح زیرساخت کلید عمومی (PKI)
نسخه ی نمایشی: بارگیری فایل FTPS در عمل
تجزیه و تحلیل: FTPS Session Initialization and Download Packets
نسخه ی نمایشی: آپلود فایل FTPS در عمل
تجزیه و تحلیل: بسته های آپلود FTPS
بدون نیاز به تغییرات فایروال FTPS
مقایسه FTPS با FTP ناامن
بهبود محرمانگی با SSH FTP (SFTP)
مبانی پوسته ایمن (SSH) در زمینه SFTP
SFTP Session Initialization و Common Message Operations
نسخه ی نمایشی: دانلود فایل ها با SFTP
نسخه ی نمایشی: آپلود فایل ها با SFTP
تجزیه و تحلیل: SFTP دانلود Packet Deep Dive
نسخه ی نمایشی: پیاده سازی یک سیاست امنیتی SFTP
مقایسه SFTP با FTPS
ساده سازی انتقال فایل با FTP (TFTP) 
چرا TFTP متفاوت است
آشنایی با عملیات TFTP
نسخه ی نمایشی: دانلودهای TFTP در عمل
تجزیه و تحلیل: بررسی تبادل دانلود TFTP
نسخه ی نمایشی: آپلودهای TFTP در عمل
تجزیه و تحلیل: بررسی تبادل آپلود TFTP
نسخه ی نمایشی: تلاش برای ایمن کردن TFTP
TFTP در مقابل FTP و زمان استفاده از هر کدام

مدرن سازی FTP با IPv6

آیا IPv6 واقعا برای انتقال فایل مهم است؟
پیام های جدید در حالت فعال FTP
نسخه ی نمایشی: FTP فعال با IPv6
تجزیه و تحلیل: کاوش IPv6 Active FTP Transfers
پیام های جدید در حالت غیرفعال FTP
نسخه ی نمایشی: FTP غیرفعال با IPv6
تجزیه و تحلیل: کاوش در انتقالات غیرفعال FTP IPv6
نسخه ی نمایشی: تست مجدد FTPS با استفاده از IPv6
تجزیه و تحلیل: نگاهی به بسته های IPv6 FTPS
نسخه ی نمایشی: تست مجدد SFTP با استفاده از IPv6
تجزیه و تحلیل: نگاهی به بسته های IPv6 SFTP
نسخه ی نمایشی: FTP بی اهمیت (TFTP) با IPv6
تجزیه و تحلیل: بررسی آپلود و بارگیری IPv6 TFTP
ایمن سازی انواع IPv6 FTP
خلاصه ماژول و دوره

معرفی دورهنمایش رایگان

شبکه Globomanticsنمایش رایگان

انتقال فایل ها با FTP فعالنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: دانلود فایل FTP فعالنمایش رایگان

انحراف: با استفاده از Wiresharkنمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: تنظیم جلسه کنترل FTP فعالنمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: انتقال داده FTP فعالنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: آپلود فایل FTP فعالنمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: آپلود فایل FTP فعالنمایش رایگان

طراحی یک سیاست امنیتی فعال FTPنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: تأیید خط مشی امنیتی FTP فعال مانمایش رایگان

خلاصه ماژولنمایش رایگان

چرا به روش FTP دیگری نیاز داریم؟نمایش رایگان

ارتباطات منفعل FTPنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: دانلود فایل ها با FTP غیرفعالنمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: تبادل PASV و دانلودهای غیرفعال FTPنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: آپلود فایل ها با FTP غیرفعالنمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: آپلودهای غیرفعال FTPنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: پیکربندی مجدد فایروال برای FTP غیرفعالنمایش رایگان

مقایسه طراحی های فعال و غیرفعال FTPنمایش رایگان

بیان مشکل FTPS و عملیات اساسینمایش رایگان

سریعترین توضیح زیرساخت کلید عمومی (PKI)نمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: بارگیری فایل FTPS در عملنمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: FTPS Session Initialization and Download Packetsنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: آپلود فایل FTPS در عملنمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: بسته های آپلود FTPSنمایش رایگان

بدون نیاز به تغییرات فایروال FTPSنمایش رایگان

مقایسه FTPS با FTP ناامننمایش رایگان

مبانی پوسته ایمن (SSH) در زمینه SFTPنمایش رایگان

SFTP Session Initialization و Common Message Operationsنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: دانلود فایل ها با SFTPنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: آپلود فایل ها با SFTPنمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: SFTP دانلود Packet Deep Diveنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: پیاده سازی یک سیاست امنیتی SFTPنمایش رایگان

مقایسه SFTP با FTPSنمایش رایگان

چرا TFTP متفاوت استنمایش رایگان

آشنایی با عملیات TFTPنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: دانلودهای TFTP در عملنمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: بررسی تبادل دانلود TFTPنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: آپلودهای TFTP در عملنمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: بررسی تبادل آپلود TFTPنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: تلاش برای ایمن کردن TFTPنمایش رایگان

TFTP در مقابل FTP و زمان استفاده از هر کدامنمایش رایگان

آیا IPv6 واقعا برای انتقال فایل مهم است؟نمایش رایگان

پیام های جدید در حالت فعال FTPنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: FTP فعال با IPv6نمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: کاوش IPv6 Active FTP Transfersنمایش رایگان

پیام های جدید در حالت غیرفعال FTPنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: FTP غیرفعال با IPv6نمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: کاوش در انتقالات غیرفعال FTP IPv6نمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: تست مجدد FTPS با استفاده از IPv6نمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: نگاهی به بسته های IPv6 FTPSنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: تست مجدد SFTP با استفاده از IPv6نمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: نگاهی به بسته های IPv6 SFTPنمایش رایگان

نسخه ی نمایشی: FTP بی اهمیت (TFTP) با IPv6نمایش رایگان

تجزیه و تحلیل: بررسی آپلود و بارگیری IPv6 TFTPنمایش رایگان

ایمن سازی انواع IPv6 FTPنمایش رایگان

خلاصه ماژول و دورهنمایش رایگان

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Protocol Deep Dive: FTP and Its Variants”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت:

رایگان

در دوره، Protocol Deep Dive: FTP and Its Variants، دانش اساسی مورد نیاز برای استقرار و اجرای انواع خدمات انتقال فایل را خواهید آموخت.
چه مدیر کسب و کار یا مهندس با هر سلیقه ای باشید، مطمئناً به توانایی انتقال سریع، آسان و ایمن فایل ها نیاز دارید.
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 22 آذر 1400آخرین بروزرسانی: 22 آذر 1400تعداد بازدید: 269
مدرس

Melika Mohit

قیمت:

رایگان