Red Hat Certified Engineer (RHCE) EX294

EX294 Certified Engineer Red Hat (RHCE)، 3/e: Red Hat Ansible Automation

Red Hat Certified Engineer (RHCE) EX294: Red Hat Ansible Automation

 

Red Hat Certified Engineer (RHCE) EX294 Red Hat Ansible Automation
دوره کامل ویدیویی EX294 Certified Engineer Red Hat (RHCE)، ۳/e: Red Hat Ansible Automation  کاملاً جدید و به‌روز شده است. این دوره ویدیویی ، درک کاملی از تمام موضوعات مورد نیاز برای قبولی در آزمون RHCE ارائه می‌کند و شامل دموهای زنده، سوالات امتحانی و آموزش lightboard  پویا است.
دانش آموز می آموزد که چگونه وظایف معمول اتوماسیون را با استفاده از Ansible و همچنین نحوه استفاده از اجزای رایج Ansible برای خودکارسازی مدیریت یک محیط لینوکس را انجام دهد.
دوره کامل ویدیویی RHCE EX294 تمام جنبه های آزمون RHCE که به تازگی به روز شده است را پوشش می دهد. مربی Sander van Vugt شما را با استفاده از دموها و آزمایشگاه ها در میان موضوعات راهنمایی می کند تا دانش دانش آموز را با سناریوهای دنیای واقعی آزمایش کند.
هر درس ویدیویی با آزمایشگاهی به پایان می رسد که تمرینی را ارائه می دهد تا بتوانید مهارت های خود را آزمایش کنید. سپس Sander یک راه حل دقیق برای هر آزمایشگاه ارائه می دهد و نحوه حل اهداف امتحان را توضیح می دهد تا بتوانید تجربه لازم برای قبولی در آزمون را بدست آورید. آموزش صوتی در سراسر توضیحات، نکات، و تأیید پیکربندی را ارائه می دهد.
ترکیبی از آزمون‌های ویدیویی، آزمایشگاهی و تمرینی پیشنهادی منحصر به فرد را ارائه می‌دهد که به شما یک ابزار کامل برای یادگیری و برتری در امتحانتان می‌دهد.

سر فصل های دوره آموزشی  Red Hat Certified Engineer (RHCE) EX294: Red Hat Ansible Automation :

 معرفی
Red Hat  Certified Engineer (RHCE) EX294 : مقدمه

 ماژول ۱: مقدمه ای بر Ansible

معرفی ماژول
 درس ۱: نصب Ansible
اهداف یادگیری
۱٫۱ درک Ansible
۱٫۲ مورد نیاز هاست
۱٫۳ نصب Ansible بر روی گره کنترل
۱٫۴ آماده سازی گره های مدیریت شده
۱٫۵ تأیید نصب Ansible
درس ۱ آزمایشگاه: نصب Ansible
راه حل آزمایشگاهی درس ۱: نصب Ansible
درس ۲: راه اندازی یک محیط مدیریت شده
اهداف یادگیری
۲٫۱ تنظیم موجودی استاتیک
۲٫۲ درک موجودی پویا
۲٫۳ درک فایل های پیکربندی Ansible
۲٫۴ مدیریت فایل های پیکربندی Ansible
آزمایشگاه درس ۲: راه اندازی یک محیط مدیریت شده قابل اطمینان
راه حل آزمایشگاهی درس ۲: راه اندازی Ansible Managed
محیط
 درس ۳: استفاده از دستورات Ad Hoc
اهداف یادگیری
۳٫۱ استفاده از دستورات Ad Hoc
۳٫۲ درک ماژول های Ansible
۳٫۳ استفاده از ansible-doc برای دریافت مستندات ماژول
۳٫۴ معرفی ماژول های Essential Ansible
آزمایشگاه درس ۳: استفاده از دستورات موقت
راه حل آزمایشگاهی درس ۳: استفاده از دستورات موقت
درس ۴: شروع به کار با Playbooks
اهداف یادگیری
۴٫۱ استفاده از YAML برای نوشتن کتابهای راهنما
۴٫۲ تأیید نحو کتاب راهنما
۴٫۳ نوشتن کتابهای بازی چندگانه
آزمایشگاه درس ۴: شروع به کار با Playbooks
راه حل آزمایشگاهی درس ۴: شروع به کار با Playbooks
درس ۵: کار با متغیرها و واقعیت ها
اهداف یادگیری
۵٫۱ درک متغیرها
۵٫۲ استفاده از متغیرها
۵٫۳ درک تقدم متغیر
۵٫۴ مدیریت متغیرهای میزبان
۵٫۵ استفاده از متغیرهای چند ارزشی
۵٫۶ استفاده از Ansible Vault
۵٫۷ کار با حقایق
۵٫۸ ایجاد حقایق سفارشی
درس ۵ آزمایشگاه: کار با متغیرها و واقعیت ها
راه حل آزمایشگاهی درس ۵: کار با متغیرها و واقعیت ها

 ماژول ۲: استفاده از راه حل های پیشرفته Ansible

معرفی ماژول
درس ۶: استفاده از Task Control
اهداف یادگیری
۶٫۱ استفاده از حلقه ها و آیتم ها
۶٫۲ استفاده از متغیرهای ثبت با حلقه
۶٫۳ استفاده از زمان اجرای مشروط وظایف
۶٫۴ آزمایش چند شرط
۶٫۵ استفاده از هندلرها
۶٫۶ استفاده از بلوک ها
۶٫۷ مقابله با شکست ها
۶٫۸ مدیریت وضعیت تغییر یافته
درس ۶ آزمایشگاه: استفاده از Task Control
راه حل آزمایشگاهی درس ۶: استفاده از Task Control
درس ۷: استقرار فایل ها
اهداف یادگیری
۷٫۱ استفاده از ماژول ها برای دستکاری فایل ها
۷٫۲ مدیریت زمینه فایل SELinux
۷٫۳ استفاده از قالب های Jinja2
۷٫۴ استفاده از ساختارهای کنترل در Jinja2
درس ۷ آزمایشگاه: استقرار فایل ها با الگوها
راه حل آزمایشگاهی درس ۷: استقرار فایل ها با الگوها
 درس ۸: استفاده از نقش های قابل قبول
اهداف یادگیری
۸٫۱ درک بهترین شیوه های ساختار دایرکتوری
۸٫۲ درک نقش های قابل قبول
۸٫۳ استفاده از Ansible Galaxy برای نقش های استاندارد
۸٫۴ استفاده از ابزار خط فرمان Ansible Galaxy
۸٫۵ ایجاد نقش های سفارشی
۸٫۶ مدیریت دستور اجرا
۸٫۷ درک نقش های سیستم RHEL
آزمایشگاه درس ۸: استفاده از نقش‌های قابل قبول
راه حل آزمایشگاهی درس ۸: استفاده از نقش های قابل قبول

 درس ۹: استفاده از نقش های سیستم RHEL

اهداف یادگیری
۹٫۱ درک نقش های سیستم RHEL
۹٫۲ نصب نقش های سیستم RHEL
۹٫۳ استفاده از نقش سیستم RHEL SELinux
۹٫۴ استفاده از نقش سیستم RHEL TimeSync
درس ۹ آزمایشگاه: استفاده از نقش های سیستم RHEL
راه حل آزمایشگاهی درس ۹: استفاده از نقش های سیستم RHEL
 درس ۱۰: استفاده از Ansible در محیط های بزرگ
اهداف یادگیری
۱۰٫۱ مدیریت موجودی
۱۰٫۲ آدرس دادن به الگوهای میزبان
۱۰٫۳ پیکربندی موازی سازی
۱۰٫۴ سازماندهی ساختار دایرکتوری
درس ۱۰ آزمایشگاه: استفاده از Ansible در محیط های بزرگ
راه حل آزمایشگاهی درس ۱۰: استفاده از Ansible در محیط های بزرگ
درس ۱۱: عیب یابی Ansible
اهداف یادگیری
۱۱٫۱ مدیریت Ansible Logs
۱۱٫۲ استفاده از ماژول Debug
۱۱٫۳ استفاده از حالت بررسی
۱۱٫۴ استفاده از ماژول ها برای عیب یابی و تست
۱۱٫۵ عیب یابی مشکلات اتصال
۱۱٫۶ تجزیه و تحلیل خطاهای کتاب راهنما
۱۱٫۷ اجتناب از اشتباهات در بهترین شیوه های کتاب بازی
درس ۱۱ آزمایشگاه: عیب یابی Ansible
درس ۱۱ راه حل آزمایشگاهی: عیب یابی Ansible

 ماژول ۳: مدیریت سیستم ها با Ansible

معرفی ماژول
 درس ۱۲: مدیریت نرم افزار با Ansible
اهداف یادگیری
۱۲٫۱ درک ماژول های مرتبط با مدیریت نرم افزار
۱۲٫۲ پیاده سازی یک کتاب راهنما برای مدیریت نرم افزار
درس ۱۲ آزمایشگاه: مدیریت نرم افزار

معرفی دورهنمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک Ansibleنمایش رایگان

مورد نیاز هاستنمایش رایگان

نصب Ansible بر روی گره کنترلنمایش رایگان

آماده سازی گره های مدیریت شدهنمایش رایگان

تأیید نصب Ansibleنمایش رایگان

آزمایشگاه: نصب Ansibleنمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهی درس 1: نصب Ansibleنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

تنظیم موجودی استاتیکنمایش رایگان

درک موجودی پویانمایش رایگان

درک فایل های پیکربندی Ansibleنمایش رایگان

مدیریت فایل های پیکربندی Ansibleنمایش رایگان

آزمایشگاه درس 2: راه اندازی یک محیط مدیریت شده قابل اطمیناننمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهی درس 2: راه اندازی Ansible Managed محیطنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

استفاده از دستورات Ad Hocنمایش رایگان

درک ماژول های Ansibleنمایش رایگان

استفاده از ansible-doc برای دریافت مستندات ماژولنمایش رایگان

معرفی ماژول های Essential Ansibleنمایش رایگان

آزمایشگاه درس 3: استفاده از دستورات موقتنمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهی درس 3: استفاده از دستورات موقتنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

استفاده از YAML برای نوشتن کتابهای راهنمانمایش رایگان

تأیید نحو کتاب راهنمانمایش رایگان

نوشتن کتابهای بازی چندگانهنمایش رایگان

آزمایشگاه درس 4: شروع به کار با Playbooksنمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهی درس 4: شروع به کار با Playbooksنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک متغیرهانمایش رایگان

استفاده از متغیرهانمایش رایگان

درک تقدم متغیرنمایش رایگان

مدیریت متغیرهای میزباننمایش رایگان

استفاده از متغیرهای چند ارزشینمایش رایگان

استفاده از Ansible Vaultنمایش رایگان

کار با حقایقنمایش رایگان

ایجاد حقایق سفارشینمایش رایگان

درس 5 آزمایشگاه: کار با متغیرها و واقعیت هانمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهی درس 5: کار با متغیرها و واقعیت هانمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

استفاده از حلقه ها و آیتم هانمایش رایگان

استفاده از متغیرهای ثبت با حلقهنمایش رایگان

استفاده از زمان اجرای مشروط وظایفنمایش رایگان

آزمایش چند شرطنمایش رایگان

استفاده از هندلرهانمایش رایگان

استفاده از بلوک هانمایش رایگان

مقابله با شکست هانمایش رایگان

مدیریت وضعیت تغییر یافتهنمایش رایگان

درس 6 آزمایشگاه: استفاده از Task Controlنمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهی درس 6: استفاده از Task Controlنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

استفاده از ماژول ها برای دستکاری فایل هانمایش رایگان

مدیریت زمینه فایل SELinuxنمایش رایگان

استفاده از قالب های Jinja2نمایش رایگان

استفاده از ساختارهای کنترل در Jinja2نمایش رایگان

درس 7 آزمایشگاه: استقرار فایل ها با الگوهانمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهی درس 7: استقرار فایل ها با الگوهانمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک بهترین شیوه های ساختار دایرکتورینمایش رایگان

درک نقش های قابل قبولنمایش رایگان

استفاده از Ansible Galaxy برای نقش های استانداردنمایش رایگان

استفاده از ابزار خط فرمان Ansible Galaxyنمایش رایگان

ایجاد نقش های سفارشینمایش رایگان

مدیریت دستور اجرانمایش رایگان

درک نقش های سیستم RHELنمایش رایگان

آزمایشگاه درس 8: استفاده از نقش‌های قابل قبولنمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهی درس 8: استفاده از نقش های قابل قبولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک نقش های سیستم RHELنمایش رایگان

نصب نقش های سیستم RHELنمایش رایگان

استفاده از نقش سیستم RHEL SELinuxنمایش رایگان

استفاده از نقش سیستم RHEL TimeSyncنمایش رایگان

درس 9 آزمایشگاه: استفاده از نقش های سیستم RHELنمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهی درس 9: استفاده از نقش های سیستم RHELنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

مدیریت موجودینمایش رایگان

آدرس دادن به الگوهای میزباننمایش رایگان

پیکربندی موازی سازینمایش رایگان

سازماندهی ساختار دایرکتورینمایش رایگان

درس 10 آزمایشگاه: استفاده از Ansible در محیط های بزرگنمایش رایگان

راه حل آزمایشگاهی درس 10: استفاده از Ansible در محیط های بزرگنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

مدیریت Ansible Logsنمایش رایگان

استفاده از ماژول Debugنمایش رایگان

استفاده از حالت بررسینمایش رایگان

استفاده از ماژول ها برای عیب یابی و تستنمایش رایگان

عیب یابی مشکلات اتصالنمایش رایگان

تجزیه و تحلیل خطاهای کتاب راهنمانمایش رایگان

اجتناب از اشتباهات در بهترین شیوه های کتاب بازینمایش رایگان

درس 11 آزمایشگاه: عیب یابی Ansibleنمایش رایگان

درس 11 راه حل آزمایشگاهی: عیب یابی Ansibleنمایش رایگان

معرفی ماژولنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک ماژول های مرتبط با مدیریت نرم افزارنمایش رایگان

پیاده سازی یک کتاب راهنما برای مدیریت نرم افزارنمایش رایگان

درس 12 آزمایشگاه: مدیریت نرم افزارنمایش رایگان

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Red Hat Certified Engineer (RHCE) EX294”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت:

رایگان

دوره کامل ویدیویی EX294 Certified Engineer Red Hat (RHCE)، ۳/e: Red Hat Ansible Automation  کاملاً جدید و به‌روز شده است. این دوره ویدیویی ، درک کاملی از تمام موضوعات مورد نیاز برای قبولی در آزمون RHCE ارائه می‌کند

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 20 بهمن 1400آخرین بروزرسانی: 20 بهمن 1400تعداد بازدید: 841
مدرس

Melika Mohit

قیمت:

رایگان