کابل کشی crossover

قسمت ۲۲ : کابل کشی crossover

در قسمت قبل با نحوه ی کابل کشی straightthrough آشنا شدیم در این قسمت به کابل کشی crossover میپردازیم .  یک کابل کشی straightthrough وقتی درست عمل می کند که گره ها از زوج سیم های مخالف برای انتقال داده استفاده کنند . با این حال ، هنگامی که از دو دستگاه مشابه استفاده میشود ، هر دو از پین های یکسانی برای ارسال استفاده میکنند . در این صورت ، شما به نوع دیگری از سیم کشی به نام کابل متقابل (crossover cable) نیاز دارید. crossover cable pinout از جفت در پایه های انتقال هر دستگاه به پین های دریافت کننده در دستگاه مقابل عبور می کند .

مفهوم جمله ی قبل در شکل زیر بسیار واضح تر است. شکل نشان می دهد که در حالت کابل کشی Crossover دقیقا بین دو سوئیچ چه اتفاقی می افتد . این دو سوئیچ هر دو در پین های ۳ و ۶  ارسال و در پین های ۱ و ۲ اطلاعات را دریافت می کنند .

بنابراین ، کابل باید یک زوج سیم را در یک طرف به پین های ۳ و ۶ و در سمت دیگر به پین های ۱ و ۲ متصل کند تا به منطق گیرنده گره دیگر متصل شود. بالای شکل خروجی های پین واقعی را نشان می دهد و نیمه پایینی یک نمودار مفهومی را نشان می دهد .

کابل‌های Crossover

انتخاب Pinouts کابل مناسب

نکته اصلی این است که بدانید که کدام دستگاه ها مانند NIC کامپیوتر از پین های ۱ و ۲ یا مانند سوئیچ از پین های ۳ و ۶ برای انتقال استفاده میکنند .

پس به منطق زیر دقت کنید :

کابل متقاطع(Crossover cable) : نقاط پایانی از پین های مشابه ای برای انتقال اطلاعات استفاده کنند .

کابل مستقیم(Straight-through cable) : نقاط پایانی از پین های متفاوتی ای برای انتقال اطلاعات استفاده کنند .

جدول زیر دستگاهها و زوج پین مورد استفاده آنها را لیست میکند ، فرض می کند که از ۱۰BASE-T و ۱۰۰BASE-T استفاده میشود .

انتقال در پین ۱،۲ انتقال در پین ۳،۶
PC NICs Hub ها
روتر ها سوییچ ها
Wireless access point (Ethernet interface)

به عنوان مثال ، شکل زیر LAN محوطه دانشگاه را در یک ساختمان واحد نشان می دهد. در این حالت ، چندین کابل Straight-through برای اتصال کامپیوترها به سوئیچ ها استفاده می شود. علاوه بر این ،از کابل کشی Crossover برای اتصال سوئیچ ها به هم استفاده میشود .

کاربردهای معمولی استفاده از Straight Through و Crossover
شکل ۲ : کاربردهای معمولی استفاده از Straight Through و Crossover

توجه اگر تجربه راه اندازی LAN ها را دارید ، ممکن است تصور کنید که از قبل از کابل (مستقیم یا متقاطع) اشتباهی در شبکه خود استفاده کرده اید ، اما شبکه کار کرده است . سوئیچ های سیسکو دارای ویژگی ای به نام auto-mdix هستند که هنگام استفاده از کابل اشتباه متوجه می شود و به طور خودکار منطق خود را تغییر می دهد تا لینک کار کند .

پین های کابل کشی UTP  برای ۱۰۰۰BASE-T

۱۰۰۰BASE-T (Gigabit Ethernet) در مقایسه با ۱۰BASE-T و ۱۰۰BASE-T از نظر کابل کشی و پین ها متفاوت است .  ۱۰۰۰BASE-T به چهار زوج سیم نیاز دارد و از وسایل الکترونیکی پیشرفته تری استفاده می کند که به دو طرف اجازه می دهد به طور همزمان روی هر زوج سیم اطلاعات را منتقل و دریافت کنند . با این حال ، بستن سوکت ها برای ۱۰۰۰BASE-T تقریباً مشابه با استاندارد قبلی عمل می کند و تنها دو زوج سیم دیگر را اضافه می کند.

روش کابل مستقیم برای ۱۰۰۰BASE-T از چهار زوج سیم برای ایجاد مدار استفاده می کند ، اما پین ها باید مطابقت داشته باشند. از پین های مشابه برای دو زوج سیم مانند استانداردهای ۱۰BASE-T و ۱۰۰BASE-T استفاده می کند و یک زوج سیم را در پین ۴ و ۵ و زوج سیم نهایی را در پین ۷ و ۸ اضافه می کند ، همانطور که در شکل ۳ نشان داده شده است.

چهار زوج سیم به صورت Straight Through در1000BASE-T
شکل ۳ : چهار زوج سیم به صورت Straight Through در۱۰۰۰BASE-T

در کابل Gigabit Ethernet crossover زوج سیم ها به صورت دو به دو با یکدیگر جابه جا میشوند .  (زوج پین های ۱،۲ با ۳،۶ و زوج پین های ۴،۵ با زوج پین های ۷،۸).

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *